Přejít k článku

Přejít na obsah

Galilejský les Birija

Co možná nevíte . . .

Co možná nevíte . . .

Bylo území starověkého Izraele tak lesnaté, jak to naznačuje Bible?

BIBLE říká, že některé oblasti Zaslíbené země byly hustě zalesněné. (Jozue 17:15, 18; 1. Král. 10:27) Vzhledem k tomu, že v dnešním Izraeli jsou rozsáhlá území, kde žádné lesy nejsou, někdo by mohl tyto biblické zprávy zpochybňovat.

Trs fíků

Kniha Life in Biblical Israel vysvětluje, že „krajina ve starověkém Izraeli byla mnohem lesnatější než dnes“. V hornatých oblastech rostla převážně borovice halepská (Pinus halepensis), dub palestinský (Quercus calliprinos) a řečík palestinský (Pistacia palaestina). V Šefele, což je kopcovitá oblast mezi judskou pahorkatinou a pobřežím Středozemního moře, také hojně rostla smokvoň egyptská (Ficus sycomorus).

Čím to tedy je, že jsou dnes některá místa v Izraeli úplně odlesněná? Kniha Plants of the Bible říká, že k tomu došlo postupným procesem, a dodává: „Lidé do krajiny neustále zasahovali tím, že káceli stromy, aby mohli rozšiřovat své pastviny a pole a také aby měli z čeho stavět a čím topit.“