Přejít k článku

Přejít na obsah

Zůstat mravně čistý je možné

Zůstat mravně čistý je možné

„Očistěte si ruce . . . a přečistěte své srdce.“ (JAK. 4:8)

1. Jaký je dnešní pohled na mravní čistotu?

MRAVNÍ čistota není v dnešním světě příliš populární. Homosexualita a sex mimo manželství jsou v mnoha zemích považovány za normální. Takový životní styl podporuje i reklama a zábavní průmysl. (Žalm 12:8) Nemravnost je tak rozšířená, že tě možná napadne: Je vůbec možné zůstat mravně čistý? S naprostou jistotou můžeme říct, že s Jehovovou pomocí to možné je. (Přečti 1. Tesaloničanům 4:3–5.)

2., 3. a) Proč musíme bojovat proti nesprávným touhám? b) O čem budeme uvažovat v tomto článku?

2 V první řadě si musíme uvědomovat, že abychom byli mravně čistí, musíme bojovat proti nesprávným touhám. Jsme totiž nedokonalí, a proto nás nemravnost může lákat, podobně jako rybu láká návnada. Když nás začnou napadat nemravné myšlenky, musíme je okamžitě zavrhnout. Kdybychom to neudělali, za nějakou dobu by už naše touhy mohly být tak silné, že pokud by se nám naskytla  příležitost, dali bychom jim volný průchod. Je to tak, jak říká Bible: „Když se . . . touha stane plodnou, porodí hřích.“ (Přečti Jakuba 1:14, 15.)

3 Je až děsivé, jak snadno může chvilková touha přerůst ve vážný hřích. Když ale nedovolíme, aby v nás nečisté touhy zakořenily, můžeme se před nemravností i před jejími bolestnými následky uchránit. (Gal. 5:16) Uvažujme teď o třech věcech, které nám v boji proti takovým touhám pomohou. Je to náš vztah s Jehovou, rady v jeho Slově a pomoc zkušených spolukřesťanů.

„PŘIBLIŽTE SE K BOHU“

4. Proč je tak důležité mít blízký vztah s Jehovou?

4 Těm, kdo chtějí mít blízký vztah k Bohu, Bible radí: „Očistěte si ruce . . . a přečistěte své srdce.“ (Jak. 4:8) Když si svého vztahu s Jehovou vážíme, chceme mu dělat radost nejen svým jednáním, ale i tím, na co myslíme. Přejeme si být lidmi s „čistým srdcem“, a proto se v mysli zaměřujeme na to, co je slušné a chvályhodné. (Žalm 24:3, 4; 51:6; Fil. 4:8) Jehova samozřejmě bere v úvahu to, že jsme nedokonalí a že odolávat špatným touhám je pro nás těžké. Kdybychom se ale nesprávných myšlenek nesnažili zbavit a naopak je v sobě živili, Jehovu by to mrzelo. (1. Mojž. 6:5, 6) Toto vědomí nás ještě víc motivuje, abychom s nemravnými představami bojovali.

5., 6. Jak nám v boji proti nemravným touhám pomáhá modlitba?

5 V boji proti nečistým myšlenkám je důležité spoléhat se na Jehovu a modlit se k němu o pomoc. On nám štědře dá svého svatého ducha a tak posílí naše rozhodnutí odolávat nemravným touhám a zůstat čistí. Mluvme s Jehovou o svém přání dělat mu radost i tím, o čem přemýšlíme. (Žalm 19:14) Pokorně ho prosme, aby nás zkoumal a ukázal nám, jestli je v nás nějaká „bolavá cesta“ – tedy nějaký nesprávný sklon nebo touha –, která by nás mohla svést k hříchu. (Žalm 139:23, 24) A prosme ho i o to, aby nám v situacích, kdy se dostaneme do nějakého pokušení, pomohl nepodlehnout. (Mat. 6:13)

6 Než jsme poznali Jehovu, možná jsme dělali věci, které se mu nelíbí a které nás i teď stále lákají. Přesto s Jehovovou pomocí můžeme udělat takové změny, abychom mu mohli dál sloužit přijatelným způsobem. Uvědomoval si to i král David. Potom co zcizoložil s Bat-šebou, úpěnlivě Jehovu prosil: „Stvoř ve mně i čisté srdce . . . a vlož do mne nového ducha, stálého.“ (Žalm 51:10, 12) I když nás tedy hříšné jednání možná přitahuje, Jehova může posílit naše odhodlání zůstat mu věrní. A přestože v nás mohou být některé touhy tak hluboce zakořeněné, že se nám nemravné představy stále derou na mysl, Jehova nám může pomoct, abychom podle jeho pokynů dokázali žít. Může nás posílit, aby nás nečisté myšlenky neovládaly. (Žalm 119:133)

