Přejít k článku

Přejít na obsah

 Přečtěte si s dětmi

Marek se nevzdal

Marek se nevzdal

MAREK napsal jednu ze čtyř biblických knih, které pojednávají o Ježíšově životě. Jeho evangelium je nejkratší a nejčtivější. Kdo vlastně Marek byl? Myslíš, že se s Ježíšem znal? — * Podíváme se teď, s jakými náročnými zkouškami se setkal, a dozvíme se, proč zůstal věrným křesťanem.

Markovo jméno se v Bibli poprvé objevuje ve zprávě o tom, jak král Herodes Agrippa uvěznil apoštola Petra. V noci byl Petr osvobozen andělem a hned šel do domu Markovy maminky Marie, která bydlela v Jeruzalémě. Stalo se to asi deset let potom, co byl Ježíš o Pasachu v roce 33 n. l. zabit. (Skutky 12:1–5, 11–17)

Víš, proč Petr do toho domu šel? — Možná proto, že tu rodinu znal a věděl, že Ježíšovi učedníci tam mívají shromáždění. Markův bratranec Barnabáš byl Ježíšovým následovníkem už dlouho, nejméně od svátku Letnic v roce 33 n. l. V Bibli se píše o tom, že byl tehdy velmi štědrý k novým učedníkům. Je možné, že Barnabáše, jeho tetu Marii a jejího syna Marka znal i Ježíš. (Skutky 4:36, 37; Kolosanům 4:10)

Ve svém evangeliu Marek píše, že když byl Ježíš v noci zatčen, sledoval to nějaký mladý muž, který měl na sobě jen jeden kus oděvu „přes nahé tělo“. Marek uvádí, že když se nepřátelé chopili Ježíše, ten mladík utekl. Kdo myslíš, že to byl? — Máš pravdu, nejspíš to byl Marek. Bylo to zřejmě tak, že když Ježíš a jeho apoštolové odešli pozdě v noci z domu, kde slavili Pasach, Marek si rychle vzal něco na sebe a šel za nimi. (Marek 14:51, 52)

Kdo myslíš, že ten mladík je? Co se s ním děje a proč?

Marek měl hodně příležitostí trávit čas s Božími služebníky a zažil mnoho důležitých událostí, které souvisely s Božím záměrem. Pravděpodobně byl u toho, když byl o Letnicích roku 33 n. l. vylit svatý duch, a dobře se znal s věrnými Božími služebníky, například s Petrem. Doprovázel také svého bratrance Barnabáše. Právě Barnabáš pomohl Saulovi, a to tím, že ho seznámil s Petrem. To se stalo asi tři roky po tom, co se Saulovi ukázal Ježíš ve vidění. O několik let později šel Barnabáš do Tarsu, aby tam Saula vyhledal. (Skutky 9:1–15, 27; 11:22–26; 12:25; Galaťanům 1:18, 19)

 V roce 47 n. l. byli Barnabáš a Saul vybráni pro misionářskou službu. Marka vzali s sebou, ale z nějakého neznámého důvodu je Marek později opustil a vrátil se domů do Jeruzaléma. Saul, který začal být známý pod svým římským jménem Pavel, se zlobil. To, že je Marek opustil, považoval za vážnou chybu a nebyl ochoten ji jen tak přehlédnout. (Skutky 13:1–3, 9, 13)

Když se Pavel a Barnabáš vrátili z misionářské cesty, vyprávěli, že byla velmi úspěšná. (Skutky 14:24–28) O několik měsíců později se rozhodli, že se vrátí tam, kde předtím kázali, a navštíví nové učedníky. Barnabáš chtěl, aby Marek šel s nimi. Víš, co si o tom myslel Pavel? — Marek je při předchozí cestě opustil a vrátil se domů, a proto teď Pavel „nepokládal za vhodné brát ho s sebou“. Z toho, co se stalo potom, byl Marek určitě smutný.

Pavel a Barnabáš se pohádali, došlo mezi nimi „k ostrému výbuchu hněvu“ a každý z nich se pak vydal jinam. Barnabáš vzal Marka a šli spolu kázat na Kypr. Pavel si vybral Sila a podle původního plánu navštívili nové učedníky. Marka muselo určitě mrzet, že se kvůli němu Pavel a Barnabáš nepohodli. (Skutky 15:36–41)

Nevíme, proč je Marek tehdy opustil a šel domů. Pravděpodobně si myslel, že k tomu má dobrý důvod. Ať to bylo jakkoli, Barnabáš byl podle všeho přesvědčen, že to už Marek neudělá. A měl pravdu. Marek se nevzdal a později  sloužil s apoštolem Petrem jako misionář v dalekém Babylóně. Petr odtamtud poslal pozdravy a dodal, že je posílá „rovněž [jeho] syn Marek“. (1. Petra 5:13)

Když Petr a Marek společně sloužili Bohu, vzniklo mezi nimi pevné přátelství. To poznáváme i z Markova evangelia. Marek tam uvádí podrobnosti, kterých si Petr jako očitý svědek všiml. Srovnej například jeho zprávu o bouři na Galilejském moři s tím, jak ji popisují ostatní evangelisté. Marek dodává, kde Ježíš na lodi spal a na čem spal, což jsou věci, které Petrovi jako rybáři neunikly. Přečtěme si spolu Matouše 8:24, Marka 4:37, 38 a Lukáše 8:23 a tyto biblické zprávy si porovnejme.

Později, když byl Pavel uvězněn v Římě, pochválil Marka za to, že ho věrně podporuje. (Kolosanům 4:10, 11) A když tam byl Pavel ve vězení znovu, napsal Timoteovi, aby s sebou Marka přivedl. Vysvětlil: „Je mi užitečný pro službu.“ (2. Timoteovi 4:11) Marek se nevzdal a získal díky tomu velké výsady ve službě Bohu.

Co Marek získal díky tomu, že se nevzdal?

^ 3. odst. Pokud čtete tento článek s dítětem, pomlčka vás upozorní, že mu máte dát možnost, aby se vyjádřilo.