Přejít k článku

Přejít na obsah

Slovo Boha je živé – Používej ho

Slovo Boha je živé – Používej ho

„Slovo Boha je živé a vykonává moc.“ (HEBR. 4:12)

1., 2. Jaký úkol dal Jehova Mojžíšovi a co mu slíbil?

PŘEDSTAV SI, že bys měl předstoupit před nejmocnějšího panovníka na zemi a obhajovat Boží lid. Jak by ses cítil? Asi bys byl nervózní, měl strach a říkal si, že na to nemáš. Jak by sis svou řeč připravil? A jak bys mohl svým slovům dodat váhu, aby panovník uvěřil, že opravdu zastupuješ všemohoucího Boha?

2 Přesně v takové situaci se nacházel Mojžíš, o kterém Bible říká, že byl „nejmírnější ze všech lidí, kteří byli na povrchu zemské půdy“. (4. Mojž. 12:3) Jehova ho poslal osvobodit Izraelity z otroctví v Egyptě. Chtěl, aby předstoupil před faraona, který byl arogantní a nikoho si nevážil. (2. Mojž. 5:1, 2) Mojžíš mu měl nařídit, aby nechal odejít několik milionů lidí, které využíval jako otroky. Je pochopitelné, že Mojžíš se Jehovy zeptal: „Kdo jsem já, že bych měl jít k faraónovi a že musím vyvést izraelské syny z Egypta?“ Myslel si, že na takový úkol nestačí. Jehova ho ale ujistil, že nebude sám. Slíbil mu: „Prokáži [se] být s tebou.“ (2. Mojž. 3:9–12)

3., 4. (a) Čeho se Mojžíš bál? (b) V čem byla Mojžíšova situace srovnatelná s naší?

3 Čeho se Mojžíš bál? Očividně měl strach, že až přijde  do Egypta jako Jehovův představitel, faraon ho nepřijme nebo se mu vysměje. Obával se také reakce svého vlastního lidu. Co když mu nebudou věřit, že ho Jehova pověřil úkolem vyvést je z Egypta? Mojžíš proto Jehovovi řekl: „Dejme tomu, že mi neuvěří a nebudou naslouchat mému hlasu, protože řeknou: ‚Jehova se ti neobjevil.‘“ (2. Mojž. 3:15–18; 4:1)

4 Jak se to týká tebe? Nejspíš nikdy nebudeš muset mluvit s vysokým vládním představitelem. Ale je pro tebe někdy náročné mluvit o Bohu a jeho království s lidmi, které potkáváš ve svém obvodu? Pokud ano, zamysli se nad odpovědí, kterou dal Jehova Mojžíšovi, a nad událostmi, které následovaly. Můžeš se z toho naučit něco hodně důležitého.

„CO JE TO V TVÉ RUCE?“

5. Čím Jehova vyzbrojil Mojžíše a proč mu to dodalo odvahu? (Viz úvodní obrázek.)

5 Jak Jehova reagoval na Mojžíšovy obavy, že ho lidé v Egyptě nebudou brát vážně? Zpráva z 2. Mojžíšovy říká: „Jehova [mu] řekl: ‚Co je to v tvé ruce?‘, na což řekl: ‚Hůl.‘ Dále řekl: ‚Hoď ji na zem.‘ Hodil ji tedy na zem, a stala se hadem; a Mojžíš od něho začal prchat. A Jehova Mojžíšovi řekl: ‚Napřáhni ruku a popadni ho za ocas.‘ Napřáhl tedy ruku a popadl ho, a v jeho dlani se stal holí. ‚Aby,‘ jak uvedl, ‚uvěřili, že se ti objevil Jehova.‘“ (2. Mojž. 4:2–5) Bůh Mojžíše vyzbrojil, aby mohl dokázat, kdo ho poslal. Zdánlivě obyčejná hůl díky Boží moci ožila. Takový zázrak dodal Mojžíšovým slovům váhu a jednoznačně prokázal, že Jehova svého služebníka podporuje. Řekl mu: „Tuto hůl si vezmeš do ruky, abys s ní provedl znamení.“ (2. Mojž. 4:17) S tímto důkazem Boží moci se mohl Mojžíš vydat do Egypta a nebojácně zastupovat Jehovu před svým lidem i před faraonem. (2. Mojž. 4:29–31; 7:8–13)

6. (a) Co bychom měli mít s sebou, když jdeme do služby, a proč? (b) Vysvětli, proč je Boží Slovo „živé a vykonává moc“.

