Přejít k článku

Přejít na obsah

Potřebujeme záchranu!

Potřebujeme záchranu!

UHELNÝ důl blízko Pittsburghu v Pensylvánii byl náhle zaplaven ohromným množstvím vody. V hloubce 73 metrů pod zemí zůstalo uvězněno ve vzduchové kapse devět horníků. O tři dny později se podařilo dostat je živé a zdravé na povrch. Jak byli zachráněni?

Pomocí důlních map a globálního navigačního systému záchranáři zjistili, kde přesně horníci jsou, a udělali 65 centimetrů široký vrt až k nim. Pak dolů spustili úzkou klec a jednoho po druhém vytáhli ven. Horníci, pro které se zatopený důl mohl stát hrobem, byli šťastní a děkovali za záchranu.

Asi málokomu z nás se někdy stane, že by byl uvězněn pod zemí jako těch devět horníků nebo stál tváří v tvář smrti při nějaké katastrofě. Všichni přesto potřebujeme být zachráněni, protože sami nedokážeme uniknout nemocem, stáří a smrti. Věrný patriarcha Job prohlásil: „Člověk zrozený z ženy má život krátký a je zahlcen nepokojem. Vypučel jako květ a je odříznut a utíká jako stín a nezachovává si existenci.“ (Job 14:1, 2) I když od zapsání těchto slov uběhlo už asi 3 500 let, jsou stále pravdivá. Kdo z nás totiž může uniknout smrti? Z utrpení, stáří a smrti potřebujeme být zachráněni bez ohledu na to, kde žijeme nebo jak dbáme o své zdraví.

Vědci i další odborníci se usilovně snaží lidský život prodloužit. Jedna organizace uvádí, že jejím posláním je „zvítězit nad morem v podobě nedobrovolné smrti“ a „pomoci svým členům dosáhnout tělesné nesmrtelnosti“. Zatím však kombinace moderní vědy a silné vůle nijak výrazně neprodloužila lidský život za hranici 70 nebo 80 let, o které před 3 500 lety psal Mojžíš. (Žalm 90:10)

Ať už Jobův názor na život a smrt sdílíte či ne, i vy nakonec ‚utečete jako stín‘ do náruče smrti, daleko od svých přátel, rodiny, domova a všeho, čeho jste dosáhli. Šalomoun, moudrý král starověkého Izraele, napsal: „Živí si . . . uvědomují, že zemřou, ale pokud jde o mrtvé, ti si neuvědomují naprosto nic ani už nemají žádnou mzdu, protože vzpomínka na ně byla zapomenuta.“ (Kazatel 9:5)

Bible poukazuje na smutnou realitu, že nad lidstvem ‚kraluje smrt‘ jako tyranský vládce. Smrt je poslední nepřítel, před kterým lidstvo potřebuje být zachráněno. (Římanům 5:14; 1. Korinťanům 15:26) Ani ti nejlépe vycvičení a vybavení záchranáři na světě vám nemohou pomoci, abyste před smrtí unikli natrvalo. Stvořitel člověka, Jehova Bůh, však již podnikl kroky, aby takovou záchranu poskytl.