Pokud v nás nesprávná touha začne zapouštět kořeny, musíme ji vykořenit (6. odstavec)

„STAŇTE SE . . . ČINITELI SLOVA“

7. Jak nás před nečistými myšlenkami může chránit Boží Slovo?

7 Na naše prosby o pomoc může Jehova odpovědět prostřednictvím svého Slova. Moudrost, kterou obsahuje, „je především cudná“ neboli čistá. (Jak.  3:17) Když Bibli každý den čteme a přemýšlíme o tom, co říká, pomáhá nám to chránit svou mysl před nemravnými představami. (Žalm 19:7, 11; 119:9, 11) Jsou v ní navíc příklady a konkrétní rady, díky kterým pro nás bude lehčí nečistým touhám nepodlehnout.

8., 9. a) Jak se jeden mladý muž zapletl s nemravnou ženou? b) Jak můžeme varování ze 7. kapitoly Přísloví uplatnit dnes?

8 V Příslovích 5:8 je napsáno: „Zachovávej svou cestu daleko od [nemravné ženy] a nepřibližuj se ke vchodu do jejího domu.“ Ze 7. kapitoly pak vyplývá, k čemu to vede, když se člověk touto radou neřídí. Čteme v ní o mladém muži, který se pozdě večer prochází nedaleko domu jedné nemravné ženy. Potkává ji na rohu ulice. Zřejmě je oblečená dost vyzývavě. Vrhne se na něj a políbí ho. Její svůdná slova v něm probudí vášeň, které nedokáže odolat. Původně ten mladík zřejmě neměl v úmyslu dopustit se nemravnosti, ale je naivní a nemá dobrý úsudek. Následky toho, co udělal, ho budou pronásledovat ještě dlouho. Kdyby se tak od ní držel dál! (Přísl. 7:6–27)

 9 Nemohlo by se nám stát něco podobného? Možná bychom se občas vinou špatného úsudku mohli dostat do situací, které v nás probudí nesprávné touhy. Kdybychom například v noci seděli před televizí a bezmyšlenkovitě přepínali programy, snadno bychom mohli narazit na něco nemravného. Nebezpečné by mohlo být i to, kdybychom na internetu klikali na neznámé odkazy nebo navštěvovali diskusní fóra a další stránky, které obsahují reklamu na pornografické weby či erotické služby. V takových situacích bychom se snadno mohli vystavit něčemu, co by v nás probudilo nesprávné touhy a podkopalo naše odhodlání zůstat mravně čistí.

10. Proč je nebezpečné flirtovat? (Viz úvodní obrázek.)

10 Bible nám pomáhá také tím, že ukazuje, jak bychom se měli chovat k osobám opačného pohlaví. (Přečti 1. Timoteovi 5:2.) Například z ní jasně vyplývá, že není správné flirtovat. Někdo si může myslet, že pokud nedojde k fyzickému kontaktu, je vysílání milostných signálů pomocí řeči těla, gest a pohledů neškodné. Když spolu ale dva lidé flirtují, hrozí jim, že to v nich probudí nesprávné myšlenky, které povedou k sexuální nemravnosti. Nebylo by to poprvé ani naposled, kdy se něco takového stalo.

11. V čem nám dal Josef dobrý příklad?

11 Naopak dobrým příkladem je pro nás Josef. Když se ho Potifarova manželka snažila svést, Josef její návrhy odmítal. Přesto na něj dál každý den dotírala, aby „byl s ní“. (1. Mojž. 39:7, 8, 10) Podle jednoho znalce Bible Potifarova žena v podstatě říkala „buďme spolu chvilku sami“, přičemž „doufala, že [Josef] udělá první krok“. On byl ale rozhodnutý, že na její pokusy o sblížení nebude reagovat ani je tolerovat. Díky tomu, že s ní neflirtoval a nedovolil, aby ona flirtovala s ním, v jeho srdci nezakořenila žádná nesprávná touha. A když se ho snažila k nemravnosti donutit, jednal bez váhání. „Nechal [jí] svůj oděv v ruce a dal se na útěk.“ (1. Mojž. 39:12)

12. Jak víme, že to, na co se díváme, může mít vliv na naše srdce?

12 Bible ukazuje, že na naše srdce může mít negativní vliv to, na co se díváme. Může to v nás probudit nebo zesílit nesprávné touhy. Ježíš řekl, že „každý, kdo se stále dívá na nějakou ženu tak, že k ní má vášeň, již s ní ve svém srdci zcizoložil“. (Mat. 5:28) Vzpomeň si, jak to bylo s králem Davidem, který „ze střechy zahlédl ženu, jak se koupe“. (2. Sam. 11:2) V tu chvíli měl odvrátit zrak a přinutit se myslet na něco jiného. On to ale neudělal. Jeho touha po manželce někoho jiného vedla k tomu, že s ní zcizoložil.

