Přejít k článku

Přejít na obsah

Výchova dětí je dnes náročný úkol

Výchova dětí je dnes náročný úkol

 Výchova dětí je dnes náročný úkol

BLÍŽÍ se večer, a majitel restaurace se chystá zavřít a jít domů. V tom vstupují dvě ženy s malým chlapcem a objednávají si jídlo. Majitel je velmi unavený a nejraději by jim řekl, že už je zavřeno. Rozhodne se však, že je obslouží. Ženy si povídají a jedí a chlapec mezitím běhá po restauraci, na zem mu padají sušenky a on po nich šlape. Matka se jen usmívá a ani ji nenapadne dítě napomenout. Pak hosté odcházejí a vyčerpaný majitel musí celou podlahu uklidit znovu.

Tento obrázek z každodenního života jen dokládá to, co patrně víte — že v mnoha rodinách výchova dětí nepřináší očekávané výsledky. Příčiny mohou být různé. Někteří rodiče shovívavě dovolují, aby si jejich děti dělaly, co chtějí. Domnívají se, že dětem má být nechána svoboda. Jiní rodiče jsou tak zaměstnaní, že nemají čas věnovat dětem bedlivou pozornost a poskytovat jim potřebnou výchovu. Někteří rodiče zastávají názor, že pro dítě je nejdůležitější vzdělání. Pokud má dítě ve škole dobré známky a dostane se na prestižní vyšší školu, dávají mu téměř neomezenou volnost.

Ozývají se však také hlasy, že rodiče i společnost jako celek potřebují svůj názor na zásady a měřítka chování přehodnotit. Poukazuje se na to, že děti se začínají dopouštět nejrůznějších zločinů, a na to, že ve školách se neustále stupňuje násilí. Ředitel jedné střední školy v Soulu v Korejské republice proto důrazně prohlásil, že děti by měly být vychovávány především tak, aby se zlepšovala jejich osobnost. Řekl: „V první řadě je třeba vychovat dobrou povahu a teprve pak lze předávat poznatky.“

Mnozí rodiče, kteří chtějí, aby se jejich dítě dostalo na vyšší školu a mělo v životě úspěch, si takových varovných hlasů nevšímají. Jestliže máte dítě, jaké by podle vás mělo mít vlastnosti? Chtěli byste, aby dospělo v člověka, který má smysl pro mravnost a odpovědnost, který je ohleduplný k druhým, přizpůsobivý a optimistický? Pokud to tak je, zamyslete se laskavě nad následujícím článkem.