Přejít k článku

Přejít na obsah

Co možná nevíte . . .

Co možná nevíte . . .

 Co možná nevíte . . .

Jak velké bylo lité moře v Šalomounově chrámu?

Podle zprávy v 1. Královské 7:26 se do litého moře vešlo „dva tisíce měr bat“ vody určené pro kněze, zatímco paralelní zpráva v 2. Paralipomenon 4:5 uvádí, že se do něho vešlo „tři tisíce měr bat“. * To některé lidi vedlo k závěru, že tento rozdíl vznikl písařskou chybou v knize Paralipomenon.

Díky Překladu nového světa však můžeme pochopit, proč tyto verše nejsou v rozporu. V 1. Královské 7:26 je napsáno: „Vešlo se do něho dva tisíce měr bat.“ Avšak v 2. Paralipomenon 4:5 je uvedeno: „Jako do nádoby se do něho mohlo vejít tři tisíce měr bat.“ V 2. Paralipomenon 4:5 se tedy mluví o tom, jaké maximální množství vody se do této chrámové nádrže mohlo vejít, zatímco 1. Královská 7:26 ukazuje, kolik vody se do ní obvykle dávalo. Jinými slovy, nikdy se nevyužívala celá kapacita nádrže. Zdá se, že běžně byla nádrž naplněna jen do dvou třetin.

Proč Ježíš a Petr zaplatili chrámovou daň pouze jednou mincí?

V Ježíšově době musel každý Žid starší 20 let platit roční chrámovou daň, která činila dvě drachmy (didrachmu). To byla hodnota asi dvoudenní mzdy. Když vyvstala otázka ohledně placení této daně, Ježíš dal Petrovi následující pokyn: „Jdi k moři, hoď udici a vezmi první rybu, která se vynoří, a když jí otevřeš ústa, najdeš minci stater. Vezmi ji a dej jim ji za mne a za sebe.“ (Matouš 17:24–27)

Mnoho učenců se domnívá, že zde zmíněná mince stater byla ve skutečnosti tetradrachma. Měla hodnotu čtyř drachem, takže jednou mincí mohli zaplatit chrámovou daň dva lidé. Používala se daleko častěji než didrachma a byla mnohem dostupnější. Nový biblický slovník k tomu uvádí: „Židé se často spojovali k placení chrámového poplatku do dvojic.“

Když chtěl někdo tetradrachmou zaplatit daň pouze za jednu osobu, musel uhradit také poplatek za rozměnění peněz. Ten mohl činit až 8 procent. Poplatku však byli zproštěni ti, kdo platili za dva lidi najednou. Matoušovo evangelium se tedy i v tomto nepatrném detailu shoduje s tím, co je dnes známo o běžném životě v Ježíšově době.

[Poznámka pod čarou]

^ 3. odst. „Dva tisíce měr bat“ odpovídá 44 000 litrů a „tři tisíce měr bat“ 66 000 litrů.

[Obrázek na straně 15]

Zvětšenina tetradrachmy