Přejít k článku

Přejít na obsah

Vzpomínáte si?

Vzpomínáte si?

 Vzpomínáte si?

Líbila se vám nedávná vydání Strážné věže? Vyzkoušejte si tedy, zda umíte odpovědět na následující otázky:

Co vedlo k tomu, že pro oslavu narození Ježíše Krista bylo stanoveno datum 25. prosince?

Boží slovo neudává datum Ježíšova narození. Enciclopedia Hispánica uvádí: „Dvacátý pátý prosinec, kdy se slaví Vánoce, není přesně vypočteným datem Ježíšova narození, ale jde o pokřesťanštěnou oslavu zimního slunovratu.“ Když slunce začínalo na zimní obloze přibývat, oslavovali to starověcí Římané hodováním, hýřením a dáváním dárků. (12/15, strany 4 a 5)

• Znamená zpráva ve Skutcích 7:59, že Štěpán se modlil k Ježíšovi?

Ne. Bible ukazuje, že modlitby mají být pronášeny výhradně k Jehovovi Bohu. Když Štěpán spatřil ve vidění Ježíše, měl zjevně pocit, že může prosit přímo jeho, a proto řekl: „Pane Ježíši, přijmi mého ducha.“ Štěpán věděl, že Ježíš dostal autoritu vzkřísit mrtvé. (Jan 5:27–29) Proto Ježíše žádal neboli obracel se na něj s prosbou, aby ochránil jeho životní sílu až do vzkříšení. (1/1, strana 31)

• Jak víme, že osud člověka není předem stanoven?

Bůh dal člověku svobodnou vůli, a ta není slučitelná s předurčením. Bylo by nelaskavé a nespravedlivé, kdyby Jehova předurčil, jakou životní cestou půjdeme, a za naše jednání by nás pak volal k odpovědnosti. (5. Mojžíšova 32:4; 1. Jana 4:8) (1/15, strany 4 a 5)

• Proč by bylo neskromné říci, že zázraky jsou nemožné?

Někteří vědci si uvědomují, že jejich znalosti vědeckých zázraků, na nichž spočívají Boží výtvory, jsou pouze částečné, a tito odborníci proto připouštějí, že už nemohou s jistotou něco považovat za nemožné. Nanejvýš jsou ochotni říci, že něco takového je nepravděpodobné. (2/15, strany 5 a 6)

• Proč soudce Samson řekl svým rodičům, že chce za manželku ženu z filištínských dcer? (Soudci 14:2)

Vzít si za manželku ctitelku pohanských bohů bylo proti Božímu zákonu. (2. Mojžíšova 34:11–16) Nicméně tato Filištínka byla v Samsonových očích „ta pravá“. Samson ‚vyhledával příležitost proti Filištínům‘ a s ohledem na tento záměr byla tato žena tou pravou. Bůh Samsona podporoval svým duchem. (Soudci 13:25; 14:3, 4, 6) (3/15, strana 26)

• Měl by křesťan dát státnímu zaměstnanci spropitné či nějaký dárek za jeho služby?

Je nesprávné úředníka uplatit, tedy dát mu něco hodnotného proto, aby se dopustil nezákonného skutku, aby převrátil právo nebo aby nás nějak upřednostnil. Pokud však veřejnému činiteli dáme spropitné nebo dárek, když koná svou povinnost, nebo proto, abychom obdrželi službu, na kterou máme právo, nebo se vyhnuli nespravedlivému zacházení, není to uplácení. (4/1, strana 29)