Přejít k článku

Přejít na obsah

Dělej v mládí moudrá rozhodnutí

Dělej v mládí moudrá rozhodnutí

„Mladí muži a také panny . . . chválí Jehovovo jméno.“ (ŽALM 148:12, 13)

1. Čemu se věnuje hodně mladých lidí?

ŽIJEME v mimořádné době. Odehrává se něco, co v dějinách nemá obdoby – k pravému uctívání se přidávají miliony lidí ze všech národů. (Zjev. 7:9, 10) Hodně mladých křesťanů má nevšední zážitky, když druhým pomáhají poznat životně důležité pravdy z Božího Slova. (Zjev. 22:17) Někteří vedou biblická studia a pomáhají tak lidem zlepšit život. Jiní horlivě kážou dobrou zprávu těm, kdo mluví cizím jazykem. (Žalm 110:3; Iz. 52:7) Co můžeš dělat, aby ses do této odměňující činnosti mohl naplno zapojit?

2. Jak je z Timoteova života vidět, že Jehova se nebojí dávat mladým lidem zodpovědné úkoly? (Viz úvodní obrázek.)

2 I ty se můžeš rozhodovat tak, aby se ti ve službě Jehovovi otevřely zajímavé možnosti. Příkladem ti může být Timoteus z Lystry. Rozhodoval se moudře, a proto když mu bylo kolem dvaceti let, bratři ho mohli pověřit misionářskou službou. (Sk. 16:1–3) Zdá se, že jen o několik měsíců později ho Pavel poslal do nově vytvořeného sboru v Tesalonice, kde křesťané zažívali kruté pronásledování. Pavel kvůli tomu musel Tesaloniku opustit, ale důvěřoval Timoteovi, že  je povzbudí. (Sk. 17:5–15; 1. Tes. 3:1, 2, 6) Umíš si představit, jak muselo Timotea potěšit, že dostal tak zodpovědný úkol?

TVOJE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ROZHODNUTÍ

3. Jaké je to nejdůležitější rozhodnutí ve tvém životě a kdy ho můžeš udělat?

3 V mládí stojíš před řadou závažných rozhodnutí. Ale jedno je ze všech nejdůležitější – rozhodnutí, že budeš sloužit Jehovovi. Myslíš, že je dobré s tím počkat, až budeš starší? Bible říká: „Pamatuj . . . na svého Vznešeného Stvořitele za dnů svého jinošství.“ (Kaz. 12:1) Jediný správný způsob, jak pamatovat na Jehovu, je sloužit mu z celého srdce. (5. Mojž. 10:12) Je to opravdu nejdůležitější rozhodnutí, jaké můžeš udělat. Ovlivní totiž celý tvůj život. (Žalm 71:5)

4. Jaká další závažná rozhodnutí ovlivní tvoji službu Bohu?

4 Máš před sebou samozřejmě i jiná rozhodnutí, která budou mít vliv na tvoji budoucnost. Například se musíš rozhodnout, zda chceš vstoupit do manželství, koho si vezmeš a jak se budeš živit. To jsou sice důležité věci, ale v první řadě by sis měl ujasnit, zda chceš Jehovovi sloužit ze všech sil. (5. Mojž. 30:19, 20) Proč? Protože všechna ta rozhodnutí spolu úzce souvisí. To, zda vstoupíš do manželství nebo jakou si vybereš práci, bude mít vliv na tvoji službu Bohu. (Srovnej s Lukášem 14:16–20.) A platí to i naopak. Touha sloužit Jehovovi zase ovlivní tvoje rozhodnutí ohledně manželství a zaměstnání. Nejdřív si proto ujasni, co je pro tebe v životě nejdůležitější. (Fil. 1:10)

JAK SVÉ MLÁDÍ VYUŽIJEŠ?

5., 6. Uveď příklad, ze kterého je vidět, že správná rozhodnutí otevírají možnosti ve službě Jehovovi. (Viz také článek „Rozhodl jsem se už jako malý kluk“ uveřejněný v tomto časopise.)

