STRÁŽNÁ VĚŽ – STUDIJNÍ VYDÁNÍ Září 2013

V tomto čísle se dozvíš, jak se moudře rozhodovat, jak posílit svůj vztah k Jehovovi a jak mít užitek z jeho připomínek.

Jak ti mohou pomáhat protiklady

Ježíš používal protiklady často. Jak je můžeš používat i ty, když druhým pomáháš poznat pravdu?

Jehovovým připomínkám můžeš důvěřovat

Jehova svůj lid vždy vedl prostřednictvím připomínek. Proč jim můžeme důvěřovat i my?

Měj z Jehovových připomínek radost

Máš radost z toho, že se můžeš řídit Jehovovými přikázáními, nebo je někdy vnímáš jako břemeno? Jak můžeš svou důvěru v Jehovovy rady posilovat?

Přeměňuješ svou mysl?

Proč křesťané potřebují být přeměněni, čeho se přeměna týká a co nám k úspěšné přeměně pomůže?

Na základě čeho se rozhoduješ?

Co ti pomůže, aby tvá rozhodnutí byla v souladu s Boží vůli? Díky čemu se ti je podaří uskutečnit?

Průkopnická služba vede k pevnějšímu vztahu s Bohem

Zamysli se nad osmi způsoby, jak může průkopnická služba posilovat tvůj vztah k Jehovovi. Co ti pomůže, abys v této odměňující formě služby mohl pokračovat?

Otázky čtenářů

Proč Ježíšovi před tím, než vzkřísil Lazara, vytryskly slzy, jak je to popsáno u Jana 11:35?