Přejít k článku

Přejít na obsah

‚Budete se modlit takto‘

‚Budete se modlit takto‘

 ‚Budete se modlit takto‘

ZNÁTE slova modlitby Otčenáš? Ježíš Kristus nám ji dal jako vzor, podle kterého se máme modlit. Ve svém slavném Kázání na hoře řekl: „Budete se tedy modlit takto.“ (Matouš 6:9) Této modlitbě, kterou zavedl Ježíš, se také říká modlitba Páně nebo Pánova modlitba.

Miliony lidí na celém světě znají Pánovu modlitbu nazpaměť. Její slova opakují často, možná každý den. V posledních letech ji mnoho lidí pronáší ve školách nebo při veřejných událostech. Proč je tato modlitba pokládána za tak důležitou?

Teolog Cyprián, který žil ve třetím století, napsal: „Která modlitba by mohla být duchovnější než ta, jež nám dal Kristus . . .? Která modlitba k Otci by mohla být pravdivější než ta předaná Synem, který je Pravda?“ (Jan 14:6)

V katechismu římskokatolické církve se o modlitbě Otčenáš mluví jako o „základní křesťanské modlitbě“. Dílo The World Book Encyclopedia tuto modlitbu nazývá jedním z „hlavních vyjádření křesťanské víry“, a uznává tak, že má důležitou roli ve všech náboženstvích křesťanstva.

 Je však nutné připustit, že mnozí lidé, kteří se modlí Otčenáš, plně nechápou jeho význam. Kanadské noviny The Ottawa Citizen poznamenávají: „Ať už patříte k jakékoli křesťanské církvi, pravděpodobně jste schopni odříkat Pánovu modlitbu na jedno nadechnutí. Ale kdybyste ji měli říci pomalu a s porozuměním, možná by to pro vás bylo obtížnější.“

Je opravdu důležité rozumět tomu, co říkáme v modlitbě? Proč nás Ježíš učil modlitbu zvanou Otčenáš? Jaký pro vás má význam? Pojďme si nyní na tyto otázky odpovědět.