Přejít k článku

Přejít na obsah

Snažme se žít v souladu s Boží vůlí

Snažme se žít v souladu s Boží vůlí

 Snažme se žít v souladu s Boží vůlí

„[Kristus] zemřel za všechny, aby ti, kdo žijí, již nežili pro sebe.“ (2. KORINŤANŮM 5:15)

1. Popište zážitek jednoho misionáře.

„PRVNÍ civilní vozidlo, které se objevilo v jedné odlehlé africké vesnici poté, co skončila občanská válka, bylo to naše,“ vzpomíná Aaron, který slouží jako misionář. * „Spojení s tamním malým sborem bylo přerušeno a my jsme museli zjistit, jak na tom bratři jsou, a postarat se o ně. Kromě potravin, oblečení a biblické literatury jsme jim přivezli i video Svědkové Jehovovi — Organizace za tímto jménem. * Ve vesnickém ‚divadle‘, což byla velká slaměná chýše vybavená videopřehrávačem a televizí, se tehdy shromáždilo tolik zájemců, že jsme film museli promítat na dvakrát. Po každé prezentaci bylo zahájeno mnoho biblických studií. Naše úsilí tedy rozhodně nebylo marné.“

2. (a) Proč jsou křesťané rozhodnuti věnovat svůj život službě Bohu? (b) O jakých otázkách teď budeme uvažovat?

2 Proč se Aaron se svými přáteli odhodlal podniknout tak strastiplnou cestu? Protože vděčnost za výkupní oběť Ježíše Krista je podnítila, aby se zasvětili Bohu a aby žili v souladu s jeho vůlí. Podobně jako oni se všichni Bohu zasvěcení křesťané rozhodli ‚nežít již pro sebe‘, ale dělat „kvůli dobré zprávě“ vše, co je v jejich silách. (2. Korinťanům 5:15; 1. Korinťanům 9:23) Uvědomují si, že až tomuto systému věcí odzvoní, všechny peníze a prestiž budou bezcenné. Dokud jsme tedy naživu a máme určitou míru zdraví, snažíme se tyto dary využívat v souladu s Boží vůlí. (Kazatel 12:1) Jak to můžeme dělat? Co nám pomůže sebrat potřebnou sílu a odvahu? A jaká odvětví služby se před námi otvírají?

Dělejme praktické kroky

3. Které základní kroky patří ke konání Boží vůle?

3 Praví křesťané se na konání Boží vůle dívají jako na celoživotní závazek. Obvykle začínají tím, že si denně čtou Bibli, přihlásí se do teokratické školy, účastní se kazatelské služby a směřují ke křtu. S tím, jak děláme pokroky, však pamatujeme na slova apoštola Pavla: „Zahloubej se nad tím; zaber se do toho, aby tvůj pokrok byl zjevný všem.“ (1. Timoteovi 4:15) Takový pokrok neznamená prosazování sebe sama, ale zrcadlí se v něm naše odhodlání nesobecky konat Boží vůli. Když jednáme tímto způsobem, ukazujeme tak, že se necháváme vést Bohem v každé oblasti svého života. A Jehova je schopen vést nás neskonale lépe, než bychom toho byli schopni my sami. (Žalm 32:8)

4. Jak se můžeme zbavit zbytečných obav?

4 Překážkou našemu pokroku ve službě Bohu by mohlo být to, kdybychom byli nerozhodní nebo se příliš zabývali sami sebou. (Kazatel 11:4) Má-li tedy člověk najít ve službě Bohu a lidem opravdovou radost, musí možná nejdřív překonat své vlastní obavy. Například Erik už nějakou dobu uvažoval o tom, že by sloužil v cizojazyčném sboru. Dělal si však určité starosti: ‚Zapadnu tam? Budu schopen vycházet s bratry? A budou oni  vycházet se mnou?‘ Erik vypráví: „Nakonec jsem si uvědomil, že místo na sebe se musím víc zaměřovat na své spolukřesťany. Rozhodl jsem se, že si přestanu dělat starosti a že budu nesobecky pomáhat druhým tak, jak to bude v mých silách. Modlil jsem se k Jehovovi o pomoc a své plány jsem začal uskutečňovat. Teď se ze služby v cizojazyčném sboru velmi raduji.“ (Římanům 4:20) Ano, naše radost a spokojenost je přímo úměrná tomu, nakolik sloužíme Bohu a druhým nesobecky.

