Přejít k článku

Přejít na obsah

Stavby, kterými je chválen Jehova

Stavby, kterými je chválen Jehova

 Stavby, kterými je chválen Jehova

„Nemůžu uvěřit vlastním očím. Ani jsem nedoufala, že bychom mohli mít tak nádherný sál, kde se budeme scházet a chválit Jehovu. Mám z toho ohromnou radost. Ten pocit bych nevyměnila za nic na světě!“ MARIA, MEXIKO

SVĚDKOVÉ JEHOVOVI se rádi scházejí, aby se společně učili o Božím Slově, Bibli. (Žalm 27:4; Hebrejcům 10:23–25) Obzvlášť je těší, když mohou Boha uctívat v důstojném prostředí. A právě proto v nedávných letech postavili v mnoha zemích na celém světě tisíce nových budov, kterým říkají sály Království.

Co dalo k této stavební činnosti impulz? Kdo se na ní podílí? A jak to na zúčastněné působí? Odpověď na tyto otázky zjistíme, když se podíváme, jak se sály Království staví v Mexiku a v Belize.

Jsou zapotřebí tisíce nových sálů Království

Svědkové Jehovovi v Mexiku se dříve scházeli tam, kde to bylo alespoň trochu možné, například na dvorcích, v domácnostech, ve skladech, garážích nebo pronajatých prostorách. Tito věrní křesťané si tehdy často říkali, jak by bylo krásné, kdyby měli svůj vlastní sál Království.

V roce 1994 bylo v Mexiku 388 000 svědků Jehovových. Průzkum tehdy ukázal, že pokud se všichni mají k uctívání scházet ve vlastních prostorách, bude zapotřebí postavit 3 300 sálů Království. To byl vskutku mamutí úkol.

Některé sbory, jež k tomu měly podmínky, si vlastní sál postavily už tehdy. Ale v průběhu dalších pěti let se ukázalo, že aby byla uspokojena potřeba ostatních sborů, bude nutné vybudovat víc sálů a stavební práce urychlit. Jak tedy na to?

K dispozici se dávají zkušení pracovníci

V roce 1999 byl zaveden nový stavební program. V mnoha částech Mexika začaly vznikat skupiny pro výstavbu sálů Království. K dispozici se ochotně dali svědkové Jehovovi z celé této země, z nichž mnozí již měli ve stavebnictví nějaké zkušenosti. V současné době je v Mexiku 35 takových skupin a jedna existuje také v Belize.

Do každé skupiny pro výstavbu sálů Království patří obvykle asi osm mužů a žen, kteří se této práci věnují „na plný úvazek“, aniž za to jsou placeni. Tito usměvaví dobrovolní pracovníci cestují po celém státě  a při jednotlivých stavebních projektech školí ostatní. Každý z nich pracuje od pondělka do pátku osm hodin denně a také každou druhou sobotu. V sedm hodin ráno si rozeberou denní text a pak se nasnídají. Všichni rádi udělají, co je zrovna potřeba. Ženy se společně s muži podílejí například na omítání a na obkladačských, pokrývačských či malířských pracích.

Sbor, jehož sál se právě staví, přispívá svým dílem tak, že dobrovolným pracovníkům poskytuje ubytování, pere oblečení a vaří. Členové stavební skupiny tráví s místními svědky čas nejen na stavbě, ale také na křesťanských shromážděních a v kazatelské službě dům od domu.

Co jim to přináší?

Jak tito dobrovolníci na své pověření pohlížejí? „Je pravda, že pracujeme, ať je horko nebo zima, jíme jídla, na která nejsme zvyklí, jezdíme z místa na místo, jsme odloučeni od svých blízkých a často nemáme k dispozici různé moderní vymoženosti,“ připouští Daniel, který takto pracuje již více než tři roky, ale dodává: „To jsou však úplné maličkosti proti tomu, jaká nám to přináší požehnání.“

Co k nim patří? Mnozí pracovníci získají nové dovednosti. Carlos, vedoucí jedné početnější skupiny, však ještě větší přínos vidí v něčem jiném. Říká: „Jsme taková dvacetičlenná rodina. Společně jíme, pracujeme, studujeme a modlíme se. Stali se z nás blízcí přátelé.“

Členové těchto stavebních skupin také navazují blízká přátelství se spoluvěřícími ze sborů, kterým pomáhají. José, který se už podílel na víc než 100 projektech, říká: „Vidět slzy radosti a vděčné úsměvy křesťanů, kterým se před očima plní sen o novém sálu Království, je prostě nádherné.“ Pokračuje: „Těší nás, že jsme při stavbě budovy určené k čistému uctívání mohli i svým malým dílem přispět k tomu, aby se upevnila víra druhých.“

Nádherné výsledky

Budovy, kde se svědkové Jehovovi scházejí, nejsou přezdobené ani okázalé. Naopak jsou projektovány jednoduše, aby je šlo postavit rychle a poměrně levně. Kdykoli je to možné, používají se při stavbách materiály, které jsou v daném místě k dispozici, a postupy, které tam jsou běžné. Díky tomu je možné nový sál postavit za pouhých šest týdnů.

V roce 2007 měly v Belize nový sál Království už všechny sbory — celkem jich bylo postaveno 17. V Mexiku se jen od roku 1999 postavilo 1 400 sálů.

 Spousta dobré práce už se udělala, ale také jí ještě mnoho zbývá. (Matouš 9:37) V Mexiku je nyní více než 600 000 svědků, a ti všichni se třikrát týdně scházejí, aby se učili o Božím Slově. Proto je zapotřebí postavit ještě téměř 2 000 sálů Království. Kdyby tato činnost závisela jen na lidech, nebylo by tohoto cíle nikdy možné dosáhnout. Ale z toho, co se již podařilo, je vidět, že s podporou Jehovy Boha „je možné všechno“. (Matouš 19:26)

[Rámeček a obrázek na straně 22]

„Co říkají, to taky dělají“

Stavba většinou působí dobře i na jiné lidi než jen na svědky Jehovovy ze sboru, jehož sál se staví. Například během stavby jednoho sálu v Belize jistý muž řekl své manželce, která patří k letniční církvi, že až svědkové Jehovovi svůj „kostel“ dostaví, bude tam chodit také. Co ho k tomuto rozhodnutí podnítilo? „Vidím, že Bůh je s nimi. Při práci se nehádají, a co říkají, to taky dělají.“

[Obrázek]

Sál Království v Orange Walk, Belize

[Rámeček a obrázky na straně 23]

Staví se na celém světě

Skupiny pro výstavbu sálů Království existují ve 120 zemích. Níže uvádíme některé země, kde dobrovolní pracovníci z těchto skupin působí:

Angola, Bolívie, Dominikánská republika, Etiopie, Fidži, Ghana, Hongkong, Chorvatsko, Indie, Jamajka, Kazachstán, Libérie, Moldavsko, Nigérie, Papua-Nová Guinea, Rwanda, Tuvalu, Ukrajina, Venezuela a Zambie.

[Obrázky]

Sál Království v Acapulcu, Mexiko

Členové jedné skupiny pro výstavbu sálů Království v Mexiku

[Obrázek na straně 23]

Sál Království v Tlaxcale, Mexiko