Přejít k článku

Přejít na obsah

Otázky čtenářů

Otázky čtenářů

Znamenají Davidova slova ze Žalmu 37:25 a Ježíšův výrok z Matouše 6:33, že Jehova nikdy nedopustí, aby křesťan trpěl hladem?

David napsal, že „neviděl nikoho spravedlivého úplně opuštěného, ani jeho potomstvo, jak hledá chléb“. Tuto obecně platnou pravdu David založil na svých vlastních zkušenostech. Dobře věděl, že Jehova se o své služebníky stále stará. (Žalm 37:25) Davidova slova ale neznamenají, že žádný Jehovův služebník nebude nikdy trpět nedostatkem.

Sám David se mnohokrát ocitl v těžkých situacích. Například když byl na útěku před Saulem, stalo se, že mu docházely zásoby. Rozhodl se tedy, že poprosí o jídlo pro sebe a své muže. (1. Sam. 21:1–6) V tomto případě David skutečně hledal chléb. Přesto si i v takové kritické chvíli uvědomoval, že ho Jehova neopustil. Nikde v Bibli se nedočteme, že by David musel během svého života žebrat, aby měl co jíst.

Ježíšův výrok zapsaný u Matouše 6:33 nás ujišťuje, že Bůh se postará o své věrné služebníky, pro které je jeho království to nejdůležitější v životě. Ježíš řekl: „Neustále tedy hledejte nejprve království a Otcovu spravedlnost, a to všechno ostatní [včetně jídla, pití a oblečení] vám bude přidáno.“ Z jiných Ježíšových slov ale vyplývá, že v důsledku pronásledování mohou někteří z jeho „bratrů“ zakusit hlad. (Mat. 25:35, 37, 40) Několikrát se to stalo i apoštolu Pavlovi. (2. Kor. 11:27)

Z Božího Slova víme, že budeme zažívat různé zkoušky. Jehova může připustit i to, že budeme trpět nouzí. Když nás něco takového potká, můžeme svou věrností vyvrátit Satanova lživá tvrzení. (Job 2:3–5) Smrt hladem hrozila například našim spoluvěřícím, kteří byli věznění v nacistických koncentračních táborech. Nedostatek jídla patřil k Satanovým nástrojům, kterými chtěl zlomit jejich ryzost. Věrní bratři a sestry ale dál poslouchali Jehovu a on je neopustil. Dovolil, aby takovou zkouškou prošli, stejně jako dovoluje, aby různými zkouškami procházeli všichni ostatní křesťané. Každého, kdo trpěl pro jeho jméno, ale podporoval a bude to tak dělat i nadále. (1. Kor. 10:13) Nezapomínejme na slova z Filipanům 1:29: „Vám byla dána výsada pro Krista, abyste v něj nejen uvěřili, ale také pro něj trpěli.“

Jehova své služebníky ujišťuje, že je neopustí. U Izajáše 54:17 čteme: „Ať bude proti tobě vytvořena jakákoli zbraň, nebude mít úspěch.“ Takové sliby jsou zárukou, že Jehova bude chránit svůj lid jako celek. Jako jednotlivci ale křesťané prochází zkouškami, a při některých mohou dokonce přijít o život.