5. Proč je důležité pečlivě plánovat, pokud chceme žít v souladu s Boží vůlí? Ukažte to na příkladu.

5 Má-li se nám dařit žít v souladu s Boží vůlí, musíme své kroky také pečlivě plánovat. Je moudré vyhýbat se mnoha dluhům, kvůli nimž bychom se mohli stát otroky tohoto systému a které by nás ve službě Bohu značně omezovaly. Bible nám připomíná: „Kdo si vypůjčuje, je sluhou toho, kdo poskytuje půjčku.“ (Přísloví 22:7) Pokud důvěřujeme Jehovovi a dáváme duchovní věci na první místo, pomůže nám to udržet si správné pořadí hodnot. Například Guoming a jeho dvě sestry žijí spolu se svou matkou v oblasti, kde jsou vysoké náklady na bydlení a kde je těžké sehnat trvalé zaměstnání. Peníze však používají s rozmyslem a výdaje hradí společně. Díky tomu se jim daří finančně vyjít, i když ne všichni mají práci. Guoming říká: „Občas se stává, že někdo z nás nemá žádný příjem. Přesto však můžeme pokračovat v průkopnické službě a také se dobře starat o naši matku. Jsme rádi, že maminka po nás nechce, abychom jí obstarávali nákladné věci na úkor svých duchovních aktivit.“ (2. Korinťanům 12:14; Hebrejcům 13:5)

6. Z jakého příkladu je vidět, že svůj život můžeme uvést do souladu s Boží vůlí?

6 Jestliže se příliš věnujeme světským záležitostem, ať už jde o vydělávání peněz nebo jiné věci, budeme možná muset ve svém životě udělat velké změny. Jedině tak budeme moci dávat konání Boží vůle na první místo. Takové změny však člověk obvykle nemůže udělat ze dne na den. Proto pokud při svých prvních pokusech selžete, nepovažujte to za prohru. Uvažujme o Koičim, který měl problém s tím, že nadměrné množství času trávil zábavou. Koiči v dospívání studoval Bibli, ale pak se mnoho let přespříliš věnoval hraní videoher. Jednoho dne si však řekl: ‚Co to dělám? Je mi přes třicet a v životě se nevěnuji ničemu smysluplnému!‘ Koiči začal znovu studovat Bibli a přijal pomoc od sboru. Ačkoli změny se mu dařilo dělat jen pomalu, přesto se nevzdal. Díky mnoha modlitbám a láskyplné pomoci spolukřesťanů se své závislosti na videohrách nakonec zbavil. (Lukáš 11:9) Nyní s radostí slouží jako služební pomocník.

Naučme se být vyrovnaní

7. Proč musíme být při službě Bohu vyrovnaní?

7 Chceme-li žít v souladu s Boží vůlí, musíme se o to ze všech sil snažit. Nikdy bychom se v tomto směru neměli šetřit ani být líní. (Hebrejcům 6:11, 12) Jehova ale nechce, abychom se vyčerpali — ať už fyzicky, psychicky či citově. Když si skromně uvědomujeme, že Boží dílo nemůžeme konat ze své vlastní síly, Jehovu tím oslavujeme a dáváme tak najevo vyrovnanost. (1. Petra 4:11) Jehova sice slibuje, že nám dá potřebnou sílu, abychom mohli konat jeho vůli, ale přitom nesmíme přepínat své vlastní síly a snažit se dělat věci, které od nás Jehova neočekává. (2. Korinťanům 4:7) Chceme-li ve službě Bohu vytrvat, aniž bychom se vyčerpali, musíme se svými silami rozumně hospodařit.

8. Co se stalo, když se jedna mladá křesťanka snažila dávat to nejlepší světu i Jehovovi, a jaké změny udělala?

8 Například Ji Hye, která žije ve východní Asii, dva roky pracovala v náročném zaměstnání a přitom sloužila jako průkopnice. „Snažila jsem se dát to nejlepší jak Jehovovi, tak  světu,“ vypráví, „ale spala jsem jen pět hodin denně. Nakonec mi už na pravdu nezbývala žádná duševní energie a duchovní věci mě už tolik netěšily.“ Ji Hye však chtěla Jehovovi sloužit ‚celým srdcem, duší, myslí a silou‘, a proto si začala hledat méně náročné zaměstnání. (Marek 12:30) Říká: „I když se mě členové rodiny snažili přesvědčit, abych se finančně dobře zajistila, chtěla jsem v prvé řadě konat Boží vůli. A stále si vydělám dost na základní věci, například na pěkné oblečení. Navíc je tak příjemné se pořádně vyspat! Služba mě znovu těší a jsem teď duchovně silnější. Je to díky tomu, že na mě už tak nepůsobí lákadla a rozptýlení, která nabízí svět.“ (Kazatel 4:6; Matouš 6:24, 28–30)

