Přejít k článku

Přejít na obsah

Kde se všechno to zlo bere?

Kde se všechno to zlo bere?

 Kde se všechno to zlo bere?

Zvědavý malý chlapec na poli něco zvedá — je to pozemní mina, která ho oslepí a zmrzačí na celý život. Matka odkládá své novorozené dítě mezi odpadky na kraji silnice. Propuštěný zaměstnanec se vrací na své bývalé pracoviště, postřílí tam všechny, kdo se mu připletou do cesty, a nakonec zabije i sám sebe. Vážený občan pohlavně zneužívá bezbranné děti.

JE SMUTNÉ, že zprávy o takových hrůzných událostech jsou dnes až příliš časté. A co je ještě smutnější, tyto události jsou mnohdy zastíněny zprávami o etnických čistkách, genocidách a teroristických útocích. V úvodníku jedněch novin vydaných v roce 1995 se psalo: „S jistou dávkou pesimismu lze říci, že toto století patřilo Satanovi. Nikdy dřív lidé neprojevovali takový sklon a takovou chuť zabíjet miliony jiných lidí z rasových, náboženských nebo třídních důvodů.“

Současně také můžeme vidět, jak lidé znečišťují vzduch, kontaminují zemi, drancují přírodní zdroje a vybíjejí bezpočet živočišných druhů. Může se snad lidstvo s veškerým tím zlem vypořádat a změnit svět v lepší a bezpečnější místo k životu? Nebo je to s takovými snahami podobné, jako kdyby chtěl člověk uhasit požár sklenicí vody? Jistý profesor, který se ve svých pojednáních často zabýval námětem zla, řekl: „Stále cítím velmi naléhavou potřebu něco ve světě změnit, přispět k tomu, aby byl lepším. Ale svět se k lepšímu nijak nemění.“ Možná máte podobné pocity.

Vývoj světových událostí by se dal přirovnat k plavbě lodi, která pluje do stále rozbouřenějších vod, jež jsou den ze dne nebezpečnější. Ačkoli tím směrem nikdo plout nechce, každý pokus o změnu kurzu selhává. Loď prostě nezadržitelně směřuje do smrtící bouře, a nikdo ji není schopen zastavit.

Do určité míry lze stále se zhoršující situaci připsat na vrub lidské nedokonalosti. (Římanům 3:23) Přesto se zdá, že nebývalý rozsah zla, jeho všudypřítomnost a intenzita jsou daleko větší, než aby je bylo možné přičítat jen samotným lidem. Je možné, že lidstvem manipuluje nějaká neviditelná, zato však mocná a zlá síla? Pokud tomu tak skutečně je, o jakou sílu jde a jak se před ní můžeme chránit? O těchto otázkách bude pojednávat následující článek.

[Podpisek obrázku na straně 3]

© Heldur Netocny/Panos Pictures