Přejít k článku

Přejít na obsah

Odvěká lidská touha líbit se Bohu

Odvěká lidská touha líbit se Bohu

 Odvěká lidská touha líbit se Bohu

„ZATÍM se ještě nevyskytla žádná lidská společnost, ve které by Bůh neměl své místo, a to obvykle jako ten, kdo řídí a tvoří. To platí i o těch společnostech, které se záměrně rozhodly být ateistické.“ Tato slova říká John Bowker ve své knize God—A Brief History (Stručné dějiny Boha). Touha najít Boha a získat jeho přízeň se ať už v té či oné podobě táhne dějinami lidského chování jako červená nit. Mnoho lidí na celém světě upřímně touží líbit se Bohu. Avšak snaží se o to nejrůznějšími způsoby, podle toho, čemu věří.

Někteří lidé věří, že k tomu, abychom měli Boží přízeň, stačí žít dobrým životem. Jiní si myslí, že Boží schválení získají vykonáváním dobročinných skutků pro chudé. A pro miliony dalších lidí jsou zase důležité náboženské obřady a rituály.

Na druhé straně jsou zde i ti, kdo věří, že Bůh je jim nedostupný — že je příliš vzdálený nebo příliš zaměstnaný jinými věcmi, než aby věnoval pozornost obyčejným lidem. Starověký řecký filozof Epikúros údajně tvrdil, že ‚bohové jsou příliš vzdáleni, než aby na nás mohli jakkoli působit‘. Mnozí lidé, kteří zastávají takové názory, však mají náboženské cítění. Někteří dokonce předkládají oběti a vykonávají rituály v naději, že tím usmíří své mrtvé předky.

Co si myslíte vy? Opravdu si Bůh všímá našeho úsilí získat jeho přízeň? Je možné, abychom se Bohu zalíbili a zapůsobili na jeho srdce?

 [Podpisek obrázku na straně 2]

TITULNÍ STRANA: S laskavým svolením ROE/Anglo-Australian Observatory, fotografie od Davida Malina