Přejít k článku

Přejít na obsah

666 — Víc než jen hádanka

666 — Víc než jen hádanka

 666 — Víc než jen hádanka

„Nikdo nemohl kupovat ani prodávat kromě osoby, jež má to označení, jméno divokého zvířete nebo číslo jeho jména. Zde dochází na moudrost: Kdo má inteligenci, ať spočítá číslo divokého zvířete, neboť je to číslo člověka; a jeho číslo je šest set šedesát šest.“ (Zjevení 13:17, 18)

JEN málo biblických námětů vyvolává takový zájem a takové znepokojení jako proroctví o tajuplném označení neboli jménu „divokého zvířete“ — totiž o čísle 666. Toto označení zvířete je předmětem nekonečných spekulací, které se objevují v televizi i na internetu, a stejně tak i ve filmech, v knihách a v časopisech.

Někteří lidé se domnívají, že číslo 666 je označení antikrista, o němž se zmiňuje Bible. Jiní říkají, že to je jakási forma vnuceného označení — například tetování nebo implantovaný mikročip s digitálním kódem —, něco, z čeho je patrné, že označený člověk je služebníkem tohoto zvířete. Existují také zastánci názoru, že číslo 666 je označením katolického papežství. Za písmena jedné formy papežova oficiálního titulu, Vicarius Filii Dei (Náměstek Božího Syna), dosadí římské číslice, provedou s nimi určité operace a vyjde jim číslo 666. Tvrdí se také, že toto číslo lze vypočítat z latinského jména římského císaře Diocletiana a z hebrejské podoby jména Nerona Caesara. *

Jak ale uvidíme v následujícím článku, tyto fantastické, dovedně vymyšlené výklady se velmi liší od toho, co o označení zvířete říká sama Bible. Ta totiž ukazuje, že osoby, které budou mít toto označení, postihne Boží hněv, a to v době, kdy Bůh skoncuje s nynějším systémem věcí. (Zjevení 14:9–11; 19:20) Rozpoznat význam čísla 666 je tedy něco mnohem závažnějšího než jen vyřešit vzrušující hádanku. Můžeme být šťastni, že o této důležité věci Jehova Bůh, zosobnění lásky a Zdroj duchovního světla, neponechal své služebníky v nevědomosti. (2. Timoteovi 3:16; 1. Jana 1:5; 4:8)

[Poznámka pod čarou]

^ 4. odst. O numerologii se pojednává v Probuďte se! z 8. září 2002.