Přejít k článku

Přejít na obsah

Kde lidé hledají štěstí

Kde lidé hledají štěstí

 Kde lidé hledají štěstí

PŘED několika lety byl ve Francii, v Německu, ve Velké Británii a ve Spojených státech proveden průzkum, při němž lidé dostali otázku: „Co člověk potřebuje, aby byl šťastný?“ Osmdesát devět procent dotázaných řeklo, že je k tomu třeba dobré zdraví, 79 procent uvedlo jako podmínku uspokojující manželský nebo partnerský vztah, 62 procent zdůraznilo radost z rodičovství a 51 procent považovalo za nutný předpoklad ke štěstí úspěšnou kariéru. A přestože peníze podle všeobecné zkušenosti zárukou štěstí nejsou, 47 procent dotázaných bylo přesvědčeno o opaku. Co ukazují skutečnosti?

Nejprve se podívejme, jak je to s údajným vztahem mezi penězi a štěstím. Jeden průzkum, který se zaměřil na sto nejbohatších osob ve Spojených státech, ukázal, že nejsou o nic šťastnější než lidé všeobecně. Navíc ve Spojených státech mnoho lidí svůj majetek během posledních třiceti let téměř zdvojnásobilo, ale podle zjištění odborníků na duševní zdraví nejsou takoví lidé o nic šťastnější než předtím. Jedna zpráva dokonce uvádí: „Za tuto dobu značně vzrostlo procento lidí s depresí. Procento sebevražd dospívajících se ztrojnásobilo. Procento rozvodovosti se zdvojnásobilo.“ Badatelé, kteří asi v padesáti zemích zkoumali vztah mezi penězi a štěstím, dospěli k závěru, že za peníze se štěstí koupit nedá.

A jak dalece závisí štěstí na takových činitelích, jako je dobré zdraví, spokojené manželství a úspěšná kariéra? Zamysleme se nad tím. Kdyby tyto věci byly pro dosažení štěstí naprosto nutné, jak by se cítily ty miliony lidí, kteří dobré zdraví nemají, a všichni ti, jejichž manželství uspokojující není? A co bezdětní manželé? A co ti muži a ženy, kteří nedosáhli úspěšné kariéry? Musí být všichni takoví lidé v životě nešťastní? A co kdyby se změnila situace těch, kdo se dnes šťastnými cítí, protože jsou zdraví a mají spokojené manželství? Zůstali by šťastní i potom?

Hledáme štěstí tam, kde se dá opravdu najít?

Po štěstí touží každý. To není nic překvapujícího, protože Stvořitel člověka je popsán jako ‚šťastný Bůh‘, a člověk byl vytvořen k Božímu obrazu. (1. Timoteovi 1:11; 1. Mojžíšova 1:26, 27) Je tedy jen přirozené, že lidé usilují o to, aby byli šťastní. Mnozí lidé však poznávají, že udržet si štěstí je podobně  obtížné jako udržet v hrsti zrnka písku — obojí se lehce vytratí.

Mohlo by se však stát, že by o štěstí někteří lidé usilovali až přespříliš? Filosof Eric Hoffer se domnívá, že to možné je. Napsal: „Snaha dosáhnout štěstí je jedním z hlavních důvodů, proč jsou lidé nešťastní.“ To je jistě pravda — pokud hledáme štěstí tam, kde je najít nelze. V takovém případě rozhodně bude výsledkem zklamání a pocit marnosti. Snažit se zbohatnout, usilovat o uznání nebo slávu, sledovat politické, sociální či ekonomické cíle, nebo jen žít sám pro sebe a pro své okamžité uspokojení — nic z toho nám štěstí neposkytne. Není divu, že se k této věci někteří lidé vyjadřují ironicky, například tak, jak to napsala jedna spisovatelka: „Kéž bychom přestali usilovat o štěstí! Mohli bychom se pak mít docela dobře.“

Z průzkumu uvedeného na začátku tohoto článku vyplynulo také zajímavé zjištění. Podle názoru čtyřiceti procent dotázaných lidí vyplývá štěstí z toho, že konáme dobro a pomáháme druhým. Každý čtvrtý z dotázaných zdůraznil, že pocit štěstí je úzce spjat s vírou a s náboženským přesvědčením. Je zřejmé, že nad otázkou, co člověk potřebuje, aby byl opravdu šťastný, se musíme důkladněji zamyslet. Následující článek nám v tom pomůže.

[Obrázky na straně 3]

Mnozí se domnívají, že klíčem ke štěstí jsou peníze, uspokojující rodinný život a úspěšná kariéra. Myslíte si to také?