Přejít k článku

Přejít na obsah

Hledá se dobré vedení

Hledá se dobré vedení

 Hledá se dobré vedení

„Odejděte, říkám vám, a nebraňte nám, abychom se vás zbavili. Ve jménu Božím, jděte!“ (Oliver Cromwell, jehož slova citoval Leopold Amery, člen britského parlamentu.)

Druhá světová válka rozsévala zhoubu už celých osm měsíců, a vyhlídky Británie a jejích spojenců byly chmurné. Leopold Amery a jiní členové vlády byli přesvědčeni, že potřebují novou vůdčí osobnost. Proto 7. května 1940 pan Amery citoval v Dolní sněmovně výše uvedená slova, která adresoval ministerskému předsedovi Nevillu Chamberlainovi. O tři dny později pan Chamberlain ze svého úřadu odstoupil a jeho místo zaujal Winston Churchill.

VEDENÍ je pro lidstvo nezbytně nutné, ale zdaleka nejde jen o to mít nějakého vůdce, ať už je jakýkoli. I otec musí být schopen rodinu vést, jestliže jeho manželka a děti mají být šťastní. Představte si, jaké požadavky by potom měl splňovat vůdce národa, nebo dokonce světa! Není tedy divu, že najít dobré vůdce je velmi těžké.

V průběhu tisíciletí proto docházelo k nesčetným korunovacím, revolucím, státním převratům, jmenováním do úřadů, volbám, atentátům a změnám režimu. Králové, ministerští předsedové, knížata, prezidenti, generální tajemníci a diktátoři se dostávali k moci a zase o ni přicházeli. Nečekanými změnami byli smeteni ze scény i mocní vládci. (Viz strana 5, rámeček „Náhle přišli o svou moc“.) Přesto je kvalifikované a trvalé vedení stále něčím nedostižným.

„Musíme vystačit s tím, co je“ — anebo ne?

Není tedy divu, že v dobré vedení mnozí lidé už ani nedoufají. V některých zemích se apatie a beznaděj projevuje zejména v období voleb. Geoff Hill, novinář, který působí v Africe, napsal: „Apatie nebo neúčast [na volbách] převládá tehdy, když si lidé uvědomují, že nejsou schopni své ubohé životní podmínky změnit . . . Když v Africe lidé nejdou k volbám, nemusí to vždy znamenat, že jsou spokojeni. Spíše mají pocit, že se o ně nikdo nestará, a volají tímto způsobem o pomoc.“ Podobně se  o jedněch nadcházejících volbách vyjádřil jistý novinář ve Spojených státech. Napsal: „Kéž by kandidoval nějaký dokonalý politik.“ Dodal k tomu: „Nikdo takový neexistuje. Prostě není. Musíme vystačit s tím, co je.“

Nezbývá lidstvu opravdu nic jiného než „vystačit“ s nedokonalými vůdci? Jestliže vůdčí osobnosti nejsou schopny uspokojit potřeby těch, které vedou, znamená to snad, že dobré vedení nebudeme mít nikdy? Ne, takový závěr by nebyl správný. To nejlepší vedení, jaké jen může být, je k dispozici. V následujícím článku si ukážeme, kdo je ideálním vůdcem lidstva a jak může tato jeho služba prospět mnoha milionům lidí bez ohledu na jejich původ. Týká se to i vás.

[Obrázky na straně 3]

Vlevo nahoře: Neville Chamberlain

Vpravo nahoře: Leopold Amery

Dole: Winston Churchill

[Podpisky]

Chamberlain: Foto Jimmy Sime/Central Press/Getty Images; Amery: Foto Kurt Hutton/Picture Post/Getty Images; Churchill: The Trustees of the Imperial War Museum (MH 26392)