Přejít k článku

Přejít na obsah

Konali dobro v časech nouze

Konali dobro v časech nouze

 Konali dobro v časech nouze

APOŠTOL Pavel křesťany vybízel: „Konejme dobro všem, zejména však těm, kdo jsou nám příbuzní ve víře.“ (Galaťanům 6:10) Svědkové Jehovovi na celém světě se tuto zásadu usilovně snaží v životě uplatňovat a činí dobro všem, obzvláště svým spoluvěřícím. Je to znovu a znovu vidět v časech nouze. Povězme si teď něco o třech případech, které se nedávno staly v různých zemích.

V prosinci 2002 byl Guam zasažen silným tajfunem, při němž rychlost větru přesahovala 300 kilometrů za hodinu. Mnoho domů bylo těžce poškozeno a některé úplně zničeny. Místní sbory rychle zorganizovaly úklidové skupiny na pomoc rodinám svědků, které byly nejvíce postiženy. Odbočka na Guamu zajistila materiál a dobrovolníky a pomoc poskytla i havajská odbočka. Během pouhých několika týdnů dorazil z Havajských ostrovů tým tesařů, aby pomohl s obnovovacími pracemi. Někteří místní bratři si vzali dovolenou z práce, aby jim mohli pomoci. Duch radostné spolupráce byl svědectvím pro všechny v okolí.

V okrajové části města Mandalaj v Barmě vypukl nedaleko sálu Království požár. Poblíž stál dům, který patří jedné nečinné sestře a její rodině. Vítr foukal směrem k jejímu domu, a tak běžela do sálu a prosila o pomoc. V té době byl sál právě renovován, a proto tam bylo mnoho bratrů. Byli překvapeni, když sestru viděli, protože nevěděli, že bydlí v té oblasti. Rychle jí pomohli přestěhovat majetek rodiny do bezpečí. Když se o požáru doslechl její manžel, který není svědkem, běžel domů a tam našel bratry, jak pomáhají jeho rodině. Byl dojatý a vděčný a také se mu ulevilo, protože zloději takových situací často zneužívají k rabování. Laskavost projevená bratry podnítila sestru a jejího syna k tomu, aby se opět začali stýkat s křesťanským sborem, a nyní navštěvují všechna shromáždění.

V Mosambiku byla v uplynulém služebním roce velká sucha a neúroda a mnoha lidem hrozil hlad. Místní odbočka svědků Jehovových rychle zareagovala a poskytla potraviny těm, kdo to potřebovali. Potraviny se vydávaly v sálech Království, někdy po sborových shromážděních. Jedna sestra, která sama vychovává své děti, řekla: „Když  jsem šla na shromáždění, byla jsem sklíčená, protože jsem nevěděla, co dám dětem jíst, až se vrátíme domů.“ Láskyplná pomoc, kterou jí bratři poskytli, jí ihned zvedla náladu. „Bylo to pro mě jako vzkříšení!“ prohlásila.

Svědkové také ‚konají dobro‘ v duchovním ohledu, když se s druhými lidmi dělí o biblické poselství, které dává útěchu a naději. Věří tomu, čemu věřil jeden moudrý muž před dávnou dobou: „Pokud jde o toho, kdo ... naslouchá [bohulibé moudrosti], ten bude přebývat v bezpečí a nebude ho rozrušovat děs z neštěstí.“ (Přísloví 1:33)

[Obrázky na straně 31]

1., 2. Vydávání potravin potřebným lidem v Mosambiku

3., 4. Na Guamu zničil tajfun mnoho domů

[Podpisky]

Dítě vlevo: Andrea Booher/FEMA News Photo; žena nahoře: AP Photo/Pacific Daily News, Masako Watanabe