Přejít k článku

Přejít na obsah

Teokratické školy — Důkaz Jehovovy lásky

Teokratické školy — Důkaz Jehovovy lásky

JEHOVA je náš „Vznešený Učitel“. (Iz. 30:20) K tomu, aby druhé vyučoval, ho podněcuje láska. Miluje svého Syna, a proto mu „ukazuje . . . všechno, co sám dělá“. (Jan 5:20) Nám, svým svědkům, dává „jazyk poučených“, abychom ho mohli ctít a pomáhat druhým. (Iz. 50:4) I to dělá z lásky.

Vyučovací výbor vedoucího sboru se snaží Jehovovu lásku napodobovat, a v deseti teokratických školách vzdělává ty, kdo si to přejí a mají k tomu podmínky. Vnímáš tyto školy jako důkaz Jehovovy lásky?

Přečti si informace o školách, které vedoucí sbor v současnosti organizuje, a zamysli se nad výroky bratrů a sester, kteří z nich mají užitek. Pak se můžeš sám sebe zeptat: Jak mohu vyučování od Jehovy využít co nejlépe?

 VYUŽÍVEJ ŠKOLENÍ OD JEHOVY

Jehova je „Bůh lásky“, a proto můžeme díky jeho vyučování získat smysl života, naučit se překonávat různé problémy a najít ve službě větší radost. (2. Kor. 13:11) Stejně jako jeho služebníci v prvním století se dozvídáme vše potřebné k tomu, abychom mohli vyučovat druhé. Můžeme jim tak pomáhat, „aby zachovávali všechno“, co Ježíš přikázal. (Mat. 28:20)

Přestože se asi nemůžeme účastnit všech škol pořádaných Boží organizací, určitě můžeme využít biblické vzdělávání poskytované alespoň v jedné z nich. Pokud navíc budeme ve službě spolupracovat s těmi, kdo byli Jehovou dobře vyškoleni, naučíme se kázat působivěji.

Polož si otázku: Co mohu udělat pro to, abych se do některé z uvedených škol mohl přihlásit?

Jehovovi služebníci si ze srdce váží toho, že mohou mít ze vzdělání poskytovaného v teokratických školách užitek. Platí to i o tobě? Přejeme si, aby ti teokratické vzdělání pomohlo vytvořit si bližší vztah k Jehovovi a dobře plnit závazky, které vůči němu máš, zejména naléhavý úkol kázat dobrou zprávu.