Přejít k článku

Přejít na obsah

Otázky čtenářů

Otázky čtenářů

 Otázky čtenářů

Jaké poučení nacházíme v zákazu zapsaném ve 2. Mojžíšově 23:19, totiž „nebudeš vařit kůzle v mléce jeho matky“?

Tento předpis z mojžíšského Zákona se v Bibli objevuje celkem na třech místech a pomáhá nám pochopit, co je z Jehovova hlediska vhodné, a také to, jak je Jehova soucitný a citlivý. Z tohoto pokynu je jasně patrný i jeho odpor k falešnému uctívání. (2. Mojžíšova 34:26; 5. Mojžíšova 14:21)

Vařit kůzle nebo jiné zvíře v mléce jeho matky by bylo v rozporu s Jehovovým přirozeným uspořádáním. Bůh opatřil mateřské mléko k tomu, aby dávalo kůzleti výživu a pomáhalo mu růst. Vařit kůzle v mléce jeho vlastní matky by tedy byl, slovy jednoho učence, projev „pohrdání vztahem mezi rodičem a potomkem, který ustavil a posvětil Bůh“.

Kromě toho existuje domněnka, že vaření kůzlete v mléce jeho matky mohl být pohanský obřad na přivolávání deště. Pokud tomu tak bylo, tento zákaz zabraňoval Izraelitům, aby zachovávali nesmyslné a bezcitné náboženské zvyky okolních národů. Mojžíšský Zákon Izraelitům výslovně zakazoval chodit v ustanoveních těchto národů. (3. Mojžíšova 20:23)

A konečně se v tomto konkrétním zákoně zračí Jehovův něžný soucit. Podobných předpisů, které Izraelitům zakazovaly zacházet se zvířaty krutě a jednat v rozporu s přirozeným řádem věcí, bylo v Zákoně více. Zákon například zakazoval obětovat zvíře, pokud nebylo s matkou alespoň sedm dnů, porazit zvíře i jeho mládě v jednom dni a vybrat z hnízda současně matku i s jejími vejci nebo potomstvem. (3. Mojžíšova 22:27, 28; 5. Mojžíšova 22:6, 7)

Je zřejmé, že Zákon nebyl jen nějakou složitou sbírkou příkazů a zákazů. Jeho zásady nám mimo jiné pomáhají, abychom měli citlivější morální vnímání, v němž se věrně odrážejí Jehovovy úžasné vlastnosti. (Žalm 19:7–11)

[Podpisek obrázku na straně 31]

© Timothy O’Keefe/Index Stock Imagery