Přejít k článku

Přejít na obsah

Obohatili svůj život — Můžete to udělat i vy?

Obohatili svůj život — Můžete to udělat i vy?

 Obohatili svůj život — Můžete to udělat i vy?

MARC, jeden bratr z Kanady, byl zaměstnán u firmy, která vyrábí složité automatické systémy pro vědecké instituce zabývající se výzkumem vesmíru. Pracoval na zkrácený úvazek a sloužil jako pravidelný průkopník. Po nějaké době mu jeho nadřízený nabídl lepší práci na plný úvazek a vyšší plat. Jak na to Marc zareagoval?

Amy, sestra z Filipín, sloužila během studií jako pravidelná průkopnice. Po absolvování školy jí bylo nabídnuto velmi dobře placené, ale časově náročné místo. Co udělala?

Marc a Amy se každý rozhodli jinak. Z toho, k čemu jejich rozhodnutí vedla, je vidět, jak moudrá je rada, kterou dal apoštol Pavel křesťanům ve starověkém Korintu. Napsal jim: „Ať . . . ti, kdo užívají světa, [jsou] jako ti, kdo ho neužívají plně.“ (1. Kor. 7:29–31)

Užívat světa, ale ne plně

Než se dozvíme, jak to dopadlo s Markem a Amy, uvažujme krátce nad významem slova „svět“ (řecky koʹsmos), které Pavel použil v dopise Korinťanům. V těchto biblických verších se slovo koʹsmos vztahuje na světový systém, ve kterém žijeme, neboli na lidskou společnost jako celek, a zahrnuje běžné věci, které patří ke každodennímu životu, jako je bydlení, jídlo a oblečení. * Abychom tyto nezbytné věci získali, většina z nás musí chodit do zaměstnání. Užíváme tedy světa k tomu, abychom plnili povinnost, kterou nám ukládá Bible, totiž starat se o své potřeby a o potřeby své rodiny. (1. Tim. 5:8) Zároveň si však uvědomujeme, že „svět pomíjí“. (1. Jana 2:17)  Světa tedy užíváme do takové míry, jak je to nutné, ale neužíváme ho „plně“. (1. Kor. 7:31)

Tato biblická rada mnoho bratrů a sester podnítila k tomu, aby užívání světa omezili do té míry, jak je to jen možné. Přehodnotili své okolnosti, našli si práci na kratší úvazek a zjednodušili si život. Brzy zjistili, že jsou vlastně bohatší, protože mají více času na svou rodinu a na službu Jehovovi. Navíc díky tomu, že si zvolili jednoduchý způsob života, naučili se spoléhat méně na svět a více na Jehovu. Můžete to udělat i vy? Můžete si zjednodušit život, abyste mohli ještě více podporovat zájmy Božího Království? (Mat. 6:19–24, 33)

„K Jehovovi máme bližší vztah než kdykoli dříve“

Marc, o kterém jsme se zmínili v úvodu, jednal podle biblické rady neužívat světa plně, a lákavou nabídku odmítl. O několik dní později mu jeho nadřízený nabídl ještě vyšší plat, protože doufal, že ho tak přesvědčí. „Byla to zkouška, ale i toto jsem odmítl,“ říká Marc. Proč to udělal? Vypráví: „Spolu s manželkou jsme se chtěli věnovat službě pro Jehovu co nejvíc. Proto jsme se rozhodli zjednodušit si život. Modlili jsme se k Jehovovi o moudrost, aby nám pomohl dosáhnout našeho cíle, a určili jsme si konkrétní datum, odkdy chceme sloužit ještě ve větší míře.“

Jeho manželka Paula říká: „Byla jsem zaměstnaná v nemocnici na tři dny v týdnu a dělala tam administrativní práci za docela slušné peníze. Zároveň jsem byla pravidelnou průkopnicí. Stejně jako Marc jsem ale chtěla sloužit Jehovovi v místě, kde je více zapotřebí hlasatelů Království. Když jsem své nadřízené oznámila, že dávám výpověď, řekla mi, že jsem byla právě vybrána na vedoucí pozici, která se uvolnila. Bylo to nejlépe placené administrativní místo v nemocnici. Já jsem však trvala na svém rozhodnutí odejít. Když jsem své nadřízené řekla důvody, proč to místo nechci přijmout, pochvalně se vyjádřila o mé víře.“

