Přejít k článku

Přejít na obsah

Vzpomínáte si?

Vzpomínáte si?

 Vzpomínáte si?

Líbila se vám nedávná vydání Strážné věže? Vyzkoušejte si tedy, zda umíte odpovědět na následující otázky:

Co může křesťan dělat, když prožívá emocionální vyčerpanost a duchovní únavu?

Musíme rozeznat, co je příčinou naší únavy. Může nám pomoci, pokud si provedeme inventuru svých zvyků a věcí a zbytečnou zátěž odložíme. Můžeme si klást realistické cíle, které odpovídají našim okolnostem. Je důležité, abychom pečovali o své duchovní zdraví. Součástí této péče by měly být pravidelné modlitby a rozjímání. (8/15, strany 23–26)

Proč svědkové Jehovovi považují číslo 144 000 za číslo doslovné?

Poté, co se apoštol Jan dozvěděl ve vidění o 144 000, uviděl ještě „velký zástup, který žádný člověk nemohl sečíst“. (Zjevení 7:4, 9) Pokud by číslo 144 000 bylo symbolické, kontrast mezi těmito dvěma verši by zmizel. Ježíš hovořil o těch, kdo s ním budou vládnout, jako o ‚malém stádu‘. (Lukáš 12:32) (9/1, strana 30)

Proč mohl Izraelita prodat cizinci nevykrvácené mrtvé zvíře?

Cizinec nebo cizí usedlík, který se nestal proselytou, nebyl pod mojžíšským Zákonem. Těmto lidem tedy mohl Izraelita taková zvířata dávat nebo prodávat. (5. Mojžíšova 14:21) Proselyta byl však vázán smlouvou Zákona a neměl jíst nevykrvácené maso těchto zvířat. (3. Mojžíšova 17:10) (9/15, strana 26)

Co je to biomimetika a proč by mohla zajímat křesťany?

Biomimetika je vědní obor, který se snaží napodobovat konstrukční řešení objevená v přírodě. Například bratři Wrightové, předtím než zkonstruovali své letadlo, studovali let velkých ptáků. Biomimetika tedy může křesťana podnítit k tomu, aby vzdával slávu našemu Stvořiteli. (10/1, strana 9)

Kdo byl uchvácen do ráje, jak se o tom zmiňuje 2. Korinťanům 12:2–4?

Tato pasáž následuje bezprostředně po verších, v nichž Pavel obhajoval svůj apoštolát. Protože se Bible nezmiňuje o nikom jiném, kdo by měl takový zážitek, a vypráví nám o něm právě apoštol Pavel, je pravděpodobné, že toto vidění dostal on. (10/15, strana 8)

Díky kterým vlastnostem je Ježíš způsobilý k tomu, aby sloužil jako Bohem vybraný Vůdce?

Ježíš zachoval dokonalou ryzost, byl čestný a bezúhonný. Byl zcela oddán Bohu. Měl hluboký zájem o lidi a byl ochoten pracovat. (11/1, strany 6 a 7)

Kde budou démoni během Milénia?

Můžeme logicky usuzovat, že během Kristovy Tisícileté vlády budou démoni v propasti společně se Satanem. (Zjevení 20:1–3) V 1. Mojžíšově 3:15 je předpověděno, že hadovi bude zhmožděna hlava, k čemuž patří to, že bude na dobu Milénia uvržen do propasti. Součástí jeho semene jsou také ničemní duchové neboli démoni. Jelikož ničemní duchové měli z propasti velký strach, jsou si zjevně sami vědomi toho, že v ní budou brzy uvězněni. (Lukáš 8:31) (11/15, strany 30 a 31)

Proč bychom měli být při pití alkoholických nápojů opatrní, i když nepijeme tolik, že bychom byli viditelně opilí?

Někteří lidé mohou vypít velké množství alkoholu, a žádné známky opilosti na nich přitom prakticky nejsou vidět. Postupně si však takový člověk může vypěstovat na alkoholu závislost a nakonec ‚je množstvím vína zotročen‘. (Titovi 2:3) Ježíš varoval před tím, abychom ‚nebyli obtíženi přejídáním a silným pitím‘. (Lukáš 21:34, 35) Člověk ještě nemusí být opilý, ale následkem pití už je ospalý a líný, a to jak tělesně, tak i duchovně. (12/1, strany 19–21)