Přejít k článku

Přejít na obsah

Otázky čtenářů

Otázky čtenářů

 Otázky čtenářů

Co je ‚válka Boha Všemohoucího‘ na místě zvaném „Har-Magedon“ a k čemu povede? (Zjevení 16:14, 16)

Jednoduše řečeno, je to nadcházející celosvětová bitva, ve které ustanovený Král Ježíš Kristus zničí Boží nepřátele. Bible vysvětluje, že tito nepřátelé jsou ‚králové celé obydlené země‘. Prostřednictvím ‚výroků inspirovaných démony‘ jsou shromážděni k „válce velikého dne Boha Všemohoucího . . . na místo, které se hebrejsky nazývá Har-Magedon“. (Zjevení 16:14, 16)

Místo, kde se mají znepřátelené strany shromáždit, není doslovné. Výraz „Har-Magedon“, podle některých překladů Bible „Armagedon“, znamená „hora Megiddo“. (Zjevení 16:16, poznámka pod čarou) Hora s takovým jménem však nikdy neexistovala. Navíc není možné, aby se ‚králové země a jejich vojska‘ doslova shromáždili na jediném místě. (Zjevení 19:19) Slovo „místo“ se vztahuje na stav nebo situaci, do které jsou světoví političtí vůdci a jejich podporovatelé přivedeni. Tímto stavem je jejich odpor proti Jehovovi a ‚vojskům v nebi‘ pod velením ‚Krále králů a Pána pánů‘, Ježíše Krista. (Zjevení 19:14, 16)

Významné také je, že výraz „Har-Magedon“ souvisí se starověkým izraelským městem Megiddem. Leželo na strategicky výhodném místě na východ od hory Karmel a ovládalo významné obchodní a vojenské cesty. U něj také proběhla řada rozhodujících bitev. U „megiddských vod“ například izraelský soudce Barak porazil silnou kananejskou armádu vojenského velitele Sisery. (Soudci 4:12–24; 5:19, 20) Nedaleko Megidda také soudce Gideon zahnal na útěk Midianity. (Soudci 7:1–22) Vzhledem k tomu, že Bible spojuje blížící se armagedonskou válku s Megiddem, ujišťuje nás tak, že Bůh prostřednictvím svého Syna porazí nepřátelské síly jednou provždy.

K čemu tato válka povede? Země bude zbavena veškeré zkaženosti a ničemnosti. Otevře se tím cesta k nejslavnější éře v dějinách lidstva. (Zjevení 21:1–4) Pod láskyplnou vládou Božího Království bude země přeměněna v ráj, ve kterém budou spravedliví lidé žít navždy. (Žalm 37:29)