Přejít k článku

Přejít na obsah

Otázky čtenářů

Otázky čtenářů

Jaké máme důkazy, že starověké Jericho bylo dobyto bez dlouhého obléhání?

Podle Jozua 6:10–15, 20 pochodovala izraelská armáda okolo Jericha celkem sedm dní. V prvních šesti dnech to bylo pokaždé jednou a poslední den sedmkrát. Potom Jehova způsobil, že se mohutné hradby Jericha zřítily. To Izraelitům umožnilo vstoupit do města a dobýt ho. Existují nějaké archeologické důkazy, které by potvrdily, že obléhání Jericha trvalo tak krátce?

Ve starověku bylo běžné, že útočníci opevněná města obléhali. Potom, bez ohledu na to, jak dlouho obléhání trvalo, vydrancovali bohatství města včetně potravin, které v něm zůstaly. V ruinách Jericha ale archeologové našli velké zásoby potravy. Časopis Biblical Archaeology Review to komentuje: „V rozvalinách [Jericha] bylo kromě keramiky nejčastějším nálezem obilí. . . . Na území Palestiny je takový archeologický nález naprosto výjimečný. Není nic zvláštního objevit jednu nebo dvě nádoby s obilím, ale najít tak ohromné množství je mimořádné.“

Biblická zpráva uvádí, že Izraelité měli dobrý důvod, proč obilí z Jericha neodnesli. Jehova jim to zakázal. (Jozue 6:17, 18) Izraelité město dobyli na jaře, krátce po sklizni, kdy byly zásoby obilí největší. (Jozue 3:15–17; 5:10) Skutečnost, že v Jerichu zůstalo tolik obilí, potvrzuje, že jeho obléhání trvalo krátkou dobu, právě jak to popisuje Bible.