Krátce nato byli Marc a Paula jmenováni zvláštními průkopníky a posláni do malého sboru v odlehlé části Kanady. Co jim to přineslo? Marc vypráví: „Poté, co jsem odešel ze zaměstnání, které mi více než polovinu života poskytovalo finanční jistotu, jsem měl určité obavy z toho, co bude dál. Jehova však naší službě požehnal. Máme obrovskou radost z toho, že druhým můžeme pomáhat sloužit Bohu. Celodobá služba byla také obohacením pro naše manželství. Naše rozhovory se točí kolem toho, co je opravdu důležité — kolem duchovních věcí. K Jehovovi máme bližší vztah než kdykoli dříve.“ (Sk. 20:35) Paula dodává: „Když opustíte zaměstnání a pohodlí svého domova, musíte se ve všem spoléhat na Jehovu. Udělali jsme to, a Jehova nám požehnal. Cítíme, že naši bratři  a sestry v novém sboru nás mají rádi a že nás potřebují. Energii, kterou jsem dříve věnovala práci, teď využívám k tomu, abych pomáhala druhým poznat Boha. Mám nesmírnou radost, že Jehovovi mohu sloužit tímto způsobem.“

‚Byla jsem finančně zajištěná, ale ne šťastná‘

Amy, o které jsme mluvili na začátku, se rozhodla jít jinou cestou. Přijala velmi dobře placené místo na plný úvazek. Vypráví: „Během prvního roku jsem stále ještě chodila hodně do služby, ale zároveň jsem si uvědomovala, že se postupně zaměřuji spíše na budování kariéry než na zájmy Království. Přijímala jsem lákavé nabídky na postup ve firmě a svou energii jsem začala vynakládat hlavně na to, abych šplhala po firemním žebříčku. V práci jsem měla stále více povinností, takže jsem trávila méně a méně času v kazatelské službě. Nakonec jsem do ní přestala chodit úplně.“

S odstupem času Amy říká: „Finančně jsem byla zajištěná. Hodně jsem cestovala a užívala si prestiže, která vyplývala z mého postavení. Přesto jsem ale nebyla šťastná. Měla jsem sice dost peněz, ale také hodně problémů. Přemýšlela jsem, co dělám špatně. Pak jsem si uvědomila, že snaha udělat kariéru v tomto světě mě téměř ‚od víry zavedla na scestí‘. Došlo přesně k tomu, co se říká v Bibli — trpěla jsem ‚mnoha bolestmi‘.“ (1. Tim. 6:10)

Co s tím tehdy Amy udělala? Vypráví: „Poprosila jsem starší, aby mi pomohli znovu získat vztah k Bohu, a opět jsem začala chodit na shromáždění. Při jedné písni jsem se rozplakala. Vzpomněla jsem si na to, jak jsem byla šťastná během těch pěti let, když jsem sloužila jako průkopnice, přestože v hmotném ohledu jsem toho tehdy moc neměla. Uvědomila jsem si, že musím přestat marnit svůj čas honbou za penězi a že musím dát zájmy Království na první místo. Přijala jsem méně zodpovědnou práci, což znamenalo, že jsem měla poloviční plat, a znovu jsem začala chodit do služby.“ Amy s radostí říká: „Zase jsem byla šťastná. V průkopnické službě jsem strávila několik krásných let. Prožívám hluboké uspokojení, jaké jsem neměla, když jsem většinu času věnovala světské práci.“

Můžete upravit své okolnosti a zjednodušit si život? Pokud čas, který ještě zbývá, využijete k podpoře zájmů Království, i vy svůj život obohatíte. (Přísl. 10:22)

[Poznámka pod čarou]

^ 6. odst. Viz Hlubší pochopení Písma svazek 2, strany 812 a 813.

[Praporek na straně 19]

Můžete upravit své okolnosti a zjednodušit si život?

[Rámeček a obrázek na straně 19]

„Už teď z ní mám velkou radost“

David, křesťanský starší ve Spojených státech, si přál připojit se ke své manželce a dětem v celodobé službě. U firmy, kde byl zaměstnán, získal možnost pracovat na kratší úvazek, a začal sloužit jako pravidelný průkopník. Jak to obohatilo jeho život? O několik měsíců později jednomu svému příteli napsal: „Neexistuje nic, co by přinášelo větší uspokojení, než to, když se člověk může se svou rodinou plně věnovat službě pro Jehovu. Myslel jsem si, že mi potrvá delší dobu, než si na průkopnickou službu zvyknu, ale už teď z ní mám velkou radost. Je to něco úžasného!“

[Obrázek na straně 18]

Marc a Paula ve službě