Přejít k článku

Přejít na obsah

Starší, jak se díváte na školení dalších bratrů?

Starší, jak se díváte na školení dalších bratrů?

„Pro všechno je ustanovený čas.“ (KAZ. 3:1)

1., 2. Čeho si krajští dozorci všímají v mnoha sborech?

KRAJSKÝ dozorce se chystal ukončit schůzku se staršími. Rozhlédl se a podíval se jim do tváře. Někteří z nich už měli svůj věk a klidně by mohli být jeho tatínkové. Měl ty obětavé bratry moc rád. Jedna věc mu ale dělala starosti. Zeptal se jich: „Bratři, jak se vám daří školit druhé, aby se mohli ujmout různých povinností ve sboru?“ Starší si dobře vzpomínali, jak jim při poslední návštěvě kladl na srdce, aby se na školení dalších bratrů víc zaměřili. Jeden starší nakonec odpověděl: „Upřímně řečeno, moc se nám to nedaří.“ Ostatní jen přikyvovali.

2 Pokud sloužíš jako starší, musel bys odpovědět stejně? Krajští dozorci z celého světa si všímají, že v mnoha sborech je potřeba víc se věnovat školení mladých i věkem starších bratrů, aby mohli pomáhat s péčí o sbor. Školit druhé ale není jednoduché. Proč?

3. a) Jak Bible ukazuje, že je důležité školit druhé, a proč by to mělo zajímat každého z nás? (Viz poznámku pod čarou.) b) Proč je pro některé starší těžké školit další bratry?

 3 Jako duchovní pastýř si určitě uvědomuješ, že je důležité školit druhé. Dobře víš, že pokud mají existující sbory zůstat duchovně silné a mají se zakládat nové sbory, je zapotřebí víc bratrů. (Přečti Izajáše 60:22.) Také víš, že podle Božího Slova máš „vyučovat jiné“. (Přečti 2. Timoteovi 2:2.) Ale stejně jako pro starší, o kterých jsme mluvili v úvodu, to pro tebe může být těžké. Musíš se starat o rodinu, chodit do práce, plnit svoje povinnosti ve sboru a dělat další neodkladné věci. Takže se může zdát, že na školení druhých ti už nezbývá žádný čas. Podívejme se ale, jak je školení dalších bratrů důležité. *

ŠKOLENÍ SE NESMÍ ODKLÁDAT

4. Co může být jedním z důvodů, proč někteří starší odkládají školení druhých?

4 Co může být jedním z důvodů, proč je pro některé starší těžké udělat si na školení druhých čas? Možná si říkají: „Školení je důležité, ale nespěchá tolik jako jiné sborové věci, které prostě nepočkají. Když školení druhých odložím, sbor bude fungovat dál.“ Je pravda, že je hodně věcí, kterým se jako starší musíte věnovat hned. Ale když budete školení dalších bratrů odkládat, může to sboru duchovně ublížit.

5., 6. Co se můžeme naučit z příkladu řidiče, který zanedbává údržbu auta?

5 Přemýšlej o jednom příkladu ze života: Řidič ví, že součástí údržby auta je pravidelná výměna oleje. Ale zároveň si může myslet, že důležitější je doplňovat palivo. Koneckonců, kdyby nenatankoval, nemohl by s autem jezdit vůbec. Může si říkat: „Nemám čas měnit olej. Motor to ještě nějakou dobu vydrží.“ To ale může být nebezpečné. Proč? Když bude řidič výměnu oleje pořád odkládat, dřív nebo později se motor zadře a auto bude nepojízdné. Oprava bude řidiče stát hodně času a peněz. Proč o tom mluvíme?

6 Starší musí stíhat spoustu důležitých věcí, které nemohou odložit na později. Kdyby je neudělali, na sboru by se to podepsalo. Takže stejně jako se řidič ujišťuje, že má dost paliva, a případně dotankuje, i starší se musí ujišťovat „o důležitějších věcech“. (Fil. 1:10) Ale někteří starší jsou tak zaměstnaní vyřizováním neodkladných záležitostí, že zanedbávají školení dalších bratrů. Dali by se přirovnat k řidiči, který nemění olej v motoru. Když budou starší školení druhých pořád odkládat, dřív nebo později nebude ve sboru dostatek bratrů, kteří by se zvládli postarat o všechny potřebné věci.

7. Jak bychom se měli dívat na starší, kteří si vyhrazují čas na školení druhých?

7 Nikdy bychom si tedy neměli myslet, že školit další bratry není až tak důležité. Starší, kteří se na věci dívají  z dlouhodobého hlediska a investují čas do školení méně zkušených bratrů, jednají jako moudří správci a jsou požehnáním pro celý sbor. (Přečti 1. Petra 4:10.) Jaký užitek z toho sbor má?

