Přejít k článku

Přejít na obsah

Bible mění život lidí

Bible mění život lidí

 Bible mění život lidí

Co přimělo člena mexického gangu Mladí satani, aby se změnil a stal se čestným a pracovitým člověkem? Proč pro úspěšnou japonskou podnikatelku přestala být honba za bohatstvím hlavním cílem života, a co si myslí o změně, kterou udělala? Co vedlo jednoho muže v Rusku k tomu, aby skončil s výnosným nelegálním obchodem se zbraněmi? Přečtěte si jejich vyprávění.

JMÉNO: ADRIAN PEREZ

VĚK: 30

ZEMĚ: MEXIKO

PŮVODNĚ: ČLEN GANGU

MOJE MINULOST: Když mi bylo 13, naše rodina se přestěhovala do města Ecatepec de Morelos v Mexiku. Ta oblast byla pověstná kriminalitou mládeže, vandalismem a zneužíváním drog. Netrvalo dlouho a začal jsem se opíjet, ničit cizí majetek a žít nemravně.

Později jsme se vrátili do San Vicente, do města, kde jsem se narodil. Drogy však byly velkým problémem i tam. Bylo běžné vidět na ulici mrtvé mladé lidi. Stal jsem se členem gangu Mladí satani. Kradli jsme a brali drogy, většinou jsme čichali ředidla a lepidla. Často jsem si vůbec nepamatoval, jak jsem se dostal domů, a někdy jsem v bezvědomí zůstal ležet na ulici. Někteří z mých přátel byli za vraždu nebo za krádež odsouzeni do vězení.

Přestože jsem dělal takové věci, věřil jsem v Boha. Pocity viny jsem se snažil zmírnit tím, že jsem se podílel na náboženských slavnostech. Například jsem se o Velikonocích účastnil křížové cesty. Potom jsme ale všichni, včetně muže, který představoval Ježíše Krista, naši účast oslavili tím, že jsme se opili.

 JAK BIBLE ZMĚNILA MŮJ ŽIVOT: Koncem dospívání jsem začal studovat Bibli se svědky Jehovovými. Uvědomoval jsem si, že můj život nemá žádný skutečný smysl, a že když se nezměním, nedopadne to se mnou dobře. Hluboce na mě zapůsobila myšlenka v Galaťanům 6:8: „Ten, kdo rozsévá s ohledem na své tělo, sklidí od svého těla porušenost, ale ten, kdo rozsévá s ohledem na ducha, sklidí od ducha věčný život.“ Tento text mi pomohl pochopit, že pokud nechci dopadnout špatně, musím zasévat s ohledem na budoucnost.

Při studiu Bible jsem poznal, že Jehova je živý Bůh, který se o mě osobně zajímá, a že je ochoten odpustit mi hříchy, které jsem spáchal v minulosti. Z vlastní zkušenosti jsem poznal, že naslouchá modlitbám a reaguje na ně.

Změnit způsob života nebylo jednoduché. Těžko jsem se zbavoval pověsti gangstera. Nemohl jsem například projít místy, která patřila nějakému gangu, přestože jsem členem žádného gangu už nebyl. Někdy jsem se musel před svými bývalými přáteli skrývat, protože kdyby mě našli, nutili by mě, abych se ke starým zvykům vrátil.

Když jsem ale začal chodit do sálu Království na shromáždění svědků Jehovových, zjistil jsem, že lidé ve sboru jsou vřelí a láskyplní. Zapůsobilo na mě to, že mají pevnou víru a žijí v souladu s tím, co učí. Bylo to něco naprosto jiného, než na co jsem byl zvyklý.

JAKÝ UŽITEK MI TO PŘINESLO: Od doby, kdy jsem se dal pokřtít jako svědek Jehovův, uběhlo už deset let. Ze všech sil se snažím žít podle Bible. Díky tomu si získávám úctu svých příbuzných. Teď mě znají jako pracovitého člověka, který jim dokonce finančně vypomáhá. Bibli začala studovat i moje maminka a nyní je svědkem Jehovovým. Změny ve svém životě dělá i otec. Většina členů naší rodiny ke svědkům nepatří, ale když teď vidí, jaký jsem, uznávají, že Bible může člověka změnit k lepšímu.

