Přejít k článku

Přejít na obsah

„Naslouchejte a pochopte význam“

„Naslouchejte a pochopte význam“

„Všichni mi naslouchejte a pochopte význam.“ (MAR. 7:14)

1., 2. Proč tolik lidí nechápalo, co jim Ježíš říká?

KDYŽ na nás někdo mluví, slyšíme jeho hlas, a dokonce rozpoznáme tón hlasu. Ale k čemu nám to je, když nechápeme význam jeho slov? (1. Kor. 14:9) Podobně tisíce lidí slyšely, co říká Ježíš. Přestože k nim mluvil jejich jazykem, ne všichni jeho slova chápali. Proto jim řekl: „Všichni mi naslouchejte a pochopte význam.“ (Mar. 7:14)

2 Proč tolik lidí nechápalo význam Ježíšových slov? Někteří měli předsudky nebo špatné pohnutky. Ježíš jim řekl: „Obratně dáváte stranou Boží přikázání, abyste se drželi své tradice.“ (Mar. 7:9) Tito lidé se ani nesnažili pochopit, co Ježíš říká. Nechtěli změnit své zvyky a názory. Uši sice měli v pořádku, ale srdce rozhodně ne! (Přečti Matouše 13:13–15.) Co můžeme udělat my, aby naše srdce zůstalo vnímavé a měli jsme z Ježíšova vyučování užitek?

JAK MÍT UŽITEK Z JEŽÍŠOVA VYUČOVÁNÍ

3. Jak to, že učedníci pochopili význam Ježíšových slov?

3 Měli bychom si vzít za vzor Ježíšovy pokorné učedníky.  Ježíš jim řekl: „Šťastné jsou . . . vaše oči, protože se dívají, a vaše uši, protože slyší.“ (Mat. 13:16) Jak to, že učedníci na rozdíl od ostatních jeho slova pochopili? Za prvé, iniciativně mu kladli otázky a snažili se zjistit, co se za jeho slovy skrývá. (Mat. 13:36; Mar. 7:17) Za druhé, stavěli na tom, co už do svého srdce přijali. (Přečti Matouše 13:11, 12.) A za třetí, to, co slyšeli a pochopili, chtěli využít nejen pro sebe, ale i pro druhé. (Mat. 13:51, 52)

4. Které tři kroky musíme udělat, abychom pochopili Ježíšova podobenství?

4 Pokud chceme pochopit Ježíšova podobenství, musíme dělat to, co jeho věrní učedníci. Nejdřív musíme být ochotní věnovat čas tomu, abychom Ježíšova slova studovali, rozjímali o nich, prováděli výzkum a kladli si otázky. Tak získáme poznání. (Přísl. 2:4, 5) Pak musíme zjistit, jak to, co jsme se dozvěděli, zapadá do toho, co už známe, a jaký užitek to může přinést nám osobně. Výsledkem je porozumění. (Přísl. 2:2, 3) A nakonec bychom to, co jsme se naučili, měli uplatnit. Tím dáme najevo moudrost. (Přísl. 2:6, 7)

5. Na příkladu ukaž, jaký je rozdíl mezi poznáním, porozuměním a moudrostí.

5 Jaký je rozdíl mezi poznáním, porozuměním a moudrostí? Ukažme si to na příkladu. Představ si, že stojíš uprostřed silnice a blíží se k tobě autobus. Nejdřív rozpoznáš, že jde o autobus – to je poznání. Potom si uvědomíš, že když zůstaneš stát na místě, srazí tě – to je porozumění. Uskočíš proto stranou – to je moudrost. Není divu, že nás Bible vybízí: „Bedlivě střež praktickou moudrost.“ Může nám totiž zachránit život. (Přísl. 3:21, 22; 1. Tim. 4:16)

6. Které čtyři otázky si budeme klást, když budeme uvažovat o Ježíšových podobenstvích? (Viz  rámeček.)

6 V tomto a v dalším článku budeme uvažovat o sedmi Ježíšových podobenstvích. Budeme si přitom klást otázky: Jaký je význam tohoto podobenství? (Díky tomu získáme poznání.) Proč Ježíš toto podobenství řekl? (Výsledkem bude porozumění.) Jak můžeme tyto informace využít pro sebe i pro druhé? (To je moudrost.) A nakonec, co se z toho dozvídáme o Jehovovi a Ježíšovi?

O HORČIČNÉM ZRNU

7. Jaký je význam Ježíšova podobenství o hořčičném zrnu?

7 Přečti Matouše 13:31, 32. Jaký je význam Ježíšova podobenství o hořčičném zrnu? Zrno představuje dobrou zprávu o Království a také výsledek, který kázání této zprávy přináší – křesťanský sbor. Podobně jako hořčičné zrno, které je „nejdrobnější ze všech semen“, i křesťanský sbor byl v roce 33 n. l. malý. Během několika desetiletí se ale rychle rozrostl. Jeho růst předčil všechna očekávání. (Kol. 1:23) Ježíš řekl, že „nebeští ptáci přicházejí a uchylují se mezi jeho ratolesti“. Tito ptáci představují upřímné lidi, kteří v křesťanském sboru nachází duchovní pokrm, osvěžení a útočiště. (Srovnej s Ezekielem 17:23.)