5 Možná už patříš k mladým lidem, kteří se rozhodli zasvětit svůj život Jehovovi. Uvažuj: Jak si Jehova přeje, abys mu sloužil? A jak konkrétně mu chceš sloužit ty? Jeden bratr z Japonska napsal: „Když mi bylo 14, byl jsem ve službě s jedním starším. Všiml si, že mě to moc nebaví, a laskavě mi řekl: ‚Juičiro, jdi domů. Sedni si a přemýšlej, co všechno pro tebe Jehova dělá.‘ Poslechl jsem ho. Uvažoval jsem o tom a modlil se ještě několik dalších dní. Můj postoj se pomalu, ale jistě měnil. Netrvalo dlouho a duchovní věci mě začaly bavit. Rád jsem si četl příběhy o misionářích a začal jsem přemýšlet, jak bych pro Jehovu mohl dělat víc.“

6 Juičiro pokračuje: „Rozhodl jsem se pracovat na tom, abych Jehovovi jednou mohl sloužit v zahraničí. Například jsem se přihlásil do kurzu angličtiny. Po škole jsem ji začal učit na částečný úvazek a díky tomu jsem mohl průkopničit. Když mi bylo 20, začal jsem se učit mongolsky a navštívil jsem mongolskou skupinku. O dva roky později, v roce 2007, jsem se do Mongolska jel podívat. Ve službě s místními průkopníky jsem viděl, kolik lidí hledá pravdu. Chtěl jsem se tam přestěhovat a pomáhat jim. Vrátil jsem se do Japonska a naplánoval si, jak to udělám. V Mongolsku sloužím jako průkopník od dubna 2008. Život tady není jednoduchý, ale lidé hezky reagují na dobrou zprávu a já jim můžu pomáhat, aby se přiblížili k Jehovovi. Vím, že jsem si vybral ten nejlepší způsob života.“

7. V čem se každý musí rozhodnout sám a jaký příklad nám dal Mojžíš?

 7 To, jak svůj život využiješ, si musíš rozhodnout sám. (Jozue 24:15) Nemůžeme ti říkat, zda máš vstoupit do manželství, koho si máš vzít nebo jaké máš mít zaměstnání. Vybereš si takovou práci, pro kterou nepotřebuješ dlouholeté studium? Někteří z vás mladých žijí na chudém venkově, jiní v prosperujících městech. Každý z vás má jiné vlastnosti, schopnosti, zkušenosti, zájmy a duchovní cíle. Rozdíly byly i mezi mladými Hebrejci a Mojžíšem ve starověkém Egyptě. Jemu se nabízela spousta příležitostí na královském dvoře, ale ostatní byli otroci. (2. Mojž. 1:13, 14; Sk. 7:21, 22) Stejně jako ty, i oni žili v mimořádné době. (2. Mojž. 19:4–6) Každý se musel rozhodnout, zda bude Jehovovi sloužit celým srdcem. O Mojžíšovi víme, že se rozhodl správně. (Přečti Hebrejcům 11:24–27.)

8. Jakou pomoc mohou mladí lidé využít při rozhodování?

8 Jehova ti pomáhá, aby ses dokázal rozhodovat dobře. Dává ti praktické zásady, které můžeš využít, ať už jsou tvoje okolnosti jakékoli. (Žalm 32:8) Věřící rodiče a sboroví starší ti mohou poradit, jak je můžeš uplatnit ve své situaci. (Přísl. 1:8, 9) Ukažme si teď tři základní biblické zásady, které ti pomohou rozhodovat se tak, abys v budoucnosti nemusel ničeho litovat.

TŘI BIBLICKÉ ZÁSADY

9. (a) Z čeho je vidět, že Jehova respektuje naši důstojnost? (b) Jaké možnosti se ti otevřou, když budeš dávat Království na první místo?

