Přejít k článku

Přejít na obsah

Lidská důstojnost — Právo, jež je často pošlapáváno

Lidská důstojnost — Právo, jež je často pošlapáváno

 Lidská důstojnost — Právo, jež je často pošlapáváno

„I ta nejdrobnější stránka života v táboře znamenala další krok na cestě pokořování a ponižování.“ MAGDALENA REUTEROVÁ KUSSEROWOVÁ, VĚZNĚNA V NACISTICKÉM KONCENTRAČNÍM TÁBOŘE

ZVĚRSTVA, která zažívali vězni v nacistických koncentračních táborech za druhé světové války, byla sice strašná, ale nebyla ani prvním, ani posledním útokem na lidskou důstojnost. Jak při pohledu do minulosti, tak při hodnocení současnosti nezbývá než konstatovat, že ‚cesta pokořování a ponižování‘ je dlouhá a hodně frekventovaná.

Pošlapávání lidské důstojnosti se však neomezuje jen na barbarské činy, jež na historii lidstva ulpívají jako jasně patrné skvrny. Toto odporné jednání má i skrytější podoby. Nějaké dítě může například zažívat posměch kvůli svému vzhledu. Přistěhovalcům se možná někdo posmívá kvůli jejich „cizím“ zvyklostem. Jiní lidé jsou diskriminováni kvůli barvě své pleti nebo kvůli své národnosti. Pro ty, kdo takto druhé ponižují, je to možná legrace, ale způsobují tím bolest a pokoření, které rozhodně k smíchu nejsou. (Přísloví 26:18, 19)

Co je lidská důstojnost?

Podle jednoho naučného slovníku je důstojnost vlastnost nebo stav toho, kdo je hoden uznání, úcty nebo vážnosti. Lidská důstojnost je dána jak naší sebeúctou, tak způsobem, jak s námi jednají druzí. Na  to, jak hodnotíme sami sebe, sice může mít vliv řada faktorů, ale v každodenním životě je náš pocit, že máme svou hodnotu, velkou měrou ovlivňován zejména tím, jak na nás pohlížejí nebo jak s námi jednají druzí.

V každé společnosti tvoří určitou část populace lidé chudí, bezbranní a zranitelní. Jejich životní okolnosti je však nemusí nutně připravit o sebeúctu. Je to postoj a jednání druhých, co může jejich důstojnost podkopávat. Je smutnou skutečností, že právo na lidskou důstojnost je znevažováno nebo úplně pošlapáváno zejména v případě těch, kdo jsou v politováníhodné situaci. V souvislosti s případy týrání letitých, chudých a mentálně či tělesně postižených lidí často slýcháme slova jako „nejsou k ničemu“ nebo „jsou na obtíž“.

Proč lidé ponižují jeden druhého? Bude někdy základní právo člověka — právo na lidskou důstojnost — skutečně respektováno? V následujícím článku naleznete uspokojivou odpověď, kterou dává Boží slovo, Bible.