Přejít k článku

Přejít na obsah

Opravdu můžeme poznat Boha?

Opravdu můžeme poznat Boha?

 Opravdu můžeme poznat Boha?

„To znamená věčný život, že přijímají poznání o . . . jediném pravém Bohu.“ (Jan 17:3)

„Ó HLOUBKO Božího bohatství a moudrosti a poznání,“ zvolal apoštol Pavel. A dodal: „Jak nevyzkoumatelné jsou jeho soudy a jak nevysledovatelné jsou jeho cesty!“ (Římanům 11:33) Měli bychom z těchto slov usoudit, že odhalit Boží moudrost a poznání není v lidských schopnostech a že je tedy nemožné poznat Boha a jeho záměr?

Lidé, kteří zastávají náboženský směr známý jako via negativa, se domnívají, že Boha poznat nelze. The Encyclopedia of Religion o jejich filozofii říká: „Bůh převyšuje všechno, co o něm může být známo. . . . Boha nelze pojmenovat ani nemůže být nijak definován. Jakékoli jméno nebo definice znamená nějaké omezení a Bůh žádné . . . nemá. . . . Nelze jej poznat, protože veškeré poznání převyšuje.“ *

Časopis Newsweek uvedl, že v ateisticky zaměřených zemích se mnozí lidé přiklánějí k „novému druhu náboženského přesvědčení“, podle kterého v podstatě „existuje pouze jedna pravda, a tou pravdou je, že žádná pravda neexistuje“.

Nicméně otázky o smyslu života zůstávají nezodpovězeny. Řada lidí si všímá skličujících problémů spojených s chudobou, nemocemi a násilím. Právě pro ně bývá životní nejistota obzvláště zdrcující. Chtějí znát odpovědi, a když je nedostanou, dospějí možná k závěru, že žádné neexistují. Někteří z nich se kvůli tomu odvracejí od organizovaného náboženství a hledají si svou vlastní cestu k Bohu, pokud ještě věří, že nějaký Bůh existuje.

Co říká Bible

Lidé, kteří mají k Bibli kladný vztah a považují Ježíše Krista za Božího Mluvčího, by se  měli zajímat o to, co Bible říká. Možná víte, že Ježíš jednou mluvil o dvou cestách — o ‚široké a prostorné, jež vede do zničení‘, a o ‚stísněné cestě, jež vede do života‘. Ježíš vysvětlil, jak je možné rozeznat, po které cestě člověk jde. Řekl: „Poznáte je podle jejich ovoce.“ Co je tím ovocem? Nejsou to slova, ale skutky. Ježíš to objasnil slovy: „Ne každý, kdo mi říká: ‚Pane, Pane‘, vstoupí do nebeského království, ale ten, kdo činí vůli mého Otce, který je v nebesích.“ Nestačí tedy jen tvrdit, že Boha uctíváme, ale musíme také činit jeho vůli. A je logické, že nejdříve musíme přesně poznat, co touto vůlí je. (Matouš 7:13–23)

Ježíš jasně ukázal, že poznání o Bohu získat lze. Řekl: „To znamená věčný život, že přijímají poznání o tobě, jediném pravém Bohu, a o tom, kterého jsi vyslal, Ježíši Kristu.“ (Jan 17:3) Je tedy zřejmé, že poznání a moudrost od Boha získat můžeme — ale pouze za předpokladu, že jsme ochotni vynaložit úsilí. Vzhledem k tomu, že Bůh nabízí jako odměnu věčný život, se takové hledání zcela jistě vyplatí.

[Poznámka pod čarou]

^ 4. odst. Podobné názory odedávna patří k východním náboženstvím, jako je hinduismus, taoismus a buddhismus.

[Obrázek na straně 4]

Ježíš řekl, že stísněná cesta vede do života