Přejít k článku

Přejít na obsah

Připravuješ se na život v novém světě?

Připravuješ se na život v novém světě?

„Aby působili k dobru, . . . aby se pevně chopili skutečného života.“ (1. TIM. 6:18, 19)

PÍSNĚ: 125, 40

1., 2. a) Na co se těšíš do nového světa? (Viz úvodní obrázek.) b) Z čeho budeme mít největší radost?

„SKUTEČNÝ ŽIVOT.“ Tato slova většině z nás okamžitě navodí představu věčného života v pozemském ráji. To, že skutečným životem je věčný život, vyplývá i ze slov apoštola Pavla. (Přečti 1. Timoteovi 6:12, 19.) Bude to život naplněný radostí a štěstím, které nikdy neskončí. Každé ráno se budeme probouzet fyzicky i duševně naprosto svěží a nic nás nebude bolet. (Iz. 35:5, 6) Budeme si užívat chvíle strávené s rodinou a přáteli, včetně těch vzkříšených. (Jan 5:28, 29; Sk. 24:15) Možná se pustíme do nějakého vědeckého, uměleckého nebo architektonického projektu a budeme se moct věnovat i dalším věcem, které nás baví.

2 Na to všechno se samozřejmě velmi těšíme. Ale největší radost budeme mít z věcí, které souvisí s Jehovou. Budeme šťastní, že bylo posvěceno jeho jméno a ospravedlněna jeho svrchovanost. (Mat. 6:9, 10) Budeme nadšení,  až uvidíme, jak se naplňuje Jehovův původní záměr se zemí. A s tím, jak se budeme postupně blížit k dokonalosti, budeme mít s Jehovou stále hlubší vztah. (Žalm 73:28; Jak. 4:8)

3. Na co bychom se už teď měli připravovat?

3 O tom, že taková doba opravdu nastane, vůbec nepochybujeme. Ježíš nás ujistil, že „u Boha je možné všechno“. (Mat. 19:25, 26) Pokud v novém světě chceme žít, je potřeba, abychom se věčného života už teď „pevně chopili“. Musíme stále očekávat konec tohoto zkaženého světa a na život v novém světě se cíleně připravovat. Jak to můžeme dělat?

NA CO SE ZAMĚŘIT

4. Čemu se podobají přípravy na život v novém světě?

4 Jak se už teď můžeme připravovat na život v novém světě? Představ si, že máš v plánu přestěhovat se do ciziny. Jak by ses na to připravoval? Možná by ses nejdřív začal učit jazyk, kterým se v té zemi mluví, a snažil by ses seznámit s tamními zvyky. Třeba bys také ochutnal něco z místní kuchyně. Snažil by ses žít tak, jako bys tam už byl. Podobně se můžeme připravovat na život v novém světě. Měli bychom se snažit v co největší míře žít tak, jak zřejmě budeme žít potom. Uveďme si několik příkladů.

5., 6. Proč je dobré, když se už teď podřizujeme pokynům od Jehovovy organizace?

5 V novém světě budou všichni lidé uznávat Jehovu jako svého panovníka. Oproti dnešku to bude ohromný rozdíl. Satan se snaží lidi přesvědčit, aby žili podle hesla „dělej si, co chceš“. Mnozí si zakládají na své nezávislosti, odmítají přijmout Boží vedení a snaží se za každou cenu prosadit svoje názory. K čemu to ale vede? K utrpení, bolesti a neštěstí. (Jer. 10:23) Proto se tak těšíme na dobu, kdy lidé budou Jehovovy laskavé pokyny ochotně poslouchat.

6 Čeká nás spousta radostné práce. Budeme přeměňovat zemi v ráj a vyučovat vzkříšené lidi. Co když ale dostaneme nějaký úkol, který se nám nebude úplně zamlouvat? Budeme se i přesto snažit, abychom ho splnili dobře a pokud možno i s radostí? Většina z nás určitě odpoví, že ano. Zkus se tedy zamyslet: Poslouchám pokyny od Jehovovy organizace už teď? Pokud ano, připravuješ se tím na věčný život pod vládou Božího království.

7., 8. a) Proč bychom se měli učit spolupracovat s druhými? b) Jaké změny někteří bratři a sestry zažili? c) Čím si můžeme být jistí?

