Přejít k článku

Přejít na obsah

Starostlivý Pastýř

Starostlivý Pastýř

 Poznejte Boží přitažlivou osobnost

Starostlivý Pastýř

Matouš 18:12–14

‚ZAJÍMÁ se Bůh o mě?‘ Pokud vás už taková otázka někdy napadla, věřte, že nejste sami. Všichni se setkáváme s náročnými situacemi a problémy, a proto čas od času uvažujeme o tom, zda si nás Stvořitel tak rozlehlého vesmíru vůbec všímá. Povzbuzující odpověď na otázku, zda se o nás Jehova Bůh zajímá jako o jednotlivce, nám poskytl Ježíš, který znal Jehovu nejlépe. Když žil na zemi, vyprávěl podobenství ze života pastýřů.

Ježíš řekl: „Jestliže nějaký člověk nabude sto ovcí a jedna z nich zabloudí, nenechá těch devadesát devět na horách a nevydá se pátrat po té jedné, která bloudí? A jestliže ji najde, jistě vám říkám, že se z ní raduje více než z těch devětadevadesáti, které nezabloudily. Podobně není žádoucí v očích mého Otce, který je v nebi, aby zahynul jeden z těchto maličkých.“ (Matouš 18:12–14) Co se z těchto Ježíšových slov dozvídáme o něžné péči, se kterou se Jehova stará o každého svého služebníka?

Pastýř cítil odpovědnost za každou svou ovci. Když se nějaká ztratila, věděl, o kterou jde. Každou ovci znal jménem, které jí dal. (Jan 10:3) Starostlivý pastýř hledal zatoulanou ovci tak dlouho, dokud ji nenašel a nevrátil do stáda. Tím, že se ji vydal hledat, však neohrozil těch zbývajících devadesát devět. Pastýři často pásli svá stáda společně, takže se ovce promíchaly. * Ten, který se vydal hledat ztracenou ovci, tedy mohl nechat své stádo dočasně v péči jiných pastýřů. Když našel svou ovci nezraněnou, byl to důvod k radosti. Vzal vyděšenou ovci na ramena a odnesl ji zpět do bezpečí stáda. (Lukáš 15:5, 6)

Ježíš pak vysvětlil, jak se toto podobenství vztahuje na Boha. Řekl, že Bůh si nepřeje, „aby zahynul jeden z těchto maličkých“. Již dříve Ježíš své učedníky varoval, aby žádného „z těchto maličkých, kteří [v něho] věří“, nepřiváděli ke klopýtání. (Matouš 18:6) Co se tedy z Ježíšova podobenství dozvídáme o Jehovovi? Je to Pastýř, který se hluboce zajímá o každou svou ovci, včetně „maličkých“, neboli těch, kdo se ze světského hlediska mohou zdát nevýznamní. Bůh se na každého svého služebníka dívá jako na jednotlivce a velmi si ho váží.

Co můžete udělat pro to, abyste měli jistotu, že Jehovovi Bohu na vás opravdu záleží? Tohoto Velkého Pastýře lépe poznejte a vytvořte si k němu pevný osobní vztah. Pak k němu budete mít takovou důvěru jako apoštol Petr, který podobenství o ztracené ovci bezpochyby slyšel přímo z Ježíšových úst. Petr později napsal: „[Uvrhněte na Boha] všechnu svou úzkost, protože o vás pečuje.“ (1. Petra 5:7)

[Poznámka pod čarou]

^ 3. odst. Oddělit jednotlivá stáda nebyl problém, protože každá ovce reagovala na volání svého pastýře. (Jan 10:4)