Přejít k článku

Přejít na obsah

Muž a žena — Stvořeni jeden pro druhého

Muž a žena — Stvořeni jeden pro druhého

 Muž a žena — Stvořeni jeden pro druhého

MUŽ a žena mají vrozenou touhu být spolu. Tuto touhu dostali od Boha. Jehova viděl, že pro Adama, prvního muže, není dobré, aby byl stále sám. A tak mu Bůh udělal „pomocnici jako jeho doplněk“.

Jehova uvedl Adama do hlubokého spánku a pak vzal jedno z jeho žeber, aby z něj „postavil ženu a aby ji přivedl k člověku“. Když potom Adam uviděl nádhernou bytost, kterou Jehova stvořil, nadšeně zvolal: „To je konečně kost z mých kostí a tělo z mého těla.“ Dokonalá Eva byla díky svému ženskému půvabu a vlastnostem opravdu přitažlivá. A dokonalý Adam si získával respekt svou mužnou důstojností. Byli stvořeni jeden pro druhého. Bible říká: „Proto muž opustí svého otce a svou matku a přidrží se své manželky a stanou se jedním tělem.“ (1. Mojžíšova 2:18–24)

V dnešní době se však rodiny rozpadají. Vztahy mezi muži a ženami se často vyznačují hrubostí, sobectvím a soupeřivostí, což přispívá ke konfliktům a nesouladu. Taková situace je přímým opakem toho, co Bůh zamýšlel. Muž dostal nádherný úkol vzhledem k zemi a žena měla mít jedinečné a důstojné postavení po jeho boku. Oba měli harmonicky spolupracovat. Již od počátku lidské existence byli na zemi zbožní muži i ženy, kteří se snažili věrně jednat v souladu s tímto Božím uspořádáním, což přispívalo k jejich štěstí a spokojenosti. Jaké uspořádání to bylo a jak se to týká každého z nás?

[Obrázek na straně 3]

Bůh si přál, aby muži i ženy měli důstojnou úlohu