Přejít k článku

Přejít na obsah

Zažijte radost z toho, že porozumíte Bibli

Zažijte radost z toho, že porozumíte Bibli

Zažijte radost z toho, že porozumíte Bibli

V BIBLI jsou zapsány drahocenné pravdy od Boha. Tato kniha vysvětluje, co je smyslem života, proč lidstvo trpí a co jej čeká v budoucnosti. Říká nám, jak najít štěstí, jak vytvářet přátelství a jak zvládat obtížné situace. A co víc, dozvídáme se z ní o našem Stvořiteli a nebeském Otci, Jehovovi. To všechno jsou poznatky, které mohou člověka obšťastnit a dát jeho životu smysl.

Poznávání Boha je v Bibli přirovnáno k přijímání pokrmu. Ježíš řekl: „Člověk nebude žít ze samotného chleba, ale z každého výroku, který vychází z Jehovových úst.“ (Matouš 4:4; Hebrejcům 5:12–14) Pokud chceme zůstat naživu, je nezbytné jíst každý den výživné jídlo. A pokud chceme získat věčný život, který Bůh slibuje, je nezbytné pravidelně číst Boží slovo.

Jíme rádi, protože jsme tak byli vytvořeni a protože jídlo uspokojuje jednu z našich základních potřeb. Avšak chceme-li být šťastní, musíme pečovat ještě o jinou základní potřebu. Ježíš řekl: „Šťastní jsou ti, kdo si uvědomují svou duchovní potřebu.“ (Matouš 5:3) Takové štěstí není ničím nedosažitelným, protože svou duchovní potřebu můžeme uspokojovat. Klíčem je rozumět Božímu slovu.

Je pravda, že některým lidem připadá náročné Bibli rozumět. Možná si například nevíte rady s pasážemi, které se týkají neznámých zvyků nebo které používají obrazná vyjádření. Některým proroctvím, jež jsou napsána symbolickým jazykem, je navíc možné rozumět jedině tehdy, když je dáme do souvislosti s jinými biblickými verši, které pojednávají o stejném námětu. (Daniel 7:1–7; Zjevení 13:1, 2) I přesto opravdu můžete Bibli porozumět. Přesvědčíme se o tom.

Je to radost, kterou může zažít každý

Bible je Boží slovo. Bůh nám v ní zjevuje svou vůli. Dal by nám Bůh knihu, kterou není možné pochopit nebo které jsou schopni porozumět jen velmi vzdělaní lidé? Ne, tak nelaskavý by Jehova nebyl. Kristus Ježíš řekl: „Kdo je . . . mezi vámi takový otec, který, jestliže syn prosí o rybu, mu snad podá hada místo ryby? Nebo jestliže také poprosí o vejce, podá mu štíra? Proto jestliže vy, ačkoli jste ničemní, umíte dávat dobré dary svým dětem, oč více dá Otec v nebi svatého ducha těm, kdo ho prosí!“ (Lukáš 11:11–13) Buďte si tedy jisti, že rozumět Bibli je ve vašich možnostech a že Bůh vám pomůže svému Slovu rozumět, jestliže jej o to budete upřímně prosit. Vždyť základní biblické nauky mohou pochopit dokonce i děti. (2. Timoteovi 3:15)

Porozumět Bibli jistě vyžaduje určitou námahu. Když se nám to však podaří, může to být velmi povznášející. Ježíš se po svém vzkříšení objevil dvěma ze svých učedníků a mluvil s nimi o biblických proroctvích. Lukáš podal zprávu: „Započal od Mojžíše a všech Proroků a vykládal jim věci, které se na něj v celých Písmech vztahovaly.“ K čemu to vedlo? Když učedníci toho večera vzpomínali na to, co se od Ježíše naučili, řekli jeden druhému: „Nehořelo snad naše srdce, když k nám po cestě mluvil, jak nám plně otevíral Písma?“ (Lukáš 24:13–32) Z toho, že porozuměli Božímu slovu, měli radost, protože to posílilo jejich víru v Boží sliby a pomohlo jim to dívat se do budoucnosti s optimismem.

Poznávání Božího slova vůbec není úmorné. Naopak, je to zajímavá a užitečná činnost. Je to stejně příjemné, jako vychutnávat si dobré jídlo. Co je třeba udělat pro to, abyste Bibli porozuměli? Následující článek ukazuje, jak vám „poznání Boha“ může přinášet radost. (Přísloví 2:1–5)

[Obrázek na straně 4]

Jehova jedná jako milující otec a dává nám svatého ducha, aby nám pomohl rozumět Bibli