9 Hledej nejprve Království a Boží spravedlnost. (Přečti Matouše 6:19–21, 24–26, 31–34.) Jehova respektuje tvoji důstojnost, a proto ti dal svobodnou vůli. Neříká, že musíš veškerý čas trávit ve službě. Ježíš ale zdůraznil praktickou zásadu, že máme dávat na první místo Království. Když to budeš dělat, otevře se ti spousta možností. Například budeš mít víc příležitostí dávat najevo lásku k Jehovovi, zájem o druhé a vděčnost za naději na věčný život. Co ukážou tvoje rozhodnutí ohledně manželství a zaměstnání? Bude z nich vidět, že ti na Království a Boží spravedlnosti záleží víc než na hmotných věcech?

10. Proč byl Ježíš šťastný a kdy budeš šťastný ty?

10 Když budeš sloužit druhým, budeš šťastný. (Přečti Skutky 20:20, 21, 24, 35.) Ježíš učil, že víc štěstí je v dávání než v přijímání. Je to jedna ze základních životních pravd. Ježíš jednal podle vůle svého Otce, ne své vlastní, a proto byl opravdu šťastný. Měl radost, když mírní lidé reagovali na dobrou zprávu. (Luk. 10:21; Jan 4:34) Možná jsi takovou radost zažil i ty. Pokud na zásadách, které učil Ježíš, založíš důležitá rozhodnutí ve svém životě, budeš šťastný ty i Jehova. (Přísl. 27:11)

11. Proč Baruk přestal mít radost ze služby Jehovovi a jakou radu dostal?

11 Největší radost přináší služba Jehovovi. (Přísl. 16:20) Jeremjášův tajemník Baruk si to v jednu chvíli přestal uvědomovat. Jehova mu řekl: „Ty pro sebe stále hledáš velké věci. Dále nehledej. Hle, přivádím totiž neštěstí na všechno tělo . . . a dám ti tvou duši jako kořist na všech místech, kam bys šel.“ (Jer. 45:3, 5) V jakém případě by podle tebe byl Baruk šťastnější? Kdyby si dělal, co chtěl, ale čekala ho smrt  při zničení Jeruzaléma? Nebo kdyby jednal podle Boží vůle s vyhlídkou na to, že zničení přežije? (Jak. 1:12)

12. Díky jakým rozhodnutím je Ramiro šťastný?

12 Pravdivost toho, že skutečné štěstí vyplývá ze služby druhým, potvrzuje Ramiro. Vypráví: „Vyrůstal jsem v chudé rodině v jedné vesnici v Andách. Když mi starší bratr nabídl, že mi zaplatí studium na univerzitě, byla to skvělá příležitost. Krátce předtím jsem se ale stal svědkem Jehovovým a dostal jsem jinou nabídku – jeden průkopník se mě zeptal, zda bych s ním nešel kázat do jednoho malého města. Přestěhoval jsem se tam, naučil se stříhat vlasy a otevřel si holičství. Hodně lidí chtělo, abychom s nimi studovali Bibli. Pak jsem přešel do nově vytvořeného sboru, kde se mluvilo domorodým jazykem. V celodobé službě jsem už deset let. Z ničeho jiného bych neměl takovou radost jako z toho, že můžu lidem kázat dobrou zprávu v jejich rodném jazyce.“

Ramiro si službu Jehovovi užívá už od mládí (12. odstavec)

13. Proč je dobré začít Jehovovi sloužit naplno už v mládí?

13 Užívej si službu Jehovovi, dokud jsi mladý. (Přečti Kazatele 12:1.) Nemysli si, že si nejdřív musíš najít dobrou práci a až pak můžeš Jehovovi sloužit naplno. Nejlepší je začít mu sloužit celým srdcem už teď. Mladí mají obvykle málo rodinných závazků, dobré zdraví a energii, takže se mohou pustit do náročných úkolů. Co chceš pro Jehovu dělat ty? Stát se průkopníkem? Sloužit v cizojazyčném poli? Anebo vidíš, že bys mohl dělat víc ve sboru, kam patříš teď? Ať už je tvůj cíl ve službě Bohu jakýkoli, budeš se muset nějak živit. Jakou práci si vybereš a jaké vzdělání budeš potřebovat?

