Přejít k článku

Přejít na obsah

Užitečná překladatelská pomůcka

Užitečná překladatelská pomůcka

 Užitečná překladatelská pomůcka

AUTOR Bible, Jehova Bůh, si přeje, aby dobrá zpráva o jeho Království byla oznamována „každému národu a kmenu a jazyku a lidu“. (Zjevení 14:6) Chce, aby jeho psané Slovo bylo snadno dostupné pro všechny lidi. Bible proto byla přeložena do většího počtu jazyků než jakákoli jiná kniha na světě. Této činnosti se věnovalo tisíce překladatelů, kteří ve snaze předat Boží myšlenky v jiném jazyce nelitovali vynaložit mnoho času a námahy.

Bible však není jen předmětem překladu. Často je také sama o sobě používána jako pomůcka k překládání jiných textů. K nalezení výstižného výrazu pro překlad určitých slov bývají porovnávány jejich překlady v různých jazycích. Bible má charakteristické rysy, díky kterým se pro překladatele stala vhodnou pomůckou a nyní se používá i k pořizování strojových překladů.

Pořídit strojový překlad je skutečně obtížné. Někteří odborníci se dokonce domnívali, že dobrý překlad vůbec nelze počítačem vytvořit. Proč? Jazyk není jen soubor slov. Každý jazyk má svá slovní spojení, svá pravidla a výjimky z těchto pravidel, své idiomy a také nepřímá pojmenování. Snahy naprogramovat počítač s ohledem na všechny tyto okolnosti se nesetkaly s velkým úspěchem. Výsledkem bylo, že většina strojových překladů byla téměř nesrozumitelná.

Znalci v oboru výpočetní techniky však nyní zkoumají nové metody. „Naše metoda využívá k vyhledání nejpravděpodobnějšího překladu statistické modely,“ uvádí Franz Josef Och, vedoucí odborník v oblasti strojového překladu. Dejme tomu, že chcete překládat z hindštiny do angličtiny. Nejprve vezmete nějaký text, který je k dispozici v obou jazycích, a pak jej vložíte do počítače. Počítač oba texty porovná. Když například najde na několika místech totéž hindské slovo a v odpovídající pasáži v angličtině najde vždy anglické slovo pro „dům“, vyvodí závěr,  že význam hindského slova musí být „dům“. A slova v jeho blízkosti jsou pravděpodobně přídavná jména, například „velký“, „malý“, „starý“ nebo „nový“. Počítač tedy vytvoří seznam odpovídajících výrazů a slovních spojení. Po takovém „školení“, k němuž možná stačí jen několik dnů či týdnů, může počítač uplatnit získané informace při práci s novým textem. Pokud jde o gramatiku a styl, výsledný překlad má možná nízkou kvalitu, ale obvykle je dost srozumitelný, aby sdělil význam daného materiálu a důležité podrobnosti.

Kvalita překladu do značné míry závisí na množství a kvalitě textu, který byl původně do počítače vložen. A právě v tomto směru se dobře uplatní Bible. Je pečlivě přeložena do mnoha jazyků, je snadno dostupná a její text je velice obsáhlý. Když tedy výzkumník potřeboval naučit počítač novému jazyku, zvolil k tomu jako nejlepší pomůcku Bibli.