Přejít k článku

Přejít na obsah

Ježíš ovlivnil celý svět

Ježíš ovlivnil celý svět

 Ježíš ovlivnil celý svět

„NA VŠECHNO, co podle zpráv v evangeliích Ježíš řekl, ať v soukromí či na veřejnosti, by mu stačily dvě hodiny,“ napsal překladatel Bible Edgar Goodspeed. „Ale i to málo bylo tak strhující, tak podnětné a tak pronikavé, že [Ježíš] rozhodně ovlivnil svět daleko více než kdo jiný.“

Když Ježíš Kristus dokončil v roce 33 n. l. svou pozemskou službu, měl asi 120 nebo o něco více následovníků, mužů a žen. (Skutky 1:15) Dnes se ke křesťanství hlásí více než dvě miliardy lidí. Stamiliony dalších lidí Ježíše uznávají jako proroka. Jeho učení skutečně ovlivnilo lidstvo mimořádným způsobem.

To, že Ježíšův vliv zapůsobil na celý svět, uznávají i vůdčí osobnosti, jež se ke křesťanství nehlásí. Například židovský rabín Hyman Enelow napsal: „Ježíš se stal nejznámější, nejvíce studovanou a nejvlivnější osobností v náboženských dějinách lidstva.“ Enelow také prohlásil: „Kdo může spočítat, co všechno Ježíš znamená pro lidstvo? Láska, kterou lidem vdechl, útěcha, kterou jim poskytl, dobro, které přivodil, naděje a radost, které roznítil — nic z toho nemá v lidských dějinách obdoby. Ježíšova osobnost přitahuje a ovlivňuje lidi v takovém rozsahu, že to vůbec nelze srovnat s vlivem kohokoli z velkých a dobrých lidí, kteří kdy žili. Stal se nejúchvatnější  osobností v dějinách.“ A hinduistický vůdce Móhandás K. Gándhí prohlásil: „Nevím o nikom, kdo by vykonal pro lidstvo víc než Ježíš. Na křesťanství opravdu není nic špatného.“ Ale dodal: „Potíž však je s vámi, křesťany. Podle svého učení ani zdaleka nežijete.“

To, že se křesťanstvo neřídí Ježíšovým učením, není v jeho dějinách ničím novým. Historik Cecil John Cadoux, který se zabýval dějinami křesťanstva, uvedl, že „jakási morální lhostejnost, která postupně a neustále prorůstala Církví“, na sebe upoutala „pozornost křesťanských vůdců již . . . [v roce] 140 n. l.“ Dále poznamenal: „Toto oslabení původní morální přísnosti přirozeně napomáhalo k tomu, že byly postupně přijímány způsoby světa.“

Tento proces se začal urychlovat ve čtvrtém století, kdy přijal křesťanství římský císař Konstantin. „Historici si dobře uvědomují, a někteří z nich s politováním, že se Církev svým spojenectvím s Konstantinem zavázala ke kolosálnímu kompromisu,“ napsal pan Cadoux. V průběhu následujících staletí se lidé, kteří se hlásili ke křesťanství, dopouštěli mnoha odporných skutků, jimiž bylo Kristovo jméno zneuctěno.

Měli bychom se tedy zajímat o tyto otázky: Co Ježíš ve skutečnosti učil? Jak by mělo jeho učení ovlivňovat nás osobně?

[Obrázek na straně 3]

„Nevím o nikom, kdo by vykonal pro lidstvo víc než Ježíš.“ Móhandás K. Gándhí

[Obrázek na straně 3]

„Ježíš ovlivnil svět daleko více než kdo jiný.“ Edgar Goodspeed

[Podpisek]

Culver Pictures