Přejít k článku

Přejít na obsah

Můžeš varovat ještě víc lidí?

Můžeš varovat ještě víc lidí?

Až dodnes diváky okouzluje němý film s názvem A Trip Down Market Street (Jízda po Market Street). Zajímavým způsobem zachycuje každodenní život v San Francisku na začátku 20. století. Filmaři připevnili kameru na přední část tramvaje a při jízdě po hlavní třídě natáčeli ruch velkoměsta. Na záběrech jsou vidět drožky tažené koňmi, první modely automobilů, lidé na nákupech a chlapci, kteří prodávají noviny.

Divák obeznámený s dějinami San Franciska však ví, že se nad scénami, které sleduje, vznáší přízrak blížící se tragédie. Tento snímek byl pravděpodobně natočený v dubnu roku 1906, krátce před silným zemětřesením a následným požárem, které 18. dubna připravily o život několik tisíc lidí a zničily velkou část města včetně Market Street. Dá se předpokládat, že někteří z těch bezstarostných lidí, kteří se ve filmu objevují, už před sebou měli jen pár dní života. Scott Miles, potomek jednoho z filmařů, říká: „Dívám se na ně a uvědomuji si, že neměli ani tušení, co hrozného je čeká. Člověk s nimi prostě musí soucítit.“

Zemětřesení a následný požár, které v roce 1906 bez varování zasáhly San Francisco, zničily velkou část města

Chápeš, jak to souvisí s naší dobou? I my soucítíme s lidmi v našem okolí. Věnují se každodenním záležitostem a vůbec si neuvědomují, že jim bezprostředně hrozí katastrofa – zničení tohoto systému věcí a konec současného způsobu života. Mezi událostmi v San Francisku a dnešní dobou je však jeden podstatný rozdíl. Lidi ve městě nikdo před zemětřesením varovat nemohl, ale nám ještě zbývá krátký čas, abychom druhé varovali před Jehovovým dnem soudu. Každý týden pravděpodobně věnuješ nějaký čas službě dveře ode dveří. Mohl bys ale dělat ještě něco dalšího, abys své bližní varoval?

JEŽÍŠ KÁZAL KDYKOLI A KDEKOLI

Ježíš je nám příkladem v tom, že byl stále připravený vydávat svědectví. Mluvil s každým, ať už to byl výběrčí daní, kolem kterého šel, nebo žena, se kterou se setkal v poledne u studny. (Luk. 19:1–5; Jan 4:5–10, 21–24) A i když si vyhradil čas na odpočinek, ochotně změnil své plány, aby mohl druhé vyučovat. Soucit s bližními ho vedl k tomu, že se službě nevěnoval jen symbolicky. (Mar. 6:30–34) Jak ho v tom dnešní křesťané napodobují?

 VYUŽÍVAJÍ KAŽDOU PŘÍLEŽITOST

Melika bydlí v bytovém domě s ostrahou a mnozí její sousedé jsou zahraniční studenti. Nedá se na ně sehnat telefonní číslo a jejich jména nejsou k dispozici ani na recepci. Melika se snaží mluvit s ostatními obyvateli domu, když se s nimi potká na recepci nebo ve výtahu. Říká: „Náš dům považuji za svůj obvod.“ Nosí s sebou naše publikace v několika jazycích a mnozí sousedé si už od ní vzali traktát nebo časopis. Také je odkazuje na internetové stránky jw.org. Zahájila už několik biblických studií.

I Sonia využívá každou příležitost, aby s lidmi mluvila o pravdě. Pracuje na klinice a dala si za cíl vydat důkladné svědectví všem spolupracovníkům. Nejprve zjistila, co je zajímá nebo trápí, a pak si během polední přestávky soukromě s každým povídala o duchovních věcech. Díky tomu se jí povedlo zavést dvě biblická studia. Některé přestávky si teď vyhrazuje na to, aby na recepci mluvila s pacienty, kteří tam čekají.

NEPROMARNI ANI JEDNU PŘÍLEŽITOST

Jeden muž, který přežil zemětřesení v roce 1906, prohlásil, že to byla „nejděsivější katastrofa, jaká kdy postihla nějaký stát nebo město“. Žádnou katastrofu ale není možné srovnat se dnem pomsty, který postihne všechny „ty, kdo neznají Boha“. (2. Tes. 1:8) Jehova si upřímně přeje, aby lidé změnili svou mysl a srdce a reagovali na varovné poselství, které jim přinášíme. (2. Petra 3:9, ppč.; Zjev. 14:6, 7)

Využíváš každou příležitost, abys vydával svědectví lidem, které potkáváš při svých každodenních činnostech?

I ty máš jedinečnou možnost upozorňovat lidi na to, v jak kritické době žijeme, a pomáhat jim, aby se odvrátili od sobeckého způsobu života a hledali Jehovu. (Sef. 2:2, 3) Využíváš každou příležitost, abys mluvil o pravdě se svými spolupracovníky, sousedy i dalšími lidmi, které potkáváš při svých každodenních činnostech? Budeš se snažit varovat co nejvíc lidí?