INVESTICE, KTERÁ SE VYPLATÍ

8. a) Jaké vlastnosti a úvahy vedou starší k tomu, že školí druhé? b) Jaký naléhavý úkol mají starší, kteří slouží v místech, kde je to víc potřeba? (Viz rámeček „ Důležitý úkol“.)

8 I ti nejzkušenější starší si musí skromně uvědomovat, že s přibývajícím věkem toho pro sbor nebudou moct dělat tolik co dřív. (Mich. 6:8) Také by měli realisticky brát v úvahu, že jejich možnosti může omezit nějaká „nepředvídaná událost“. (Kaz. 9:11, 12; Jak. 4:13, 14) Starší, kterým záleží na Jehovových ovečkách a kteří myslí na jejich budoucnost, proto školení mladších bratrů neodkládají a předávají jim zkušenosti, které během let věrné služby získali. (Přečti Žalm 71:17, 18.)

9. Proč je vzhledem k budoucnosti životně důležité školit další bratry?

9 Starší, kteří školí druhé, jsou pro sbor požehnáním ještě z dalšího důvodu. Posilují jeho duchovní obranyschopnost. Jak? Díky jejich úsilí bude víc bratrů, kteří mohou pomáhat sboru, aby zůstal jednotný a pevný v pravdě. Takoví bratři jsou zapotřebí nejenom teď, ale budou zapotřebí hlavně během bouřlivého období velkého soužení. (Ezek. 38:10–12; Mich. 5:5, 6) Drazí starší, naléhavě vás tedy prosíme, aby se školení druhých stalo pravidelnou součástí vaší služby Bohu a abyste s ním začali už dnes.

10. Co možná bude muset udělat starší, aby měl čas na školení druhých?

10 Samozřejmě chápeme, že vám důležité sborové věci zabírají hodně času a můžete mít pocit, že už toho víc prostě nezvládnete. Kde tedy čas na školení vzít? Možná ho budete muset ukrojit z času, který věnujete jiným sborovým činnostem. (Kaz. 3:1) Je to ale investice, která se rozhodně vyplatí.

JAK VYTVOŘIT DOBRÉ PODMÍNKY

11. a) Co je zajímavé na doporučeních, která dali starší z různých zemí? b) Proč je podle Přísloví 15:22 užitečné zamyslet se nad tím, co tito starší doporučili?

11 Někteří starší, kterým se úspěšně daří pomáhat dalším bratrům v duchovním růstu, nedávno dostali otázku, co se jim v tomto ohledu osvědčilo. * I když každý z těchto bratrů žije v úplně jiném prostředí, jejich odpovědi se nápadně podobají. Co je z toho vidět? Že se školení založené na Bibli dá použít „všude . . . v každém sboru“, stejně jako v době apoštola Pavla. (1. Kor. 4:17) O několika doporučeních, které tito starší dali, budeme mluvit v tomto a dalším článku. (Přísl. 15:22)

12. Co musí starší vytvořit a proč?

12 Starší musí pro školení nejdřív vytvořit dobré podmínky. Stejně jako  zahradník musí zkypřit půdu, než zaseje semínka, i starší musí připravit srdce bratra, než ho začne učit nové věci. Jak? Může si vzít příklad z jednoho starověkého proroka. Jaký přístup zvolil on?

13.–15. a) Jaký úkol dostal prorok Samuel? b) Jak se Samuel svého úkolu zhostil? (Viz úvodní obrázek.) c) Proč by tato biblická zpráva měla zvlášť zajímat starší?

13 Jednoho dne před víc než 3 000 lety Jehova řekl starému proroku Samuelovi: „Zítra asi v tomto čase k tobě pošlu muže z Benjamínovy země a pomažeš ho za vůdce nad mým lidem Izraelem.“ (1. Sam. 9:15, 16) Samuel pochopil, že doba, kdy vedl izraelský národ, je u konce. Teď dostal od Jehovy za úkol pomazat svého nástupce. Nejspíš si říkal: „Jak bych ho mohl na takový úkol připravit?“ Přemýšlel a pak dostal dobrý nápad.

14 Když Samuel další den spatřil Saula, Jehova mu oznámil: „Tady je muž, o němž jsem ti řekl.“ Tehdy Samuel svůj nápad uskutečnil. Pozval Saula a jeho sloužícího do jídelního sálu. Posadil je na nejvýznamnější místa a Saulovi nechal donést nejlepší kus masa. Řekl mu: „Jez, protože to pro tebe uchovali.“ Potom vzal Samuel Saula do svého domu a cestou si povídali. Dobré jídlo a klidná procházka navodily příjemnou atmosféru. Samuel toho chtěl využít a ještě Saula pozval, aby si šli posedět na střechu. Za chladného večerního vánku Samuel „dále mluvil se Saulem na střeše domu“ a potom šli spát. Ráno ho pomazal za krále, políbil ho a dal mu další pokyny. Pak poslal Saula pryč, dobře připraveného na to, co ho čekalo. (1. Sam. 9:17–27; 10:1)

15 Pomazat muže za krále samozřejmě není to samé jako školit bratra, aby se mohl stát starším nebo služebním pomocníkem. Ale z přístupu, který zvolil Samuel, se dnešní starší mohou naučit několik cenných věcí. Uvažujme o dvou z nich.

