Přejít k článku

Přejít na obsah

Otázky čtenářů

Otázky čtenářů

 Otázky čtenářů

Když had mluvil s Evou, měl nohy?

Hadovi, který v zahradě Eden podvedl Evu, Jehova Bůh řekl: „Protože jsi to udělal, jsi prokletý mezi všemi domácími zvířaty a mezi všemi divokými polními zvířaty. Budeš lézt po břiše a budeš žrát prach po všechny dny svého života.“ (1. Mojžíšova 3:14) V Bibli tedy není jednoznačně uvedeno, že by had původně nohy měl, ale pak o ně přišel. Je ale pravda, že ze slov v 1. Mojžíšově 3:14 by někdo mohl usuzovat, že hadi až do tohoto prokletí nohy měli. Proč můžeme říci, že tomu tak nemuselo být?

Především proto, že skutečným objektem Jehovova odsouzení nebyl had, ale Satan, neviditelný duch, který hada pouze využil. Bible o Satanovi říká, že je „otec lži“ a ‚prahad‘. Obě tato označení zjevně poukazují na to, že Satan použil hada jako nástroj, aby přiměl Evu neuposlechnout Boží příkaz. (Jan 8:44; Zjevení 20:2)

Hady stvořil Bůh a jméno jim nepochybně dal Adam ještě před tím, než se Satan dopustil svého lstivého činu. Nemyslící had, jehož ústy Satan mluvil, nenesl na celé události žádnou vinu. Neuvědomoval si, že je hříčkou v rukou Satana, a nemohl rozumět ani soudu, který Bůh vynesl nad všemi vzbouřenci.

Proč tedy Bůh mluvil tak, jako by se had měl dostat do nějakého poníženého postavení? Ve svém přirozeném prostředí se had plazí po břiše a vysunuje jazyk, takže to vypadá, jako by lízal prach. To je vhodný symbol Satanova padlého stavu. Dříve měl vyvýšené postavení jako jeden z Božích andělů, ale pak byl ponížen do stavu, který Bible označuje jako tartaros. (2. Petra 2:4)

A tak jako doslovný had může člověku zranit patu, měl i Satan ‚zhmoždit patu‘ Božího ‚semene‘. (1. Mojžíšova 3:15) Ukázalo se, že hlavní částí tohoto semene je Ježíš Kristus, který dočasně trpěl kvůli tomu, co mu udělali Satanovi přívrženci. Nakonec však Kristus a jeho vzkříšení pomazaní společníci natrvalo rozdrtí symbolickému hadovi hlavu. (Římanům 16:20) Odsouzení, které Bůh adresoval doslovnému hadovi, tedy bylo vhodným symbolem ponížení a nakonec i zničení neviditelného „prahada“, Satana Ďábla.