JMÉNO: JAJOI NAGATANIOVÁ

VĚK: 50

ZEMĚ: JAPONSKO

PŮVODNĚ: ÚSPĚŠNÁ PODNIKATELKA

MOJE MINULOST: Vyrostla jsem v malém městě, kde byli lidé velmi přátelští. Otec tam vlastnil větší obchod a měl deset zaměstnanců. Bydleli jsme hned vedle, a tak i když tatínek a maminka měli hodně práce, nikdy jsem se necítila osamělá.

Jsem nejstarší ze tří dcer, takže již od dětství mě rodiče vedli k tomu,  abych jednou převzala rodinný podnik. Vdávala jsem se mladá. Manžel opustil místo v bance a začal pracovat s námi. Krátce po sobě jsme měli tři děti. Maminka se starala o ně a o domácnost, kdežto já jsem byla od rána do večera v obchodě. I přesto se nám dařilo trávit čas společně jako rodina.

Potom obchody v naší čtvrti postihl hospodářský úpadek, a přestalo se dařit i nám. Rozhodli jsme se proto, že blízko hlavní silnice otevřeme prodejnu pro domácí kutily. Otec, který stál v čele naší firmy, však den před slavnostním zahájením stavby dostal mrtvici. Ztratil schopnost mluvit, a tak odpovědnost za nový obchod zůstala na mně. Manžel dál pracoval ve starém obchodě. Byli jsme v jednom kole.

Náš nový obchod skvěle prosperoval. Byla jsem hrdá na to, čeho jsem dosáhla, a pracovala jsem i na úkor spánku. Ačkoli jsem své děti milovala, nemyslela jsem na nic jiného než na práci. Na rozhovory s manželem jsem prakticky neměla čas, a když už jsme spolu mluvili, jen jsme se hádali. Stres jsem řešila tím, že skoro každý večer jsem s přáteli nebo obchodními partnery šla na skleničku. Můj život se skládal jen z práce, pití a spánku. Vydělávala jsem sice hodně, ale byla jsem stále méně šťastná, a nechápala jsem proč.

JAK BIBLE ZMĚNILA MŮJ ŽIVOT: Na začátku studia Bible se svědky Jehovovými mě hluboce ovlivnily tři biblické verše. Rozplakala jsem se, když jsem porozuměla slovům zapsaným u Matouše 5:3: „Šťastní jsou ti, kdo si uvědomují svou duchovní potřebu, protože jim patří nebeské království.“ Tento verš mi ukázal, proč jsem měla takový pocit prázdnoty, ačkoli jsem vydělávala hodně a kolegové mě obdivovali. Uvědomila jsem si, že skutečně šťastná mohu být pouze tehdy, když si budu uvědomovat své duchovní potřeby a budu je uspokojovat.

V té době došlo v Japonsku k hluboké ekonomické krizi a já jsem na životě svých obchodních partnerů viděla, jak pravdivý je text v 1. Timoteovi 6:9: „Ti, kdo se rozhodli, že zbohatnou, upadají do pokušení a léčky a do mnoha bláznivých a škodlivých tužeb, které vrhají lidi do zničení a zkázy.“ Cítila jsem, že mě osobně se týkají Ježíšova slova zapsaná u Matouše 6:24: „Nemůžete být otroky Boha a bohatství.“ Rozhodla jsem se, že ve svém životě udělám určité změny.

Uvědomila jsem si, že jsem zanedbávala rodiče, manžela a děti. Bylo také zřejmé, že jsem si osvojila některé nepříjemné rysy osobnosti. Byla jsem arogantní, neměla jsem trpělivost s lidmi a snadno jsem se rozčílila. Zpočátku jsem si myslela, že se nedokážu změnit a stát se křesťankou. Hluboce jsem však milovala své děti a všimla jsem si, že když jsem v rodině jednala podle biblických rad, velmi dobře na to reagovaly. Začala jsem s nimi trávit více času a brát je na křesťanská shromáždění.