8. Proč Ježíš řekl podobenství o hořčičném zrnu?

 8 Proč Ježíš toto podobenství řekl? Na úžasném růstu hořčičného zrna ukázal, že Boží království rozšiřuje svůj vliv, poskytuje ochranu a překonává všechny překážky. Od roku 1914 roste křesťanský sbor závratnou rychlostí. (Iz. 60:22) Ti, kdo patří do Jehovovy organizace, jsou v duchovním ohledu výborně chráněni. (Přísl. 2:7; Iz. 32:1, 2) A navíc, růst křesťanského sboru nemůže nic a nikdo zastavit. (Iz. 54:17)

9. (a) Co se můžeme naučit z podobenství o hořčičném zrnu? (b) Co se z toho dozvídáme o Jehovovi a Ježíšovi?

9 Co se můžeme z podobenství o hořčičném zrnu naučit? Možná žiješ v oblasti, kde je málo svědků nebo kde nevidíš bezprostřední výsledky své kazatelské činnosti. Když si ale uvědomíš, že Království dokáže překonat jakoukoli překážku, posílí tě to, abys ve službě vytrval. Například když bratr Edwin Skinner přijel v roce 1926 do Indie, byla tam jenom hrstka svědků. Zpočátku jich moc nepřibývalo a bratři napsali, že dílo „jde ztuha“. V kázání ale vytrval a viděl, jak zpráva o Království překonává velké překážky. Dnes je v Indii víc než 37 000 svědků a minulý rok přišlo na Památnou slavnost přes 108 000 lidí. To, jak Boží království rychle rozšiřuje svůj vliv, je krásně vidět z dalšího příkladu. V roce, kdy bratr Skinner přijel do Indie, se kazatelská činnost rozběhla i v Zambii. Dnes je tam přes 170 000 zvěstovatelů a v roce 2013 se Památné slavnosti zúčastnilo 763 915 lidí, tedy každý 18. obyvatel. To je přece úžasný vzrůst!

O KVASU

10. Jaký je význam podobenství o kvasu?

10 Přečti Matouše 13:33. Jaký je význam podobenství o kvasu? I toto podobenství se vztahuje na zprávu o Království  a na výsledky, které přináší. „Celé množství“ mouky představuje všechny národy a proces kvašení symbolizuje šíření zprávy o Království prostřednictvím kazatelské činnosti. Zatímco růst hořčičného zrna je jasně vidět, působení kvasu je zpočátku neviditelné. Jeho účinky jsou zjevné až po nějaké době.

11. Proč Ježíš řekl podobenství o kvasu?

11 Proč Ježíš toto podobenství řekl? Ukázal tím, že zpráva o Království má moc proniknout všude a způsobit změny. Dostává se až „do nejvzdálenější části země“. (Sk. 1:8) I když změny nemusí být na první pohled vidět, přesto k nim dochází. Nejenže roste počet těch, kdo dobrou zprávu přijmou, ale mění se také jejich osobnost. (Řím. 12:2; Ef. 4:22, 23)

12., 13. Z kterých příkladů je vidět, že se zpráva o Království šířila podobně, jak je to ukázáno v podobenství o kvasu?

12 Výsledky kazatelské činnosti jsou často vidět až po letech. Například v roce 1982 se manželé Franz a Margit, kteří sloužili v brazilské odbočce, vydali kázat do jednoho venkovského městečka. Začali tam studovat hned s několika lidmi, mimo jiné s jednou maminkou a jejími čtyřmi dětmi. Nejstarší syn, kterému bylo dvanáct, byl velmi stydlivý. Často se před začátkem studia utíkal schovat. Po nějaké době dostali Franz a Margit za úkol sloužit někde jinde, a tak už nemohli s rodinou dál studovat. Za 25 let ale do stejného města přijeli na návštěvu. Co je tam čekalo? V novém sále Království se scházel sbor, který měl 69 zvěstovatelů včetně 13 pravidelných průkopníků. A co ten plachý kluk? Byl koordinátorem rady starších! Podobně jako kvas v Ježíšově podobenství i zpráva o Království se šířila a změnila život mnoha lidem. Manželé byli radostí bez sebe!