6 Když jsme ve službě, máme i my v ruce mocnou zbraň – Bibli. Používejme ji proto při každé vhodné příležitosti. Někteří lidé ji považují za obyčejnou knihu, ale my víme, že je Božím inspirovaným Slovem a Jehova k nám na jejích stránkách promlouvá. (2. Petra 1:21) Obsahuje jeho sliby, které ukazují, co v budoucnosti vykoná Boží království. Právě proto apoštol Pavel napsal: „Slovo Boha je živé a vykonává moc.“ (Přečti Hebrejcům 4:12.) Všechny Jehovovy sliby jsou živé, protože neustále pracuje na jejich uskutečnění. (Iz. 46:10; 55:11) Když si to člověk uvědomí, myšlenky, které čte v Bibli, na něj silně působí a ovlivňují jeho život.

7. Jak můžeme správně zacházet se slovem pravdy?

7 Boží Slovo je tedy nástrojem od Jehovy, pomocí kterého můžeme dokázat, že naše poselství pochází od něj a je důvěryhodné. Potom co Pavel napsal Hebrejcům, poslal dopis svému příteli Timoteovi. Kladl mu na srdce, aby se ze všech sil snažil zacházet se slovem pravdy správně. (2. Tim. 2:15) To je i náš cíl. Jak to můžeme dělat? Tak, že budeme ve službě číst dobře zvolené verše, které zapůsobí na srdce lidí. Hodně nám v tom mohou pomáhat  traktáty, které jsme dostali v roce 2013.

PŘEČTI DOBŘE ZVOLENÝ VERŠ

8. Co o nových traktátech řekl jeden dozorce služby?

8 Všechny nové traktáty jsou koncipované stejně. Takže pokud se naučíš používat jeden z nich, budeš umět používat všechny. Pracuje se s nimi opravdu snadno. Jeden dozorce služby, který žije na Havaji, napsal: „Neměli jsme tušení, jak účinným nástrojem nové traktáty budou, ať už ve službě dům od domu, nebo při vydávání svědectví na veřejnosti.“ Zjistil, že díky tomu, jak jsou traktáty navržené, oslovený člověk ochotněji odpoví na otázku a často následuje živý rozhovor. Na titulní straně každého traktátu je totiž otázka a několik možností, ze kterých si může vybrat. Tím pádem se nemusí bát, že odpoví špatně.

9., 10. (a) Jak nám traktáty pomáhají používat ve službě Bibli? (b) Se kterým traktátem se ti ve službě pracuje nejlíp a proč?

9 Nové traktáty ti pomohou, abys ke každému námětu přečetl dobře zvolený verš. Podívej se například na traktát Skončí někdy utrpení? Ať už si člověk vybere odpověď „ano“, „ne“ nebo „možná“, můžeš traktát otevřít a jednoduše říct: „Tady vidíte, co o tom říká Bible.“ Potom přečti Zjevení 21:3 a 4.

10 Podobně můžeš pracovat s traktátem Co si myslíte o Bibli? Nezáleží na tom, kterou odpověď z titulní strany si oslovený člověk vybere. Prostě traktát otevři a řekni: „Bible říká, že ‚celé Písmo je inspirováno Bohem‘.“ A můžeš dodat: „Ale ten text ještě pokračuje.“ Otevři Bibli a přečti 2. Timoteovi 3:16 a 17.

11., 12. (a) Díky čemu můžeš mít ze služby lepší pocit? (b) Jak ti mohou traktáty pomáhat na opětovných návštěvách?