JAKÝ UŽITEK MI TO PŘINESLO: Skutečnou radost a uspokojení mám z toho, že vím, co je smyslem života, že mohu sloužit Bohu a že žiji tak, jak se mu to líbí. Práci už nedávám přednost před rodinou, a díky tomu jsem získala ztracenou sebeúctu.

Když moje maminka viděla, jak jsem se změnila, rozhodla se i ona studovat Bibli a stala se křesťankou. Jsem ráda, že tatínek ani manžel našemu rozhodnutí nebránili. Nyní jsme si s dětmi bližší a těším se z opravdu šťastného rodinného života. 

JMÉNO: MICHAIL ZUJEV

VĚK: 51

ZEMĚ: RUSKO

PŮVODNĚ: NELEGÁLNÍ VÝROBCE ZBRANÍ

MOJE MINULOST: Vyrůstal jsem ve městě Krasnogorsk, kde je mnoho zeleně. Směrem na jih jím protéká řeka Moskva. Západní a severní předměstí jsou obklopena lesy.

V mládí jsem miloval pěstní zápas a zbraně. Hodně času jsem věnoval tomu, abych měl dobrou kondici. Také jsem nelegálně vyráběl zbraně, střelivo a nože. Později jsem s těmito věcmi začal obchodovat. Dokázal jsem si to dobře zorganizovat a moje výrobky šly na černém trhu výborně na odbyt.

JAK BIBLE ZMĚNILA MŮJ ŽIVOT: Začátkem 90. let jsem se setkal se svědky Jehovovými, ale zpočátku jsem jim nedůvěřoval. Na můj vkus měli příliš mnoho otázek.

Pak mi jeden z nich přečetl to, co je zapsáno v Římanům 14:12: „Každý z nás se bude Bohu zodpovídat sám za sebe.“ Říkal jsem si, jak bych asi dopadl. Tento text mě podnítil, abych zjistil, co Bůh vyžaduje ode mě.

Velmi jsem se snažil uplatňovat biblickou radu zapsanou v Kolosanům 3:5–10: „Umrtvujte proto své tělesné údy, které jsou na zemi, pokud jde o smilstvo, nečistotu, pohlavní choutky, škodlivou touhu a chtivost, jež je modlářstvím. Kvůli těmto věcem přichází Boží zloba. . . . Všechny od sebe odložte: zlobu, hněv, špatnost, utrhačnou řeč a oplzlou mluvu ze svých úst. Nelžete jeden druhému. Svlékněte starou osobnost s jejími zvyklostmi a oblékněte si novou osobnost.“

Udělat takové změny bylo opravdu těžké. Stále za mnou chodili dřívější „zákazníci“ a chtěli si kupovat zbraně, a navíc jsem měl problém ovládnout se, když mě někdo urazil. Svou velkou a cennou sbírku zbraní jsem zničil. Když jsem poznal, jak velkou lásku mi Bůh a Kristus projevili, podnítilo mě to, abych i já miloval je. Pokračoval jsem ve studiu Bible, chodil na shromáždění místního sboru a modlil se k Bohu o pomoc.

JAKÝ UŽITEK MI TO PŘINESLO: Postupně, s velkým úsilím a za pomoci křesťanských bratrů jsem začal svou osobnost měnit k lepšímu. Byl jsem nadšený, když jsem zjistil, že Jehova Bůh se stará o každého člověka, dokonce i o ty, kdo zemřeli. (Skutky 24:15) Cením si upřímnosti a otevřenosti mezi svědky Jehovovými. Vážím si opravdového zájmu, který mi projevují, a obdivuji jejich věrnou oddanost Bohu.

Někteří členové rodiny a přátelé byli zpočátku proti mé nové víře. Utěšovali se ale tím, že je pořád lepší, abych se zabýval náboženstvím než organizovaným zločinem. Jsem šťastný, že svůj život už nevěnuji obchodování se zbraněmi, ale pomáhám druhým, aby poznali Boha pokoje.

[Obrázek na straně 27]

Tížilo mě svědomí, a proto jsem se účastnil katolických slavností

[Obrázek na straně 28]

Vydělávala jsem sice hodně, ale byla jsem velmi nešťastná