 DRŽ SE TĚCHTO ZÁSAD PŘI ROZHODOVÁNÍ

14. Na co si člověk musí dát při výběru zaměstnání pozor?

14 Při výběru zaměstnání můžeš využít biblické zásady, které jsme si právě rozebrali. Školní poradci určitě vědí, jaká je situace na místním trhu práce. Také na pracovním úřadě ti mohou říct, po jakých profesích je poptávka v místě, kde žiješ nebo kam se kvůli službě chystáš přestěhovat. Informace z takových zdrojů mohou být užitečné, ale buď opatrný. Lidé, kteří nemilují Jehovu, v tobě možná budou chtít probudit lásku ke světu. (1. Jana 2:15–17) Když si začneš všímat toho, co svět nabízí, tvoje srdce tě může snadno oklamat. (Přečti Přísloví 14:15; Jer. 17:9)

15., 16. Kdo ti může při výběru zaměstnání poradit nejlíp?

15 Až zjistíš, jaké máš při výběru práce možnosti, bude se ti hodit dobrá rada. (Přísl. 1:5) Kdo ti pomůže zvážit tvoje možnosti na základě biblických zásad? Nech si poradit od lidí, kteří milují Jehovu i tebe, dobře tě znají a vědí, jaké máš okolnosti. Pomohou ti prozkoumat tvoje schopnosti a pohnutky. Možná pak svoje cíle přehodnotíš. Pokud tvoji rodiče milují Jehovu, mohou ti pomoct právě oni. Dobré rady můžeš dostat také od starších ve sboru. Promluv si i s průkopníky a cestujícími dozorci. Proč se rozhodli pro celodobou službu? Jaké to bylo, když s průkopnickou službou začínali? Čím se živili? Co jim služba přináší? (Přísl. 15:22)

16 Lidé, kteří tě dobře znají, ti dokážou poradit nejlíp. Dejme tomu, že chceš odejít ze školy a začít s průkopnickou službou hlavně proto, že se chceš vyhnout školním povinnostem. Ten, kdo tě má rád, takové důvody asi rozpozná. Pomůže ti pochopit, že ve škole se můžeš naučit, jak je důležité být vytrvalý a nevzdávat se. A bez vytrvalosti se neobejdeš, ani pokud chceš naplno sloužit Jehovovi. (Žalm 141:5; Přísl. 6:6–10)

17. Jakých rozhodnutí by ses měl určitě vyvarovat?

17 Každý Jehovův služebník se dostává do situací, které mohou ohrozit jeho vztah k Jehovovi. (1. Kor. 15:33; Kol. 2:8) Některá zaměstnání jsou ale v tomto ohledu nebezpečnější než jiná. Znáš ve svém okolí někoho, kdo kvůli práci, kterou si vybral, ztratil víru? (1. Tim. 1:19) Je rozumné neudělat žádné rozhodnutí, kterým bys mohl poškodit svůj vztah s Jehovou. (Přísl. 22:3)

BÝT KŘESŤANEM NEMUSÍ BÝT NUDA

18., 19. Co má dělat ten, komu se moc nechce sloužit Jehovovi?

18 Pokud chceš z celého srdce sloužit Jehovovi, využij příležitosti, které se ti nabízejí. Rozhoduj se tak, abys v dnešní výjimečné době mohl Jehovovi sloužit naplno a zažíval radost, která z toho vyplývá. (Žalm 148:12, 13)

19 Ale co když tě služba Jehovovi moc neláká? Nevzdávej to a snaž se svůj vztah k němu posilovat. Mohla by ti pomoct rada apoštola Pavla. Nejdřív vysvětlil, co dělal, aby měl Jehovovo požehnání, a potom napsal: „Jste-li v nějakém ohledu myšlenkově nakloněni jinak, Bůh vám výše uvedený postoj zjeví. Do jaké míry jsme udělali pokrok, rozhodně choďme dále řádně podle téhož postupu.“ (Fil. 3:15, 16) Připomínej si, že tě Jehova miluje a že pro tebe chce to nejlepší. Líp než kdokoli jiný ti může pomoct, aby ses v mládí dokázal dobře rozhodovat.