9. Jak může naše služba působit na lidi?

9 Ne každý však může Bohu sloužit jako celodobý kazatel. Pokud se musíte vyrovnávat s vysokým věkem, chatrným zdravím nebo jinými obtížemi, pamatujte, že Jehova oceňuje vaši věrnost a službu, kterou mu prokazujete z celého srdce, bez ohledu na to, zda můžete vykonat mnoho nebo málo. (Lukáš 21:2, 3) Nikdo z nás by se tedy neměl podceňovat a myslet si, že kvůli svým omezeným možnostem nemůže druhé nijak povzbudit. Když například ve službě dům od domu navštívíme několik lidí, ale nenajdeme nikoho, kdo by měl o dobrou zprávu zájem, může nám takové úsilí připadat marné. Ale lidé si o naší návštěvě možná povídají celé hodiny, nebo dokonce dny, i když nám třeba ani neotevřeli. Nečekáme, že každý, koho oslovíme, projeví o biblické poselství zájem, ale některé lidi to přece jen zajímat bude. (Matouš 13:19–23) Jiní možná zareagují později, když se změní podmínky ve světě nebo okolnosti v jejich osobním životě. Každopádně však platí, že pokud ve veřejné službě děláme všechno, co můžeme, konáme tím Boží vůli. Jsme tedy „Boží spolupracovníci“. (1. Korinťanům 3:9)

10. Jaké příležitosti má každý člen sboru?

10 Navíc každý z nás může pomáhat své rodině i duchovním bratrům a sestrám. (Galaťanům 6:10) Svým příkladem můžeme druhé ovlivnit hluboce a trvale. (Kazatel 11:1, 6) Když starší a služební pomocníci vykonávají své úkoly svědomitě, přispívají tím k duchovnímu zdraví a stabilitě sboru,  a ten pak slouží ještě horlivěji. Bible nás ujišťuje, že když máme „hojnost práce v Pánově díle“, naše úsilí ‚není marné‘. (1. Korinťanům 15:58)

Zvolme si konání Boží vůle za svou životní dráhu

11. Jaké příležitosti se před námi otevírají kromě služby s místním sborem?

11 Jako křesťané si vážíme života a chceme oslavovat Boha vším, co děláme. (1. Korinťanům 10:31) Když se věrně podílíme na kázání dobré zprávy o Království a když druhé vyučujeme, aby zachovávali všechno, co Ježíš přikázal, zjistíme, že se před námi otvírají různá odvětví služby. Když je budeme využívat, přispěje to k našemu štěstí. (Matouš 24:14; 28:19, 20) Kromě spolupráce s místním sborem můžeme sloužit tam, kde to je více zapotřebí, ať už v jiném obvodu, cizojazyčném poli nebo v zahraničí. Neženatí starší a služební pomocníci, kteří splňují potřebné požadavky, se mohou přihlásit do školy služebního vzdělávání a pak sloužit ve sborech, kde je třeba duchovně zralých křesťanů — buď ve své zemi nebo v cizině. Manželské páry, které slouží celodobě, mohou být pozvány do misionářské školy Gilead a pověřeny službou v jiných zemích. A neustále je potřeba dobrovolníků, kteří by vykonávali nejrůznější úkoly v betelu a při stavbách a údržbě sálů či odboček.

12, 13. (a) Co vám pomůže rozhodnout se, v kterém odvětví služby byste se mohli nasadit? (b) Uveďte příklad toho, jak mohou být zkušenosti získané v jednom odvětví služby užitečné jinde.

12 O jaké služební výsady byste mohli usilovat vy osobně? Každý služebník zasvěcený Jehovovi by měl hledat vedení u Boha a u jeho organizace. Jehovův ‚dobrý duch‘ vám pomůže rozhodnout se správně. (Nehemjáš 9:20) Jedno služební pověření často vede k dalšímu a zkušenosti či schopnosti, které člověk získá v jednom odvětví, pak obvykle může využít někde jinde.

