Přejít k článku

Přejít na obsah

Otázky čtenářů

Otázky čtenářů

 Otázky čtenářů

Proč Pavel o křesťanské manželce napsal, že „bude zachována v bezpečí rozením dětí“? (1. Timoteovi 2:15)

Co nám o významu Pavlových slov odhaluje kontext tohoto verše? Pavel dával inspirovanou radu týkající se úlohy ženy v křesťanském sboru. Napsal: „Toužím, aby se ženy zdobily dobře upravenými šaty se skromností a zdravou myslí, ne módním splétáním vlasů a zlatem nebo perlami nebo velmi drahým oděním, ale tak, jak přísluší ženám, které vyznávají, že hluboce ctí Boha, totiž dobrými skutky.“ (1. Timoteovi 2:9, 10) Pavel nabádal své křesťanské sestry k tomu, aby byly skromné, aby projevovaly vyrovnanost při výběru osobních ozdob a aby se ‚zdobily‘ dobrými skutky.

Dále Pavel vysvětlil, jak se ve sboru uplatňuje vedení prostřednictvím hlavy. Řekl: „Nedovoluji ženě, aby vyučovala ani aby uplatňovala autoritu nad mužem, ale aby mlčela.“ (1. Timoteovi 2:12; 1. Korinťanům 11:3) Pavel objasňuje hlavní důvod pro toto uspořádání. Uvádí totiž, že zatímco Adam nebyl Satanem oklamán, Eva „byla důkladně oklamána a ocitla se v přestupku“. Co pomůže křesťance vyvarovat se chyby, kterou udělala Eva? Pavel odpovídá: „Avšak bude zachována v bezpečí rozením dětí za předpokladu, že zůstanou ve víře a lásce a v posvěcování spolu se zdravou myslí.“ (1. Timoteovi 2:14, 15) Co těmito slovy Pavel myslel?

Někteří překladatelé z toho zřejmě vyvozují, že záchrana ženy závisí na tom, zda bude mít děti. Například Žilkův překlad uvádí: „[Žena] bude ovšem zachráněna rozením dětí.“ Takový výklad Pavlových slov je však nepřesný. Mnohé biblické texty ukazují, že k záchraně je třeba poznat Jehovu, uvěřit v Ježíše a svou víru projevovat skutky. (Jan 17:3; Skutky 16:30, 31; Římanům 10:10; Jakub 2:26) Pavel rovněž nechtěl říci, že by věřící ženy měly záruku bezpečného porodu. Ženám se běžně při porodu nic nestane — ať jsou věřící, nebo ne. A je smutné, že některé ženy, bez ohledu na to, zda byly věřící, nebo ne, během porodu naopak zemřely. (1. Mojžíšova 35:16–18)

K tomu, abychom porozuměli významu Pavlových slov, nám pomůže jiná rada, kterou dal Pavel v tomtéž dopise o něco později. Varuje před jistými mladšími vdovami, které jsou „nezaměstnané a potulují se po domech; ano, jsou nejen nezaměstnané, ale také tlachají a pletou se do záležitostí jiných lidí a mluví o tom, o čem by neměly“. Co Pavel radil? Pokračuje: „Proto toužím, aby se mladší vdovy vdávaly, rodily děti, spravovaly domácnost a nedávaly žádný popud protivníkovi, aby spílal.“ (1. Timoteovi 5:13, 14)

Pavel zdůrazňuje prospěšnou úlohu ženy v rodinném uspořádání. Pokud by se žena zaměstnávala takovými činnostmi, jako je ‚rození dětí a spravování domácnosti‘, a zůstala by přitom „ve víře a lásce a v posvěcování spolu se zdravou myslí“, pak by neměla sklon k chování, jež je škodlivé. Její duchovní smýšlení by bylo chráněno neboli ‚zachováno v bezpečí‘. (1. Timoteovi 2:15) Díky tomuto přístupu by se mnohé mladé ženy mohly vyhnout Satanovým léčkám.

Pavlova slova určená Timoteovi připomínají každému z nás, mužům i ženám, abychom se zaměstnávali prospěšnými věcmi. Boží slovo všem křesťanům radí: „Přísně se . . . střežte, abyste nechodili jako nemoudří, ale jako moudří.“ (Efezanům 5:15)