Přejít k článku

Přejít na obsah

Raduje se ze svého „vítězství spolu s Beránkem“

Raduje se ze svého „vítězství spolu s Beránkem“

 Raduje se ze svého „vítězství spolu s Beránkem“

V ROCE 1971 napsal Carey W. Barber dopis, v němž se ohlížel za 50 lety své služby pravému Bohu. Uvedl v něm: „Roky, které jsem strávil službou Jehovovi, byly neobyčejně příjemné. Společenství s jeho ctiteli; ochrana před ničemnými lidmi Satanova světa; vyhlídka na vítězství spolu s Beránkem, Ježíšem Kristem; a důkazy Jehovovy lásky — to všechno mi přináší úžasný pokoj a pocit vnitřního naplnění, které střeží mé srdce a jsou základem jisté naděje na závěrečný triumf.“

O šest let později začal bratr Barber, který byl duchem pomazaným křesťanem, sloužit jako člen vedoucího sboru svědků Jehovových. V tomto pověření se následujících 30 let dále těšil na konečné „vítězství spolu s Beránkem“. Dosáhl jej tím, že se prokázal jako věrný až do své smrti. Zemřel v neděli 8. dubna 2007 ve věku 101 let. (1. Korinťanům 15:57)

Carey Barber se narodil v roce 1905 v Anglii a byl pokřtěn v roce 1921 v kanadském Winnipegu. Dva roky nato se spolu se svým bratrem Normanem, který byl jeho dvojčetem, přestěhovali do Brooklynu v New Yorku, aby spolupracovali na jednom novém projektu. V té době se svědkové Jehovovi totiž chystali vyrábět své vlastní knihy, aby mohli šířit dobrou zprávu o Království „po celé obydlené zemi“. (Matouš 24:14) Jedním z prvních úkolů bratra Barbera bylo obsluhovat malý tiskový stroj. Na něm se tiskly přípravné spisy pro soudní případy projednávané před Nejvyšším soudem Spojených států. Časem začal bratr Barber pracovat ve služebním oddělení, kde se věnoval sborovým záležitostem a kazatelské činnosti v rámci USA.

Díky získaným zkušenostem byl dobře vyškolen pro službu cestujícího dozorce, s níž začal v roce 1948. Při ní navštěvoval sjezdy a sbory po celé západní části Spojených států. Řekl, že zvlášť ho těšilo to, že při veřejné kazatelské činnosti může být na čerstvém vzduchu. V uvedeném pověření se setkal s mnoha bratry a sestrami. Jeho bystrá mysl a horlivost ve službě pro něj byly velkou výhodou, když se později zúčastnil 26. třídy biblické školy Strážné věže Gilead. Během ní se seznámil se Sydney Lee Brewerovou z Kanady, která absolvovala stejnou třídu. Po graduaci se vzali a svou krátkou svatební cestu strávili přejezdem z New Yorku do Chicaga, kde sloužili místním sborům. Sestra Barberová byla během 20 let cestování pro svého manžela skvělou pomocnicí a neselhávající oporou.

Ti, kdo se s bratrem Barberem setkali během oněch let, kdy byl krajským a oblastním dozorcem, nebo během těch tří desetiletí, kdy sloužil a cestoval jako člen vedoucího sboru, si dobře pamatují jeho působivé proslovy a živé komentáře. Máme pádné důvody, abychom se z jeho „vítězství spolu s Beránkem“ radovali také.