Přejít k článku

 Přečtěte si s dětmi

Timoteus byl připravený a ochotný sloužit

Timoteus byl připravený a ochotný sloužit

„MÁŠ všechno připraveno?“ Už ti někdo dal takovou otázku? — Možná chtěl vědět, jestli máš připravenou tašku do školy nebo hotové úkoly. Jak uvidíme dále, Timoteus připravený byl.

Timoteus byl také ochotný. Víš, co to znamená? — Když byl pozván, aby sloužil Bohu, reagoval stejně jako jiný Boží služebník, který řekl: „Tady jsem! Pošli mě.“ (Izajáš 6:8) Protože byl Timoteus připravený a ochotný sloužit, měl spoustu zajímavých zážitků. Chceš se o tom dozvědět víc? —

Timoteus se narodil v Lystře, stovky kilometrů od Jeruzaléma. Jeho babička Lois a maminka Euniké pečlivě studovaly Písma. A Timotea začaly o Božím Slovu poučovat, už když byl maličký. (2. Timoteovi 1:5; 3:15)

Co se stalo?

V době, kdy Timoteus dospíval, navštívil Lystru apoštol Pavel s Barnabášem. Bylo to při Pavlově první dlouhé kazatelské cestě. Pravděpodobně tehdy se Timoteova maminka a babička staly křesťankami. Zajímalo by tě, jaké těžkosti tam Pavel a Barnabáš zažili? — Lidé, kteří křesťany neměli rádi, Pavla kamenovali, srazili ho na zem a vyvlekli z města. Mysleli si, že je mrtvý.

Lidé, kteří věřili tomu, co Pavel vyučoval, se k němu seběhli a on vstal. Další den Pavel s Barnabášem z Lystry odešli, ale o něco později se tam vrátili. Pavel tehdy pronesl řeč a učedníkům řekl: „Do Božího království musíme vstoupit mnoha souženími.“ (Skutky 14:8–22) Víš, co tím myslel? — Chtěl tím říct, že lidem, kteří slouží Bohu, budou ostatní dělat těžkosti. Pavel později Timoteovi napsal, že ‚všichni, kdo chtějí žít tak, jak se to Bohu líbí, budou pronásledováni‘. (2. Timoteovi 3:12; Jan 15:20)

 Pavel a Barnabáš z Lystry odešli a vrátili se domů. O několik měsíců později si Pavel jako svého společníka na cestách vybral Sila. Společně se vydali povzbudit nové učedníky na místech, která Pavel předtím navštívil. Když dorazili do Lystry, Timoteus byl určitě rád, že Pavla znovu vidí. Ještě větší radost musel mít, když ho Pavel pozval, aby jeho a Sila doprovázel na cestách. Timoteus pozvání přijal. Byl připravený a ochotný jít. (Skutky 15:40–16:5)

Ti tři společně ušli mnoho kilometrů a pak nastoupili na loď. Když dopluli ke břehu, zamířili do Tesaloniky v Řecku. Mnozí lidé se tam stali křesťany. Jiní se ale velmi rozzlobili a srotili se v rozvášněný dav. Pavlovi, Silovi a Timoteovi šlo o život, a tak uprchli do Beroy. (Skutky 17:1–10)

Pavel si o nové věřící v Tesalonice dělal starosti, a tak tam poslal Timotea. Víš proč? — Křesťanům v Tesalonice to Pavel později vysvětlil: ‚Poslal jsem Timotea, aby vás upevnil a utěšil, aby nikdo z vás neztratil odvahu.‘ Co myslíš, proč dal Pavel mladému Timoteovi tak nebezpečný úkol? — Protože Timotea odpůrci moc neznali a protože byl ochotný tam jít. Určitě k tomu potřeboval hodně odvahy! Jak návštěva v Tesalonice dopadla? Když se Timoteus vrátil, vyprávěl Pavlovi o věrnosti tamních křesťanů. Pavel jim tedy napsal: ‚Zprávou o vás jsme byli utěšeni‘. (1. Tesaloničanům 3:2–7)

Timoteus sloužil s Pavlem ještě deset let. Pavel pak byl v Římě uvězněn a Timoteus, který byl sám nedávno propuštěn z vězení, za ním přišel. Když z vězení Pavel posílal dopis Filipanům, Timoteus mu asi sloužil jako písař. Zapsal tato Pavlova slova: ‚Doufám, že k vám pošlu Timotea, protože nemám nikoho jiného, kdo by byl tak věrný a kdo by se o vás postaral lépe.‘ (Filipanům 2:19–22; Hebrejcům 13:23)

Timotea tato slova určitě velmi potěšila. Pavel si ho hluboce zamiloval, protože Timoteus byl připravený a ochotný sloužit. Bude hezké, když stejný postoj budeš mít i ty.