7 Na život v novém světě se připravujeme i tím, že se učíme být spokojení a dobře spolupracovat s druhými. Svoji ochotu spolupracovat můžeme projevit třeba ve chvíli, kdy v rámci Boží organizace dostaneme nějaký nový úkol. Pokud k takovým úkolům přistupujeme pozitivně a s radostí, dá se předpokládat, že stejný postoj budeme mít i v novém světě. (Přečti Hebrejcům 13:17.) Když Izraelité přišli do Zaslíbené země, bylo jim území určeno losem. (4. Mojž. 26:52–56; Jozue 14:1, 2) My samozřejmě nevíme, jestli nám Jehova ve svém království  přidělí nějaké konkrétní místo, a pokud ano, jaké místo to bude. Pokud se ale naučíme spolupracovat, budeme spokojení kdekoli.

8 Když si představíme, jak rádi budeme sloužit Jehovovi v jeho království, motivuje nás to, abychom už dnes spolupracovali s Jehovovou organizací a plnili úkoly, které od ní dostaneme. Někdy s tím může být spojena velká změna. Například někteří členové rodiny betel byli pověřeni jinou formou celodobé služby. Někteří krajští dozorci a jejich manželky byli kvůli pokročilému věku nebo z jiných důvodů jmenováni zvláštními průkopníky. Když se k Jehovovi modlíme o pomoc, sloužíme mu ze všech sil a učíme se ke každému úkolu přistupovat pozitivně, budeme šťastní a Jehova nám bude žehnat. (Přečti Přísloví 10:22.) A jak to bude v novém světě? Možná dostaneme za úkol přestěhovat se na místo, které úplně neodpovídá našim představám. Ať už ale budeme bydlet kdekoli a dělat cokoli, můžeme si být jistí, že nám život v novém světě bude přinášet ohromnou radost. (Neh. 8:10)

9., 10. a) Proč možná budeme muset v novém světě projevovat trpělivost? b) Jak můžeme trpělivost projevovat už dnes?

9 Dá se přepokládat, že i v novém světě občas zažijeme situace, ve kterých budeme muset projevit trpělivost. Například si představ, že se tvoji sousedé už radují ze vzkříšení svých přátel a příbuzných, ale ty na svoje blízké ještě stále čekáš. Budeš v takové situaci trpělivý a přejícný? (Řím. 12:15) Když se už dnes učíme trpělivě čekat na splnění Jehovových slibů, pomůže nám to, abychom trpělivost dokázali projevovat i v budoucnu. (Kaz. 7:8)

10 Trénovat trpělivost můžeme i tehdy, když je v našich publikacích uvedeno vysvětlení, kterým se mění naše porozumění určité nauce. Studujeme tyto články pečlivě a jsme trpěliví, pokud je pro nás těžké nové vysvětlení přijmout? V tom případě pro nás asi nebude těžké být trpěliví, až nám Jehova bude v novém světě sdělovat své požadavky. (Přísl. 4:18; Jan 16:12)

11. Jakou další vlastnost budeme potřebovat i v novém světě?

11 Další vlastností, která se nám bude hodit i v novém světě, je ochota odpouštět. Než se totiž lidé zbaví všech nežádoucích rysů své osobnosti, nějakou dobu to zabere – a to se bude týkat „spravedlivých“ i „nespravedlivých“. (Sk. 24:15) Budeme schopni spolu jednat s láskou a pochopením? Pokud se už teď učíme vzájemně si odpouštět a snažíme se, abychom mezi sebou neměli napjaté vztahy, bude to pak pro nás mnohem jednodušší. (Přečti Kolosanům 3:12–14.)

12. Proč a jak bychom se na život v novém světě měli připravovat už teď?

12 Ani v novém světě možná pokaždé nedostaneme to, co chceme, nebo si na to budeme muset nějakou dobu počkat. Bude nutné, abychom se podřizovali Jehovovým laskavým pokynům a snažili se být v jakékoli situaci vděční  a spokojení. Budeme potřebovat vlastnosti, kterým nás Jehova učí už dnes. Pokud je rozvíjíme, ukazujeme tím, že nový svět je pro nás skutečný. (Hebr. 2:5; 11:1) Také tím dáváme najevo, že se opravdu těšíme na dobu, kdy budou všichni lidé poslouchat Jehovu.