13 Neviditelná moc, s jakou dokáže zpráva o Království měnit lidi, se projevuje zvlášť v zemích, kde je naše dílo zakázané. Je těžké říct, v jaké míře se tam káže, ale výsledky nás často překvapí. Vezměme si například Kubu. V této zemi se začalo kázat v roce 1910 a o tři roky později ji navštívil bratr Russell. Pokrok byl zpočátku malý. Jak je to dnes? Na Kubě je přes 96 000 zvěstovatelů a v roce 2013 přišlo na Památnou slavnost 229 726 lidí, tedy každý 48. obyvatel tohoto ostrova. Dokonce i v zemích, kde je naše dílo povolené, se dobrá zpráva může dostat do oblastí, o kterých si místní svědkové myslí, že se tam nekáže. * (Kaz. 8:7; 11:5)

14., 15. (a) Jaký osobní užitek můžeme mít z podobenství o kvasu? (b) Co se z toho dozvídáme o Jehovovi a Ježíšovi?

14 Jaký užitek můžeme mít z Ježíšova podobenství o kvasu? Když o tomto podobenství přemýšlíme, uvědomíme si, že si nemusíme dělat velké starosti s tím, jak se zpráva o Království dostane k milionům lidí, kteří ji ještě neslyšeli. Jehova má všechno  pevně ve svých rukou. Co tedy máme dělat? Boží Slovo odpovídá: „Ráno zasévej své semeno a nenech svou ruku odpočinout až do večera; neboť nevíš, kde to bude mít úspěch, zda tady nebo tam, či zda obojí bude stejně dobré.“ (Kaz. 11:6) Samozřejmě že bychom se také měli modlit, aby naše kazatelská činnost byla úspěšná, a to zvlášť v zemích, kde není povolená. (Ef. 6:18–20)

15 Z Ježíšova podobenství o kvasu se učíme i to, že bychom neměli být sklíčení, když hned nevidíme výsledky své práce. Nikdy bychom neměli pohrdat „dnem malých věcí“. (Zech. 4:10) Výsledky mohou být nakonec mnohem větší a úžasnější, než bychom si kdy pomysleli. (Žalm 40:5; Zech. 4:7)

O CESTUJÍCÍM KUPCI A O SCHOVANÉM POKLADU

16. Jaký je význam podobenství o cestujícím kupci a o schovaném pokladu?

16 Přečti Matouše 13:44–46. Jaký je význam podobenství o cestujícím kupci a o schovaném pokladu? V Ježíšově době byli někteří kupci ochotní cestovat až k Indickému oceánu, aby získali ty nejkrásnější perly. Kupec z Ježíšova podobenství představuje upřímné lidi, kteří vynaloží velké úsilí, aby uspokojili své duchovní potřeby. Perlou vysoké hodnoty je vzácná pravda o Království. Kupec poznal hodnotu této perly a byl ochotný okamžitě prodat všechno, co měl, aby ji koupil. Ježíš také mluvil o muži, který pracoval na poli a našel schovaný poklad. Na rozdíl od kupce poklad nehledal. Ale stejně jako kupec byl i on ochotný prodat všechno, co měl, aby ho získal.

17. Proč Ježíš řekl podobenství o cestujícím kupci a o schovaném pokladu?

17 Proč Ježíš tato dvě podobenství řekl? Ukázal, že pravda se dá najít různými způsoby. Někteří ji hledají, a aby ji našli, vynakládají velké úsilí. Jiní ji najdou, aniž by ji hledali. Možná jim o ní někdo řekne. Muži z obou podobenství si uvědomili, jakou hodnotu má to, co našli, a protože to chtěli získat, byli ochotní přinést velké oběti.

18. (a) Jaký užitek můžeme mít z těchto dvou podobenství? (b) Co se z toho dozvídáme o Jehovovi a Ježíšovi?

18 Jaký užitek můžeme mít z těchto dvou podobenství? (Mat. 6:19–21) Zeptej se sám sebe: Mám stejný postoj jako ti dva muži? Dívám se na pravdu jako na poklad? Abych ji získal, jsem ochotný přinést oběti, nebo dovolím, aby mě od ní odváděly jiné věci, například každodenní starosti? (Mat. 6:22–24, 33; Luk. 5:27, 28; Fil. 3:8) Čím větší radost máme z toho, že jsme pravdu našli, tím silnější bude naše odhodlání mít ji v životě na prvním místě.

19. O čem bude příští článek?

19 Ať je z našeho života vidět, že jsme tato podobenství nejen slyšeli, ale také pochopili jejich význam. Nezapomeňme však, že je zapotřebí ještě něco dalšího. To, co jsme se z nich naučili, musíme uplatňovat. V příštím článku budeme uvažovat o dalších třech podobenstvích a o tom, čím nás mohou obohatit.

^ 13. odst. Něco podobného se stalo například v Argentině (Ročenka 2001, strana 186), v bývalém východním Německu (Ročenka 1999, strana 83), na Papui-Nové Guineji (Ročenka 2005, strana 63) nebo na ostrově Robinson Crusoe (Strážná věž z 15. června 2000, strana 9).