Přejít k článku

Přejít na obsah

 Přečtěte si s dětmi

Děvčátko, které chtělo pomoci

Děvčátko, které chtělo pomoci

BYL někdo, koho znáš, někdy hodně nemocný? — Napadlo tě, že by bylo pěkné mu pomoct? — A napadlo by tě to i tehdy, kdyby ten člověk byl z jiné země nebo měl jiné náboženství? — Pomoci nemocnému člověku z jiné země chtělo jedno děvčátko, které žilo v Izraeli téměř před třemi tisíci lety. Něco ti o tom povím.

Mezi starověkým Izraelem, kde tato holčička žila, a nedalekou Sýrií se často válčilo. (1. Královská 22:1) Jednoho dne Syřané přicházejí do Izraele a holčičku zajmou. Odvedou ji do své země, kde se stane služebnou manželky Naamana, velitele syrského vojska. Naaman má ošklivou nemoc, které se říká malomocenství. Člověku při ní může odpadávat maso z těla.

Toto děvčátko své paní řekne, jak by se její muž mohl uzdravit: ‚Kdyby byl Naaman v Samaří, Jehovův prorok Eliša by ho z malomocenství vyléčil.‘ To, jak děvčátko mluví o Elišovi, Naamana přesvědčí, že prorok by ho skutečně mohl uzdravit. A tak když Naaman získá souhlas syrského krále Ben-hadada, vydá se v doprovodu sloužících za Elišou na cestu dlouhou asi 150 kilometrů.

Nejprve jdou za Jehoramem, izraelským králem, a ukážou mu dopis, ve kterém král Ben-hadad žádá o pomoc pro Naamana. Jehoram však nemá víru v Jehovu a nevěří ani proroku Elišovi. Myslí si, že Ben-hadad hledá záminku k boji. Když se o tom dozví Eliša, králi Jehoramovi vzkáže: „Prosím, ať přijde ke mně.“ Eliša totiž chce ukázat, že Bůh má moc uzdravit Naamana z jeho ošklivé nemoci. (2. Královská 5:1–8)

Když Naaman se svými vozy a koňmi dorazí k Elišovu domu, vyjde posel a řekne: ‚Musíš se sedmkrát vykoupat v řece Jordán a budeš zdravý.‘ Naaman se rozzuří. Myslel si, že vyjde sám Eliša a uzdraví ho tím, že bude nad nemocnými místy pohybovat rukama. Ale on k němu jen vyslal posla. A tak se Naaman ve vzteku otočí a chce se vrátit domů. (2. Královská 5:9–12)

 Představ si, že jsi jedním z Naamanových sloužících. Co teď uděláš? — Sloužící se Naamana zeptali: ‚Kdyby Eliša chtěl, abys udělal něco obtížného, neposlechl bys ho? Proč tedy neudělat tak jednoduchou věc — prostě se vykoupat a být zdravý?‘ Naaman je poslechne. Sestoupí a začne se „ponořovat do Jordánu, sedmkrát, . . . poté se mu [vrátí] maso podobné masu malého chlapce“.

Naaman se vrací k Elišovi a říká: „Nyní jistě vím, že nikde na zemi není Bůh, jen v Izraeli.“ Slibuje mu, že už nikdy „nebude dávat zápalný obětní dar ani oběť žádným jiným bohům, jenom Jehovovi“. (2. Královská 5:13–17)

Chceš být jako ta izraelská holčička a pomoct někomu, aby poznal Jehovu a dozvěděl se, co Jehova dokáže? — Když byl na zemi Ježíš, uvěřil v něj jeden malomocný muž a řekl: ‚Jestli opravdu chceš, můžeš mi pomoci.‘ Víš, co Ježíš odpověděl? — „Chci.“ A pak muže uzdravil, stejně jako Jehova uzdravil Naamana. (Matouš 8:2, 3)

Víš, že Jehova vytvoří nový svět, ve kterém všichni lidé budou zdraví a budou žít věčně? — (2. Petra 3:13; Zjevení 21:3, 4) Určitě tedy budeš chtít o těchto úžasných věcech mluvit s ostatními.