13 Například Dennis se svou manželkou Jenny pravidelně jezdí na stavby sálů Království. Poté, co byl jih Spojených států zasažen hurikánem Katrina, nabídli se jako dobrovolníci při odstraňování následků této pohromy. Dennis říká: „Když jsme své zkušenosti získané na stavbách sálů Království mohli využít při poskytování pomoci našim bratrům, přinášelo nám to hluboké uspokojení. Vděčnost  spolukřesťanů, kterým jsme pomáhali, byla opravdu dojemná. Většina ostatních náboženských skupin se na obnovách podílela jen v omezené míře. Avšak svědkové Jehovovi už opravili nebo znovu postavili víc než 5 300 domů a mnoho sálů Království. Lidé si toho všímají a projevují o naše poselství větší zájem.“

14. Co můžete udělat, pokud chcete sloužit Bohu celodobě?

14 Mohli byste konat Boží vůli tím, že si celodobou službu zvolíte za svou životní dráhu? Pokud ano, určitě zažijete bohaté požehnání. A jestliže vám to vaše současné okolnosti neumožňují, snad je budete schopni změnit. Modlete se podobně jako Nehemjáš, který toužil vykonat důležitý úkol: „Ach Jehovo, prosím, . . . dopřej dnes přece úspěch svému sluhovi.“ (Nehemjáš 1:11) Spolehněte se na ‚Toho, který slyší modlitbu‘, a v souladu se svými prosbami jednejte. (Žalm 65:2) Má-li Jehova požehnat vaší snaze sloužit mu víc, musíte nejdřív vynaložit potřebné úsilí. Jakmile se jednou rozhodnete sloužit Bohu celodobě, svého rozhodnutí se držte. S postupem času nasbíráte zkušenosti, což přispěje k vaší radosti.

Skutečně hodnotný život

15. (a) Jaký užitek nám přinesou rozhovory s dlouholetými Božími služebníky a čtení jejich životních příběhů? (b) Připomeňte nějaký životní příběh, který na vás zvlášť zapůsobil.

15 Co můžete očekávat, pokud se rozhodnete ještě plněji konat Boží vůli? Promluvte si s těmi, kdo Jehovovi slouží už mnoho let, zvlášť s těmi, kdo strávili řadu let v celodobé službě. Jejich život je opravdu hodnotný a smysluplný. (Přísloví 10:22) Řeknou vám, že Jehova je vždycky podporoval, dokonce i za obtížných okolností, a že jim dal vše, co opravdu potřebovali, a ještě mnoho nad to. (Filipanům 4:11–13) Během několika posledních desetiletí byly ve Strážné věži publikovány stovky životních příběhů. Z každého z nich dýchá horlivost a radost, které nám připomínají postoje křesťanů popsané v biblické knize Skutky. Když si takové zajímavé životní příběhy přečtete, jistě to ve vás vyvolá touhu prožít svůj život podobně.

16. Díky čemu vedou křesťané hodnotný a smysluplný život?

16 Aaron, o němž byla zmínka v úvodu, vzpomíná: „V Africe jsem často potkával mladé lidi, kteří cestovali křížem krážem a hledali smysl života. Většina ho nikdy nenašla. My jsme se však snažili konat Boží vůli a kázat dobrou zprávu o Království. Proto byl náš život smysluplný a přinášel nám uspokojení. Z vlastní zkušenosti jsme poznali, že více štěstí je v dávání než v přijímání.“ (Skutky 20:35)

17. Proč se musíme už nyní snažit konat Boží vůli?

17 A co vy? O jaké hodnoty v životě usilujete? Pokud si člověk nestanoví jasné duchovní cíle, takové vakuum se rychle vyplní jinými věcmi. Proč tedy cenný dar života promrhat honbou za iluzemi Satanova světa? Zanedlouho přijde „velké soužení“, v němž jakékoli hmotné bohatství či významné postavení rázem pozbude veškerou hodnotu. Opravdu bude záležet jen na tom, jaký budeme mít vztah k Jehovovi. Pak budeme velmi rádi, že jsme sloužili Bohu i druhým a že jsme se v životě snažili celou duší konat Boží vůli. (Matouš 24:21; Zjevení 7:14, 15)

[Poznámky pod čarou]

^ 1. odst. Některá jména byla změněna.

^ 1. odst. Vydali svědkové Jehovovi.

Dokážete to vysvětlit?

• Jak se Jehova dívá na naši posvátnou službu?

• Jak nám při službě Bohu a lidem pomáhá praktická moudrost a vyrovnanost?

• Jakými způsoby můžeme Bohu sloužit?

• Díky čemu můžeme už dnes vést opravdu smysluplný život?

[Studijní otázky]

[Obrázky na straně 23]

Pokud chceme Jehovovi vytrvale sloužit celou duší, musíme být vyrovnaní

[Obrázky na straně 24]

Posvátná služba může mít mnoho podob