DÁVEJ SI DUCHOVNÍ CÍLE

Naplno se věnuj službě

13. Co pro nás bude v novém světě nejdůležitější?

13 Uvažujme ještě o jednom způsobu, jak se můžeme připravovat na skutečný život. V novém světě budeme mít hojnost jídla i dalších věcí, ale největší radost budeme mít z toho, že můžeme plně uspokojit svoje duchovní potřeby. (Mat. 5:3) „Největší potěšení“ nám bude přinášet služba pro Jehovu. (Žalm 37:4) Když už teď dáváme Jehovu na první místo, připravujeme se tím na život v novém světě. (Přečti Matouše 6:19–21.)

14. Které cíle mohou mladým křesťanům pomoct, aby měli věčný život stále před očima?

14 Co můžeš udělat pro to, aby tě služba Jehovovi ještě víc bavila? Dávej si duchovní cíle. Pokud jsi mladý, zamyslel ses už někdy nad tím, jestli by se tvojí životní náplní mohla stát celodobá služba? Co kdyby sis o tom v našich publikacích přečetl pár článků a dal si některou z forem této služby za cíl? * Jestli znáš někoho, kdo se celodobé službě věnuje už mnoho let, zkus si s ním popovídat. Když se služba Jehovovi stane tvým hlavním životním zájmem, budeš dobře připravený na další úkoly v novém světě. Školení a zkušenosti, které dnes získáš, se budou v Božím království určitě hodit.

Dávej si duchovní cíle

15. Jaké další cíle si můžeme dát?

15 Cílů, které si můžeš dát, je nepřeberné množství. Můžeš třeba zapracovat na nějakém odvětví kazatelské služby. Nebo se zaměřit na to, abys ještě lépe rozuměl biblickým zásadám a uměl je dobře uplatňovat. Můžeš se také zlepšovat ve čtení, ve vyučování nebo v podávání komentářů. A určitě tě napadnou i další možnosti. Podstatné je, že když si budeš dávat duchovní cíle, budeš Jehovovi sloužit s ještě větším nadšením a budeš lépe připravený na život v novém světě.

 NEJLEPŠÍ ZPŮSOB ŽIVOTA UŽ DNES

Važ si duchovního pokrmu

16. Proč je služba Jehovovi tím nejlepším způsobem života?

16 Někoho by mohlo napadnout: Když se ale dneska budu připravovat na život v novém světě, nepřijdu tím o něco? Rozhodně ne. Služba Jehovovi přináší takovou radost jako nic jiného. Nesloužíme mu proto, že by nás k tomu někdo nutil, nebo jen proto, abychom přežili velké soužení. Je to způsob života, pro který jsme byli stvořeni a který přináší to nejhlubší uspokojení. Cítit Jehovovu lásku a mít prospěch z jeho rad je mnohem lepší než cokoli jiného. (Přečti Žalm 63:1–3.) Uctívání Jehovy nám může přinášet velkou radost už teď – nemusíme čekat až do nového světa. Bratři a sestry, kteří Jehovovi věrně slouží mnoho let, mohou potvrdit, že je to opravdu ten nejlepší způsob života. (Žalm 1:1–3; Iz. 58:13, 14)

Buď vděčný za biblické rady

17. Jaké místo bude mít v novém světě zábava a naše zájmy?

17 Můžeme si být jistí, že v novém světě budeme mít prostor věnovat se věcem, které máme rádi. Jehova nás vytvořil tak, že chceme dělat to, co nás baví a k čemu máme vlohy, a vidět za sebou nějaké výsledky. Proč by nám takové touhy dával, kdyby nechtěl, aby byly naplněny? (Kaz. 2:24) V tomto a mnoha dalších ohledech Jehova uspokojí „touhu všeho živého“. (Žalm 145:16) Zábavu a odpočinek potřebujeme už dnes. Když ale dáváme na první místo vztah s Jehovou, užijeme si je o to víc. Stejné to bude v ráji. Je proto moudré hledat „nejprve království“ a být vděční za to všechno, co nám dnes Jehova dává. (Mat. 6:33)

18. Jak se můžeme připravovat na věčný život v ráji?

18 V novém světě budeme tak šťastní jako nikdy předtím. A protože se na tento skutečný život určitě velmi těšíme, připravujme se na něj už teď. Snažme se rozvíjet křesťanské vlastnosti, s nadšením oznamujme dobrou zprávu a radujme se z toho, že můžeme uctívat Jehovu. Víme, že Jehova svoje sliby vždycky splní a že nový svět určitě přijde. Žijme tedy tak, jako bychom v něm už byli!

^ 14. odst. Viz knihu Otázky mladých lidí – Praktické odpovědi, 2. díl, strany 311–318.