Přejít k článku

Přejít na obsah

Otázky čtenářů

Otázky čtenářů

 Otázky čtenářů

Jak by měli křesťané pohlížet na používání měsíčních kamenů?

V některých kulturách jsou měsíční kameny spojovány s měsícem, kdy se člověk narodil. To, zda se křesťan rozhodne nosit prsten s určitým drahým kamenem, je jeho osobní věc. (Galaťanům 6:5) Při takovém rozhodování je však třeba vzít v úvahu důležité činitele.

Encyclopaedia Britannica vysvětluje, že měsíční kámen je „drahý kámen, který je uváděn do souvislosti s datem něčího narození a který se podle všeobecného názoru nosí pro štěstí nebo proto, že údajně přispívá ke zlepšení zdraví“. V tomto díle se dále uvádí: „Astrologové odedávna přisuzují určitým drahým kamenům nadpřirozenou sílu.“

Tomu, že měsíční kámen přináší svému nositeli štěstí, věřili mnozí lidé zejména ve starověku. Věří tomu pravý křesťan? Nevěří. Uvědomuje si totiž, že Jehova odsoudil lidi, kteří ho opustili a důvěřovali v „boha Štěstí“. (Izajáš 65:11)

Ve středověku vybrali věštci pro každý měsíc v roce určitý drahý kámen. Vybízeli lidi, aby drahý kámen, který odpovídá měsíci jejich narození, nosili na sobě, údajně proto, aby je chránil před neštěstím. Podle Bible by však nebylo správné, kdyby se křesťané nechali vést lidmi, kteří z povolání předpovídají události. Bible totiž takové lidi odsuzuje. (5. Mojžíšova 18:9–12)

Bylo by také nevhodné, kdyby křesťané přisuzovali mimořádný význam prstenu, v němž je zasazen měsíční kámen, tedy kámen spojovaný s datem narození. Svědkové Jehovovi narozeniny neslaví. Takové oslavy totiž obracejí příliš velkou pozornost na jednotlivce, a jediné narozeniny, o nichž je v Bibli zpráva, jsou narozeniny panovníků, kteří nesloužili Bohu. (1. Mojžíšova 40:20; Matouš 14:6–10)

Někteří lidé se domnívají, že prsten, v němž je zasazen měsíční kámen, příznivě ovlivňuje osobnost svého nositele. Praví křesťané tomu však nevěří, protože si uvědomují, že „novou osobnost“ si člověk obléká díky působení Božího svatého ducha a tím, že uplatňuje biblické zásady. (Efezanům 4:22–24)

Velmi důležitým činitelem je pohnutka. Když se křesťan rozhoduje, zda bude nosit prstýnek s měsíčním kamenem, měl by si položit otázku: ‚Chci ho nosit prostě proto, že se mi ten drahý kámen líbí, ačkoli náhodou je také takzvaným měsíčním kamenem? Anebo mě do jisté míry ovlivnily pověrečné představy, jež jistí lidé spojují s takovými drahými kameny?‘

Křesťan by měl prozkoumat své srdce, aby zjistil, jaké jsou jeho pohnutky. „Více než všechno ostatní, co má být střeženo, bedlivě střež své srdce, neboť z něho jsou zdroje života,“ říká Písmo. (Přísloví 4:23) Každý křesťan, který se rozhoduje ohledně nošení měsíčního kamene, udělá dobře, jestliže zváží své pohnutky a to, jak by jeho jednání mohlo zapůsobit na něj samotného i na druhé. (Římanům 14:13)