OCHOTNÝ UČITEL A PRAVÝ PŘÍTEL

16. a) Jaké pocity měl Samuel, když chtěli Izraelité krále? b) S jakým postojem Samuel splnil úkol pomazat Saula?

16 Buď ochotný. Když Samuel poprvé uslyšel, že Izraelité chtějí lidského krále, byl zklamaný a měl pocit, že ho zavrhli. (1. Sam. 8:4–8) Tolik se mu nechtělo jejich žádosti vyhovět, že mu Jehova třikrát musel říct, aby je poslechl. (1. Sam. 8:7, 9, 22) Samuel ale nedovolil, aby v jeho srdci začala klíčit žárlivost nebo zlost vůči člověku, který ho měl nahradit. Když mu Jehova řekl, aby pomazal za krále Saula, Samuel neposlechl neochotně a jenom z povinnosti, ale ochotně a z lásky.

17. Jak starší napodobují Samuelův postoj a co díky tomu zažívají?

17 Zkušení starší napodobují Samuela a s bratry, které školí, jednají laskavě. (1. Petra 5:2) Neodmítají je školit ze strachu, že jim budou muset přenechat určité výsady. Nevnímají je jako konkurenci, ale jako „spolupracovníky“, kteří jim pomohou starat se o sbor. (2. Kor. 1:24; Hebr. 13:16) Když  pak takoví nesobečtí starší vidí, jak vyškolení bratři používají svoje schopnosti ve prospěch sboru, cítí hluboké uspokojení. (Sk. 20:35)

18., 19. Jak může starší připravit bratrovo srdce a proč je to důležité?

18 Nebuď jenom učitelem, ale i přítelem. Když Samuel potkal Saula, mohl prostě vytáhnout lahvičku s olejem, rychle mu ho vylít na hlavu a poslat nového krále pryč – sice pomazaného, ale naprosto nepřipraveného. To ale Samuel neudělal. Laskavě Saulovi věnoval čas a krůček po krůčku připravil jeho srdce. Dali si dobré jídlo, příjemně se prošli, dlouze si popovídali a dobře si odpočinuli. Teprve potom prorok usoudil, že přišel ten správný moment pomazat Saula za krále.

Než začne starší školit nějakého bratra, musí se s ním spřátelit (18. a 19. odstavec)

19 Podobně i starší by měl ještě před školením bratrovi věnovat čas, aby mezi nimi vznikl pohodový a přátelský vztah. Jak konkrétně to starší udělá, se může země od země lišit. Závisí to na okolnostech a místních zvycích. Ale ať už žiješ kdekoli, jedna věc je jistá. Když si i přes svůj nabitý program uděláš čas, abys mohl být s bratrem, kterého chceš školit, jakoby mu tím říkáš: „Záleží mi na tobě.“ (Přečti Římanům 12:10.) Takovému nevyřčenému sdělení budou dobře rozumět bratři v každé zemi a budou si toho hluboce vážit.

20., 21. a) Jak byste popsali dobrého učitele? b) O čem budeme mluvit v příštím článku?

20 Milý starší, pamatuj, že dobrého učitele charakterizuje nejenom to, že rád učí, ale také že má rád ty, které učí. (Srovnej s Janem 5:20.) Proč je to důležité? Protože pokud se o bratra, kterého chceš školit, upřímně zajímáš, určitě to pozná a bude ochotnější se učit. Když tedy někoho školíš, buď víc než učitelem, buď přítelem. (Přísl. 17:17; Jan 15:15)

21 Jakmile připravíš bratrovo srdce, můžeš ho začít školit. Jaké metody se dají použít? O tom budeme mluvit v příštím článku.

^ 3. odst. Tento a další článek jsou určené především starším, ale měly by zajímat každého člena sboru. Proč? Povzbudí všechny bratry a ukážou jim, že aby mohli ve sboru dělat víc, potřebují se školit. A když bude víc vyškolených bratrů, bude z toho mít užitek celý sbor.

^ 11. odst. Tito starší jsou z Austrálie, Bangladéše, Belgie, Brazílie, Francie, Francouzské Guyany, Japonska, Jižní Afriky, Koreje, Mexika, Namibie, Nigérie, Réunionu, Ruska a Spojených států.