Přejít k článku

Přejít na obsah

Ježíšova rodina — Co o ní víme?

Ježíšova rodina — Co o ní víme?

 Ježíšova rodina — Co o ní víme?

NA SVĚTĚ je mnoho míst, kde v prosinci můžeme vidět jesličky — děťátko Ježíše v láskyplné péči své matky Marie a svého adoptivního otce Josefa. Takové betlémy často přitahují i pozornost lidí, kteří se nepovažují za křesťany. Ústřední postavou je Ježíš. Co se vlastně z Písma dozvídáme o lidech, kteří byli Ježíšovou rodinou?

Rodinný původ Ježíše je velice zajímavý. Člověkem se Ježíš stal tehdy, když se narodil panně, která se jmenovala Marie. Bible vysvětluje, že jeho život byl působením svatého ducha přenesen z nebe do Mariina lůna. (Lukáš 1:30–35) Ještě před tím, než se dozvěděla o zázračném početí Ježíše, byla Marie zasnoubena s Josefem. Josef se tedy měl stát Ježíšovým adoptivním otcem.

Po narození Ježíše měli Josef a Marie ještě další děti — tedy Ježíšovy nevlastní bratry a sestry. Je to zřejmé z otázky, kterou si ohledně Ježíše později kladli obyvatelé Nazaretu: „Což to není tesařův syn? Nejmenuje se jeho matka Marie a jeho bratři Jakub a Josef a Šimon a Jidáš? A nejsou všechny jeho sestry u nás?“ (Matouš 1:25; 13:55, 56; Marek 6:3) Z toho můžeme usuzovat, že k Ježíšově nejbližší rodině patřili jeho rodiče, čtyři bratři a nejméně dvě sestry.

Někteří lidé však dnes nevěří, že by Ježíšovi bratři a sestry byli dětmi Josefa a Marie. Proč tomu nevěří? Dílo New Catholic Encyclopedia k tomu říká: „Církev již od nejranějších dob učí, že Marie zůstala pannou. Nelze tedy pochybovat o tom, že Marie neměla žádné jiné děti.“ Tato encyklopedie tvrdí, že řecká slova pro „bratra“ a „sestru“ se mohou vztahovat na „osobu nebo osoby spojené náboženským nebo jiným společným poutem“ nebo na příbuzné, možná na bratrance či sestřenice.

Je to skutečně tak? Dokonce ani někteří katoličtí teologové s touto tradiční naukou nesouhlasí a podporují názor, že Ježíš tělesné bratry a sestry měl. John P. Meier, bývalý prezident Americké katolické biblické asociace, napsal: „Pokud slovo adelfos [bratr] není v N[ovém] Z[ákoně] použito pouze obrazně nebo metaforicky, ale k označení příbuzenského nebo zákonného vztahu, pak se zde vztahuje výhradně na vlastního nebo nevlastního bratra.“ * Ano, Písmo ukazuje, že Ježíš měl sestry a bratry, kteří byli dětmi Josefa a Marie.

Evangelia se zmiňují také o dalších Ježíšových příbuzných, ale nyní se soustřeďme na jeho nejbližší rodinu. Uvidíme, čemu se od nich můžeme naučit.

[Poznámka pod čarou]

^ 6. odst. „Bratři a sestry Ježíše — Ekumenický pohled“, J. P. Meier, The Catholic Biblical Quarterly, leden 1992, strana 21.