Přejít k článku

Přejít na obsah

Co je Boží Království?

Co je Boží Království?

JIŽ na počátku dějin zasáhla lidstvo hrozná katastrofa. Jeden anděl se vzbouřil přímo proti autoritě Toho, který jej vytvořil. Tento vzbouřenec lákal první ženu Evu, aby jedla ze zakázaného ovoce. Jí a jejímu manželovi Adamovi patřila tato slova: „Určitě nezemřete. Bůh totiž ví, že v ten den, kdy z něho pojíte, se vám zcela jistě otevřou oči a zcela jistě budete jako Bůh a budete znát dobré a špatné.“ (1. Mojžíšova 2:16, 17; 3:1–5) Onen vzpurný anděl začal být nazýván Ďábel a Satan. (Zjevení 12:9)

Přikládala Eva tomu, co Satan říkal, nějakou váhu? Bible uvádí: „Žena . . . viděla, že strom je dobrý k jídlu a že je něčím toužebným pro oči, ano, strom byl žádoucí na pohled. Tak si začala brát z jeho ovoce a jedla je. Potom nějaké dala i svému manželovi, když byl s ní, a on je začal jíst.“ (1. Mojžíšova 3:6) První lidský pár, Adam a Eva, se tedy k Satanovi v jeho vzbouření připojili. Následkem toho ztratili možnost žít v ráji jak oni, tak i jejich potomci. Děti, které se měly rodit dokonalé a s vyhlídkou na věčný život, místo toho zdědily hřích a smrt. (Římanům 5:12)

Jak na to Jehova Bůh, Svrchovaný Panovník vesmíru, zareagoval? Rozhodl se podniknout určité kroky k tomu, aby mohly být hříchy odpuštěny. (Římanům 5:8) Zřídil také vládní uspořádání, které má žalostnou situaci lidí zvrátit. Tato vláda se nazývá „Boží království“. (Lukáš 21:31) Bylo vytvořeno v podřízeném postavení k Božímu univerzálnímu panství a má konkrétní cíl.

Jaký je účel Božího Království? Co patří k jeho rysům a jaké je ve srovnání s lidským panstvím? Kdy mělo Království začít vládnout? Těmito otázkami se bude zabývat následující článek.