11 Když oslovený člověk zareaguje hezky, můžeš s ním z traktátu rozebrat ještě něco dalšího. Ale i kdyby se ti to nepovedlo, budeš mít dobrý pocit jak z toho, že jsi mu dal traktát, tak z toho, že jsi mu něco přečetl z Božího Slova. Vůbec nevadí, že to byl třeba jenom  jeden nebo dva verše. Příště můžeš v rozhovoru pokračovat.

12 Na zadní straně každého traktátu je otázka k zamyšlení. O ní si můžeš s člověkem popovídat, když přijdeš na opětovnou návštěvu. U otázky jsou uvedené biblické verše, které na ni odpovídají. Například na traktátu Co přinese budoucnost? je otázka „Jak Bůh změní náš svět k lepšímu?“. Pod ní je odkaz na Matouše 6:9 a 10 a Daniela 2:44. Na traktátu Mohou ti, kdo zemřeli, znovu žít? je otázka „Proč stárneme a umíráme?“. Odkazy nás navedou do 1. Mojžíšovy 3:17–19 a Římanům 5:12.

13. Jak můžeš pomocí traktátů zahajovat biblická studia?

13 Používej traktáty jako odrazový můstek k zahajování biblických studií. Když si člověk načte QR kód * ze zadní strany traktátu, aplikace ho přesměruje na určitou stránku na našem webu. To, co se na ní dozví, ho může povzbudit, aby začal Bibli studovat. Každý traktát také upozorňuje na brožuru Dobrá zpráva od Boha a odkazuje na konkrétní lekci, která se týká daného námětu. Například v traktátu Kdo vlastně ovládá svět? je odkaz na pátou lekci a v traktátu Jak mít šťastnou rodinu? je odkaz na devátou lekci. Traktáty byly navržené s cílem, aby ti pomohly číst ve službě z Bible. Pokud je budeš používat správně, určitě se ti to bude dařit, a to jak při prvních rozhovorech, tak na opětovných návštěvách. Díky tomu možná zahájíš víc studií. Co dalšího můžeš dělat, abys ve službě účinně používal Boží Slovo?

MLUV O TOM, CO TRÁPÍ LIDI VE TVÉM OKOLÍ

14., 15. Jak můžeš napodobovat Pavlův postoj ke službě?

14 Pavel si přál oslovit ve službě „co nejvíce lidí“. (Přečti 1. Korinťanům 9:19–23.) Řekl, že chce získat „Židy“, „ty pod zákonem“, „ty bez zákona“ a „slabé“. Chtěl se stát „lidem všeho druhu vším, [aby] rozhodně některé zachránil“. (Sk. 20:21) I my se v obvodech setkáváme s různými lidmi. (1. Tim. 2:3, 4) Když přemýšlíme, o čem se s nimi budeme bavit, měli bychom Pavlův postoj napodobovat. Jak?

15 Naší službě Království máme každý měsíc několik doporučených úvodů. Vyzkoušej je. Ale pokud lidi ve tvém obvodu trápí něco jiného, svůj úvod tomu přizpůsob. Tím vzbudíš jejich zájem. Jak na to? Přemýšlej o prostředí, ve kterém žiješ, o místních lidech a o tom, co jim dělá největší starosti. Potom si vyber biblický verš, který se k tomu nejlíp hodí. Jeden krajský dozorce, který se s manželkou snaží číst ve službě z Bible, říká: „Většina lidí nás nechá přečíst jeden verš, ale musíme být struční a jít k věci. Takže už při pozdravu máme v ruce otevřenou Bibli a verš co nejdřív přečteme.“ Teď si uvedeme několik osvědčených námětů, otázek a veršů, které můžeš vyzkoušet ve svém obvodu.

Snažíš se ve službě co nejvíc využívat Bibli a traktáty? (8. až 13. odstavec)

16. Jak se dá ve službě použít Micheáš 4:3 a 4?

16 Pokud žiješ v místě, kde často dochází k nepokojům, můžeš se osloveného člověka zeptat: „Dokážete si představit, že jednoho dne bude v novinách velký titulek ‚Na celém světě zavládl mír!‘? Přesně to slibuje Bible  Micheáše 4:3 a 4. Ale v Bibli je spousta dalších Božích slibů, že v budoucnosti bude na celém světě mír.“ Řekni, že bys mu jeden z nich rád ukázal přímo v Bibli.

