Přejít k článku

Přejít na obsah

Náboženská pravda — Kde ji můžete najít?

Náboženská pravda — Kde ji můžete najít?

 Náboženská pravda — Kde ji můžete najít?

V TIBETU otáčí muž modlitebním mlýnkem — válcem s napsanými modlitbami. Věří, že při každém otočení mlýnku jsou jeho prosby zopakovány. V prostorném domě v Indii je jedna malá místnost vyhrazena pro obřad púdža, při němž se soškám různých bohů a bohyň obětuje kadidlo, květiny a jiné věci. Tisíce kilometrů odtamtud, v bohatě vyzdobeném kostele v Itálii, klečí žena před sochou Marie, matky Ježíšovy, a modlí se s růžencem v ruce.

Možná jste se sami přesvědčili o tom, že náboženství má velký vliv na život lidí. „Náboženství . . . bylo a stále je hybnou silou společností na celém světě,“ uvádí kniha The World’s Religions—Understanding the Living Faiths. V knize God—A Brief History autor John Bowker píše: „Zatím se ještě nevyskytla žádná lidská společnost, ve které by Bůh neměl své místo, a to obvykle jako ten, kdo řídí a tvoří. To platí i o těch společnostech, které se záměrně rozhodly být ateistické.“

Ano, náboženství ovlivňovalo a ovlivňuje život milionů lidí. Není to snad jasným dokladem toho, že lidé mají duchovní potřebu a že touží ji uspokojovat? Doktor Carl G. Jung, významný psycholog, se ve své knize The Undiscovered Self zmiňuje o lidské potřebě uctívat nějakou vyšší moc. O této potřebě říká, že „její projevy lze sledovat v průběhu celých lidských dějin“.

Jsou však i mnozí lidé, kteří se k víře v Boha nehlásí a ani nemají zájem o náboženství. Někteří z nich o existenci Boha pochybují nebo  ji přímo popírají, a to z toho důvodu, že náboženství, která znají, nedokázala uspokojit jejich duchovní potřebu. Dalo by se ovšem říci, že nějaké „náboženství“ mají snad všichni lidé. Téměř každý, včetně ateistů, totiž projevuje určitou formu oddanosti principům, ve které věří.

Během dlouhých tisíciletí se lidé ve snaze uspokojit svou duchovní potřebu vydali mnoha cestami. Tak po celém světě vznikly nesmírně rozmanité náboženské názory. Například téměř všechna náboženství sice vedou k víře v nějakou vyšší moc, ale liší se jejich pohled na to, kdo nebo co touto vyšší mocí je. Ve většině náboženství se také zdůrazňuje, že je důležité dosáhnout určité záchrany či osvobození. Avšak v otázce toho, o jakou záchranu se jedná a jak jí lze dosáhnout, se jednotlivá učení rozcházejí. Jak můžeme v tom ohromném množství vyznání najít náboženskou pravdu — učení, které je pravdivé a líbí se Bohu?