13. Proč musíme uzavřít „smlouvu se svýma očima“ a co to znamená v praxi?

13 Máme-li s nemravnými představami úspěšně bojovat, musíme stejně jako Boží služebník Job uzavřít „smlouvu se svýma očima“. (Job 31:1, 7, 9) Musíme se pevně rozhodnout, že své oči budeme hlídat a nebudeme se na nikoho dívat chtivě. Zrak musíme odvrátit i tehdy, když na monitoru, billboardu, obálce nějakého časopisu nebo kdekoli jinde zahlédneme vyzývavý obrázek.

14. Co musíme dělat pro to, abychom zůstali čistí?

 14 Pokud jsi při čtení předchozích odstavců zjistil, že bys v boji proti nesprávným touhám měl v některé oblasti zabrat, jednej okamžitě. Ochotně uplatňuj rady z Božího Slova, které ti mohou pomoct, aby ses nedopustil něčeho špatného a zůstal čistý. (Přečti Jakuba 1:21–25.)

„AŤ K SOBĚ ZAVOLÁ STARŠÍ MUŽE“

15. Proč je důležité požádat o pomoc, když bojujeme s nesprávnými touhami?

15 Pokud je pro nás těžké bojovat s nesprávnými sexuálními touhami, mohou nám pomoct i naši spoluvěřící. Mluvit s druhými o tak osobních věcech pochopitelně není snadné. Ale rozhodně to stojí za to. Když sebereme odvahu, svěříme se laskavému a duchovně smýšlejícímu křesťanovi a necháme si od něj poradit, pomůže nám to, abychom si nesprávné touhy nezačali omlouvat. (Přísl. 18:1; Hebr. 3:12, 13) Díky takovým rozhovorům můžeme zjistit, kde jsou naše slabé stránky, o kterých jsme do té doby nevěděli. Dokážeme pak udělat potřebné změny a udržet si přátelství s Jehovou.

16., 17. a) Jak mohou starší pomáhat těm, kdo se potýkají s nečistými touhami? Uveď příklad. b) Proč by ti, kdo sledují pornografii, měli okamžitě vyhledat pomoc?

16 Účinnou pomoc můžeme dostat hlavně od starších. (Přečti Jakuba 5:13–15.) Jeden mladý muž z Brazílie se s nesprávnými touhami potýkal mnoho let. Vzpomíná: „Věděl jsem, že to, na co myslím, se Jehovovi nelíbí, ale styděl jsem se o tom mluvit.“ Jistý starší v jeho sboru naštěstí vycítil, že ho něco trápí, a povzbudil ho, aby požádal o pomoc. Mladík vypráví: „Překvapilo mě, jak laskaví ti starší byli. Říkal jsem si, že si takovou lásku a pochopení ani nezasloužím. Když jsem se jim svěřoval se svými problémy, pozorně mi naslouchali. V Bibli mi ukázali, že mě Jehova miluje, a taky se se mnou modlili. Díky tomu pro mě bylo lehčí přijmout od nich biblické rady.“ Po několika letech, kdy postupně posiloval svůj vztah k Jehovovi, řekl: „Teď už vím, jak je důležité poprosit o pomoc a nesnažit se nést svoje břemena sám.“

17 Křesťan by měl vyhledat pomoc zejména v případě, že má ve zvyku sledovat pornografii. Čím déle by to odkládal, tím větší by bylo riziko, že se „touha stane plodnou [a] porodí hřích“, který ublíží druhým a pošpiní Jehovovo jméno. Mnozí křesťané už pomoc starších využili, protože toužili líbit se Jehovovi a zůstat ve sboru. (Jak. 1:15; Žalm 141:5; Hebr. 12:5, 6)

ZŮSTAŇ MRAVNĚ ČISTÝ

18. Co je tvým cílem?

18 Satanův svět neustále morálně upadá. Jehova je proto určitě velmi hrdý na své věrné služebníky, kteří se usilovně snaží bojovat s nesprávnými myšlenkami a žít podle jeho mravních norem. Dejme si tedy za cíl zůstávat Jehovovi nablízku a řídit se radami, které dostáváme prostřednictvím jeho Slova a sboru. Když zůstáváme mravně čistí, přináší nám to už dnes pocit uspokojení a vnitřní klid. (Žalm 119:5, 6) A navíc se můžeme těšit na věčný život ve světě, kde už nebude působit Satanův zhoubný vliv.