Přejít k článku

Přejít na obsah

Vzpomínáš si?

Vzpomínáš si?

Četl jsi nedávná vydání Strážné věže pečlivě? Vyzkoušej si, zda umíš odpovědět na následující otázky:

V jakou denní dobu měl být zabit beránek Pasach?

V některých biblických překladech je uvedeno, že to mělo být „mezi dvěma večery“. Tím se myslí za soumraku, to znamená po západu slunce, ale ještě předtím než je úplná tma. (2. Mojž. 12:6) (12/15, strany 18, 19)

Které biblické zásady pomohou mladým lidem, aby se dokázali moudře rozhodovat?

Patří mezi ně: (1) Hledej nejprve Království a Boží spravedlnost. (Mat. 6:19–34) (2) Když budeš sloužit druhým, budeš šťastný. (Sk. 20:35) (3) Užívej si službu Jehovovi, dokud jsi mladý. (Kaz. 12:1) (1/15, strany 19, 20)

Kteří čtyři jezdci jsou na scéně od roku 1914?

Jezdcem na bílém koni je Ježíš, který zbavil nebe Satana a jeho démonů. Jezdec na ohnivě zbarveném koni symbolizuje války, které sužují lidstvo. Na černém koni sedí jezdec znázorňující hlad. Jezdec na bledém koni přináší „smrtelnou ránu“, která si už vyžádala miliony obětí. (Zjev. 6:2–8) (2/1, strany 6, 7)

Kdy se bude slavit „Beránkova svatba“? (Zjev. 19:7)

„Beránkova svatba“ se bude konat poté, co král Ježíš Kristus dokončí své vítězství, tedy až bude zničen Velký Babylón a proběhne armagedonská bitva. (2/15, strana 10)

Proč Židé v Ježíšově době očekávali příchod Mesiáše? (Luk. 3:15)

Nemůžeme s jistotou tvrdit, že Židé v prvním století rozuměli Danielovu proroctví o příchodu Mesiáše stejně jako my. (Dan. 9:24–27) Mohli se ale doslechnout, co oznámili andělé pastýřům nebo co o malém Ježíšovi řekla v chrámu prorokyně Anna. Možná také slyšeli o astrolozích, kteří chtěli vědět, kde je „ten narozený král Židů“. (Mat. 2:1, 2) Brzký příchod Krista později předpovídal i Jan Křtitel. (2/15, strany 26, 27)

Co můžeme udělat pro to, aby naše „ano“ nebylo „ne“? (2. Kor. 1:18)

Je pravda, že někdy nám mohou ve splnění slibu zabránit okolnosti, které nemůžeme ovlivnit. Pokud ale něco slíbíme nebo se k něčemu zavážeme, měli bychom udělat všechno pro to, abychom své slovo dodrželi. (3/15, strana 32)

Co nám pomůže odolat pokušení v podobě pornografie?

Uplatňujme tyto podněty: (1) Když zahlédneme nějaký erotický obrázek nebo scénu, rychle odvraťme oči. (2) Střežme své myšlenky tím, že se soustředíme na něco pozitivního a modlíme se k Bohu. (3) Střežme své kroky, to znamená, nesledujme filmy s erotickými scénami a webové stránky s pornografií. (4/1, strany 10–12)

Jakým nečekaným následkům se vystavuje křesťan, který se odstěhuje od rodiny, aby vydělával v zahraničí?

Když se rodiče rozhodnou, že jeden z nich odjede za prací, na děti to má v citovém i mravním ohledu špatný vliv. Mohou se rodičům odcizit. Manželé, kteří nežijí spolu, mohou být navíc v pokušení dopustit se nemravnosti. (4/15, strany 19, 20)

Proč byly zločincům při popravě na kůlu lámány nohy?

Římané někdy odsouzence popravovali na kůlu. Při Ježíšově popravě Židé požádali, aby byly zločincům na kůlech zlomeny nohy. To jim ztížilo dýchání, takže se urychlila jejich smrt a neviseli na kůlu celou noc. (5. Mojž. 21:22, 23) (5/1, strana 11)

Které otázky bychom měli mít na mysli, když jdeme do služby?

S jakými lidmi budu mluvit? Kde s nimi budu mluvit? Kdy bude nejlepší za nimi přijít? A jak bych měl rozhovor začít? (5/15, strany 12–15)

Jak nebezpečné je kouření?

V průběhu minulého století zemřelo na následky kouření 100 000 000 lidí. V současnosti si vyžádá asi 6 000 000 životů ročně. (6/1, strana 3)