Přejít k článku

Přejít na obsah

„Jeden z nejlepších dnů v mém životě“

„Jeden z nejlepších dnů v mém životě“

 „Jeden z nejlepších dnů v mém životě“

„DEPRESE je duševním onemocněním, s nímž se u mladých lidí setkáváme nejčastěji, a pravděpodobně je to mezi mladými také onemocnění nejzávažnější,“ tvrdí se ve zprávě organizace Beyondblue, kterou podporuje australská vláda a která se problematikou depresí zabývá. Ze studií vyplývá, že každý rok trpí depresemi asi 100 000 mladých Australanů.

Mladí křesťané nejsou vůči depresi imunní. Mnozí však díky své víře v Jehovu dokáží negativní pocity překonat a prožít mládí úspěšně. A jak uvidíme dále, na druhé lidi to působí velmi dobře.

Podívejme se, co zažila osmnáctiletá Claire. Tato dívka je spolu se svou matkou činná v jednom sboru svědků Jehovových v Melbourne. Když od nich odešel otec, Claire začala mít deprese. Zachovala si však pevnou víru ve svého nebeského Otce Jehovu. Když byla jednou matka Claire nemocná, zastavila se u nich doma rodinná lékařka Lydia. Nakonec laskavě nabídla, že Claire sveze do nákupního střediska. Po cestě se jí zeptala, zda s někým chodí. Claire odpověděla, že jako svědek Jehovův nenavazuje vztahy s chlapci jen tak pro zábavu. Lékařku to překvapilo. Claire jí pak vysvětlila, jak jí Bible pomáhá, aby se v životě moudře rozhodovala. Nakonec lékařce nabídla, že jí přinese publikaci, která je na Bibli založena a která je pro ni osobně velmi užitečná. Šlo o knihu Otázky mladých lidí — Praktické odpovědi.

Tři dny poté, co Lydia knihu dostala, zatelefonovala matce Claire. Řekla, že se jí ta kniha velmi líbí, a požádala o šest dalších výtisků pro své kolegy. Když jí Claire knihy předávala, lékařka jí řekla, že její víra na ni silně zapůsobila. Claire jí nabídla, že s ní bude studovat Bibli, a lékařka tuto nabídku přijala.

Několik měsíců s ní Claire studovala během její polední přestávky. Pak se jí Lydia zeptala, zda by byla ochotna vystoupit na jednom semináři a promluvit na téma deprese mladistvých. Claire z toho měla obavy, ale souhlasila. Na semináři bylo přes 60 lidí. K posluchačům promluvili čtyři odborníci na duševní zdraví, přičemž všichni byli dospělí. Pak přišla na řadu Claire. Ve svém projevu ukázala, že pro mladé lidi je velmi důležité mít vztah k Bohu. Vysvětlila, že Jehova Bůh se o mladé lidi hluboce zajímá a že pomáhá všem, kdo u něho hledají oporu a útěchu. Také se zmínila o svém přesvědčení, že Jehova brzy odstraní veškeré fyzické i duševní nemoci. (Izajáš 33:24) K čemu toto vynikající svědectví vedlo?

Claire vzpomíná: „Když ten program skončil, přišlo za mnou mnoho lidí a řekli mi, že na ně udělalo velký dojem, když slyšeli někoho mladého mluvit o Bohu. Rozšířila jsem dvacet tři výtisků knihy Otázky mladých lidí. Tři mladé posluchačky mi daly své telefonní číslo a jedna z těchto dívek dnes studuje Bibli. Byl to jeden z nejlepších dnů v mém životě.“