Přejít k článku

Přejít na obsah

Vydávání svědectví lidem na jejich pracovišti

Vydávání svědectví lidem na jejich pracovišti

 Hlasatelé království vyprávějí

Vydávání svědectví lidem na jejich pracovišti

CO MĚLI společného apoštolové Matouš, Petr, Ondřej, Jakub a Jan? Když je Ježíš pozval, aby se stali jeho následovníky, každý z nich byl právě na pracovišti. Petr, Ondřej, Jakub a Jan lovili ryby, když jim Ježíš řekl: „Pojďte za mnou.“ Matouš byl v daňové kanceláři, když ho Ježíš povolal. (Matouš 4:18–21; 9:9)

Vydávání svědectví lidem na jejich pracovišti může přinést bohatou odměnu. Svědkové Jehovovi v Japonsku si toho jsou vědomi, a proto se nedávno na toto odvětví služby cíleně zaměřili. Jakých výsledků dosáhli? Během několika měsíců vykonali tisíce opětovných návštěv a zahájili okolo 250 biblických studií. Povšimněme si těchto zkušeností.

V Tokiu se jeden celodobý služebník setkal s vedoucím restaurace, který mluvil s jedním svědkem asi před třiceti lety, v době, kdy chodil do školy. Tento vedoucí tehdy sice nerozuměl mnohému z toho, co slyšel, ale přesto to v něm vzbudilo zájem o Bibli. Nyní byl jeho zájem znovu oživen a on okamžitě přijal nabídku biblického studia pomocí knihy Poznání, které vede k věčnému životu. * Navíc začal pravidelně číst Bibli, a to každý večer před spaním.

Jistá zvláštní průkopnice navštívila jeden úřad. Ačkoli byl vedoucí zrovna pryč, mladá žena, která zvedla jeho telefon, se jí zeptala: „A nechtěla byste mluvit se mnou?“ Po krátké konverzaci po telefonu tato žena vyšla ven a řekla, že má zájem o čtení Bible. Zvláštní průkopnice slíbila, že Bibli při příští návštěvě přinese, a zahájila s ženou biblické studium. Toto studium probíhalo v blízkém parku brzy ráno, ještě před začátkem pracovní doby.

V jiném úřadě jistý muž viděl, jak jeho kolegyně přijala časopisy Strážná věž Probuďte se!, ale po odchodu svědka je okamžitě vyhodila. Když tento muž přišel domů, vyprávěl o tom své manželce, která je svědkem Jehovovým. Poznamenal, že kdyby ten svědek nabídl časopisy jemu, alespoň by si ho vyslechl. Slyšela to jeho dcera a vyprávěla to svědkovi, který v tomto obvodě s obchody káže. Ten jejího otce neprodleně v úřadě navštívil a zahájil s ním biblické studium. Brzy ten muž začal pravidelně navštěvovat nedělní shromáždění.

Vydávání svědectví lidem na jejich pracovišti přineslo užitek ještě v jiných směrech. Mnozí japonští zvěstovatelé se naučili vykonávat opětovné návštěvy v úřadech, továrnách a obchodních centrech. Tímto způsobem vydávání svědectví byli navíc nalezeni mnozí nečinní svědkové. Bylo s nimi zahájeno biblické studium. Výsledky byly vynikající. Jeden sbor v centru Tokia nedávno podal zprávu o 108 domácích biblických studiích, což je více než dvojnásobek toho, kolik jich bylo před rokem.

[Poznámka pod čarou]

^ 5. odst. Vydali svědkové Jehovovi.