17. Co můžeš říct, než přečteš Matouše 5:3?

17 Jsou lidé v místě, kde žiješ, zaměření na hmotné věci? Nebo je pro ně naopak těžké vydělat na živobytí? V obou případech můžeš rozhovor začít otázkou: „Myslíte, že člověku stačí ke štěstí peníze, nebo potřebuje ještě něco jiného?“ Když ti odpoví, řekni: „Všiml jste si, že je hodně lidí, kteří mají dost peněz, ale stejně šťastní nejsou? Co myslíte, že jim chybí?“ Přečti Matouše 5:3 a nabídni biblické studium.

18. Jak můžeš lidi ve službě povzbudit pomocí Jeremjáše 29:11?

18 Došlo v místě, kde žiješ, k nějaké katastrofě? Hned v úvodu můžeš říct: „Chtěl bych vás něčím povzbudit. (Přečti Jeremjáše 29:11.) Všiml jste si, které tři věci nám chce Bůh dát? Pokoj, budoucnost a naději. Je vidět, že Bůh chce, abychom se měli dobře a byli šťastní. Možná si ale říkáte, jak to zařídí.“ Potom ukaž příslušnou lekci v brožuře Dobrá zpráva.

19. Vysvětli, jak můžeš použít Zjevení 14:6 a 7, když mluvíš s věřícím člověkem.

19 Jsou někteří lidé ve tvém okolí věřící? Pokud ano, můžeš se jich na začátek rozhovoru zeptat: „Kdyby vám něco chtěl říct anděl, poslouchal byste ho? (Přečti Zjevení 14:6, 7.) Anděl v tomto verši říká ‚bojte se Boha‘ a ‚uctívejte Toho, který udělal nebe a zemi‘. Víte, jak se tento Bůh jmenuje?“ Potom přečti Žalm 124:8, kde je napsáno: „Naše pomoc je ve jménu Jehovy, Původce nebe a země.“ Nabídni oslovenému člověku, že mu o Bohu Jehovovi řekneš víc.

20. (a) Jak můžeš využít Hebrejcům 3:4, když chceš někomu ukázat Boží jméno? (b) Který verš se ti ve službě osvědčil?

20 Když narazíš na mladého člověka, můžeš rozhovor začít slovy: „Chtěl bych vám přečíst jeden text, ze kterého vyplývá zajímavá otázka. (Přečti Hebrejcům 3:4.) Jak se ale ten Bůh, který stvořil všechno, jmenuje? Rád bych vám to ukázal v Bibli.“

VYUŽÍVEJ VE SLUŽBĚ SÍLU BOŽÍHO SLOVA

21., 22. (a) Vyprávěj příběh, ze kterého je vidět, že dobře zvolený verš může člověku změnit život. (b) Co je ve službě tvým cílem?

21 Nikdy nevíš, jak člověk na dobře zvolený verš zareaguje. Například dva bratři z Austrálie zaklepali na dveře jedné ženy. Zeptali se jí: „Víte, jaké je Boží jméno?“ Pak jí přečetli Žalm 83:18. Žena vypráví: „Překvapilo mě to. Když odešli, nasedla jsem do auta a jela asi 50 kilometrů do knihkupectví s křesťanskou literaturou, kde jsem si Boží jméno ověřila v jiných překladech Bible a v jednom slovníku. Přesvědčila jsem se, že Bůh má jméno Jehova, a říkala jsem si, co všechno ještě asi nevím.“ Ona i její přítel začali studovat, později se vzali a dali se pokřtít.

22 Boží Slovo mění život lidí, kteří ho čtou a získávají víru v Jehovovy nádherné sliby. (Přečti 1. Tesaloničanům 2:13.) Je živé a má daleko větší moc zapůsobit na srdce než cokoli, co bychom sami vymysleli. Proto ho používej při každé příležitosti.

^ 13. odst. QR kód je registrovaná ochranná známka společnosti Denso Wave Incorporated.